Webinar

RISS – Regionalny Instytut Szkoleń Samorządowych

ul. Grójecka 26/21, 02-301 Warszawa, tel. 690 949 091, fax. 222 442 457, e-mail: biuro@riss.edu.pl

SZKOLENIA ONLINE

Nowe upomnienia i tytuły wykonawcze w „opłacie śmieciowej”

14 kwietnia 2021r.
9:00 - 13:00
Cecylia Wołoch

NOWE ZASAD WYSTAWIANIA UPOMNIEŃ
I TYTUŁÓW WYKONAWCZYCH
W OPŁACIE ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
LIKWIDACJA ZALEGŁOŚCI

Wybrane zagadnienia szkolenia:
• Omówienie najnowszych wzorów tytułów wykonawczych obowiązujących od 20 lutego 2021r. (do kiedy mogą być stosowane „stare” wzory TW?)
• Zmienione zasady wystawiania upomnień (rozbudowana treść pouczeń zawartych w upomnieniu, zmieniona wysokość kosztów upomnienia – od kiedy obowiązują nowe, wyższe koszty upomnienia?)
• Czy można wystawić tytuł wykonawczy na podstawie upomnienia nie zawierającego odpowiedniej treści pouczenia, która obowiązuje od 20 lutego 2021r. lub upomnienia doręczonego przed 20 lutego 2021r.?
• Zmiany w zakresie kosztów egzekucyjnych (kiedy koszty egzekucyjne poniesie wierzyciel? jak wierzyciel może przeciwdziałać płaceniu kosztów? Czy koszty mogą być umorzone na wniosek wierzyciela?

Podatek od deszczu – wymiar należności

16 kwietnia 2021r.
9:00 - 13:00
dr Paweł Grzybowski

PODATEK OD DESZCZU
WYMIAR NALEŻNOŚCI

      Opłata za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej nie należy do opłat o prostej konstrukcji.
      Pod względem przedmiotowym w istocie w całości została skonstruowana w oparciu o niezdefiniowane pojęcia.
      W praktyce powstają więc pytania w jakich sytuacjach należy ją pobierać.
      Do łatwych nie należy też wymiar tej opłaty. O ile sam sposób prowadzenia postępowania nie powinien budzić szczególnych wątpliwości (odesłano w tym zakresie do Kodeksu postępowania administracyjnego), to już sama natura opłaty została istotnie skomplikowana.

Podatkowa pomoc publiczna od podstaw

23 kwietnia 2021r.
9:00 - 13:00
Aneta Chmielowiec

PODATKOWA POMOC PUBLICZNA OD PODSTAW
WYKŁAD I ĆWICZENIA

Szkolenie adresowane jest zarówno do osób początkujących, jak i osób z doświadczeniem w tym temacie. Atutem tego szkolenia jest kompleksowe i praktyczne (na przykładach) omówienie zagadnień od podstaw związanych z „podatkową” pomocą publiczną.

W trakcie szkolenia zostaną przedstawione aktualne przepisy w zakresie pomocy publicznej, a uczestnicy zdobędą praktyczne umiejętności w zakresie stosowania przepisów o pomocy publicznej, w tym umiejętności właściwej kwalifikacji udzielonej pomocy, wyliczenia jej wartości i udokumentowania.

Podatek od nieruchomości

23 kwietnia 2021r.
9:00 - 13:00
dr Paweł Grzybowski

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI
NAJNOWSZE ORZECZNICTWO W PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI

      Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych w zakresie w jakim reguluje podatek od nieruchomości jest regulacją niezwykle zwartą.
      Wydawać mogłoby się przez to, że pozostaje aktem nieskomplikowanym. Praktyka jednak, w szczególności praktyka orzecznicza, zdaje się to wrażenie modyfikować. Mankamenty legislacyjne regulacji (w szczególności liczne odesłania) powodują, że właściwy wymiar podatku od nieruchomości wymaga znajomości nie tylko samych przepisów, lecz różnych ich interpretacji.
      Szkolenie będzie więc aktualizowało wiedzę zarówno w zakresie normatywnej treści przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (w części dotyczącej podatku od nieruchomości) jak również treści bieżącego orzecznictwa.

Podatek od nieruchomości

26 kwietnia 2021r.
9:00 - 14:00
mgr Sebastian Wlazły

UMORZENIA, ODROCZENIA, ROZŁOŻENIA NA RATY
ULGI ORAZ ZWOLNIENIA Z UWZGLĘDNIENIEM PRZEPISÓW
O POMOCY PUBLICZNEJ ORAZ WYJAŚNIEŃ MINISTERSTWA FINANSÓW I UOKIK-U
TARCZE ANTYKRYZYSOWE ORAZ GMINNE PROGRAMY POMOCOWE
NOWE PROGRAMY DLA ROLNIKÓW

      Celem szkolenia jest omówienie zmian wprowadzonych w ramach, tzw. ustawy antykryzysowej tarcza 6.0 (tarcze – kolejne nowelizacje).
      Ponadto w związku z dużą liczbą zapytań dotyczących zmian wprowadzonych przez tzw. ustawę antykryzysową przedstawimy i omówimy projekty uchwał przygotowane przez miasta na terenie Polski.

Opłata skarbowa

27 kwietnia 2021r.
9:00 - 13:00
Cecylia Wołoch

OPŁATA SKARBOWA
PRAKTYCZNE PROBLEMY Z USTALANIEM I POBOREM OPŁATY
W URZĘDACH ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ
OSTATNIE ZMIANY USTAWY, NAJNOWSZE INTERPRETACJE
I ORZECZNICTWO

Elektroniczny tytuł wykonawczy jako podstawowy dokument egzekucyjny

29 kwietnia 2021r.
9:00 - 13:00
Aneta Chmielowiec

E-TW JAKO PODSTAWOWY DOKUMENT EGZEKUCYJNY
KOLEJNE NOWE ROZWIĄZANIA W POSTĘPOWANIU EGZEKUCYJNYM OD 30 KWIETNIA 2021 ROKU
OBOWIĄZKI I PRAWA WIERZYCIELA W TYM ZAKRESIE

      Od 30 kwietnia 2021 r. rusza e-TW – jako podstawowy dokument egzekucyjny.
      Jak uzyskać dostęp do systemu? Ponadto cały czas trwają prace nad kolejną zmianą przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji i przepisami wykonawczymi, której celem jest dalsze usprawnienie, przyśpieszenie postępowania egzekucyjnego.
      Omówimy przedawnienie kosztów upomnienia. Co ze „starymi” kosztami upomnień? Które formularze tytułów wykonawczych obowiązują i do kiedy? Kiedy egzekucja jest obowiązkowa a kiedy nie?
      Czy tylko doręczenie odpisu tytułu wykonawczego dłużnikowi wszczyna postępowanie egzekucyjne? Jakie przesłanki nie pozwalają na umorzenie postępowania egzekucyjnego, nawet gdy dłużnik jest nieściągalny.

Vademecum księgowego podatkowego

30 kwietnia 2021r.
10:00 - 14:00
Hanna Kmieciak

VADEMECUM KSIĘGOWEGO PODATKOWEGO
Po wielu nowelizacjach przepisów w zakresie dochodzenia podatków i opłat lokalnych, podsumujemy i omówimy najczęściej występujące problemy
w zakresie ich wygaszania

      Szkolenie przeznaczone dla pracowników gminnych organów podatkowych, związków międzygminnych, zajmujących się dochodzeniem należności podatkowych i publicznoprawnych na rzecz gminy (skarbnicy i księgowi podatkowi oraz osoby zajmujące się windykacją podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, łącznego zobowiązania pieniężnego, podatku od środków transportowych, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, opłaty za zajęcie pasa drogowego, renty planistycznej, opłaty eksploatacyjnej i innych opłat, należności publicznoprawnych). Omówione zostaną przepisy i ich nowelizacje, praktyka i najnowsze orzecznictwo.

Dlaczego warto się zaszczepić przeciwko covid-19?

7 maja 2021r.
10:00 - 12:00
doktor nauk medycznych

WEBINARIUM
DLACZEGO WARTO SIĘ ZASZCZEPIĆ PRZECIWKO COVID-19?
WSZYSTKO O SZCZEPIENIU BEZ FAKE NEWSÓW

      Celem webinarium jest przybliżenie tematyki szczepień przeciwko COVID-19, zachęcenie pracowników do szczepień oraz rozwianie ich wątpliwości i obaw.
      Omówiony zostanie mechanizm działania szczepionek, ich typy oraz różnice pomiędzy konkretnymi preparatami.
      Wśród licznych zagadnień poruszone zostaną kwestie skuteczności i bezpieczeństwa, w tym możliwe niepożądane odczyny poszczepienne. Wyjaśnione zostaną przeciwskazania do szczepień oraz zalecenia dotyczące szczególnych grup osób: z chorobami przewlekłymi, kobiet w ciąży i karmiących piersią, alergików, ozdrowieńców, dzieci. Obalone zostaną najczęstsze mity dotyczące szczepionek przeciwko COVID-19. W drugiej części spotkania każdy z uczestników będzie miał możliwość zadania pytań prelegentowi

Skuteczne egzekwowanie podatków od podatnika trudnego

10 maja 2021r.
9:00 - 13:00
Aneta Chmielowiec

SKUTECZNE EGZEKWOWANIE PODATKÓW
OD PODATNIKA „TRUDNEGO”
WYBRANE PRAKTYCZNE PROBLEMY

      Celem szkolenia jest przede wszystkim przedstawienie problematyki egzekwowania podatków od „TRUDNEGO” DŁUŻNIKA:
• rozliczanie kosztów egzekucyjnych po rewolucyjnych zmianach w postępowaniu egzekucyjnym
• egzekwowanie podatków w 2021 r., w tym od podatnika „trudnego”
rozliczanie wpłat inkasentów w kontekście art. 62 Ordynacji podatkowej (uwaga!!! najnowsze stanowisko MF w tym zakresie)

Na te i inne wątpliwości (pytania) odpowiemy w trakcie szkolenia. W trakcie szkolenia zwrócimy uwagę na wybrane problemy z egzekucji administracyjnej w kontekście wprowadzonych od 30 lipca 2020 r. i 21 lutego 2021 r. zmian.

Naliczanie opłaty śmieciowej

12 maja 2021r.
10:00 - 14:00
Hanna Kmieciak

NALICZANIE OPŁATY
ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

      Na szkoleniu zostaną przedstawione min:
• Kryteria nałożenia opłaty śmieciowej.
• Terminy do składania deklaracji na opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
• Zasady postępowania w przypadku zmiany stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Windykacja opłaty za przedszkole

13 maja 2021r.
10:00 - 14:00
Hanna Kmieciak

WINDYKACJA OPŁATY
ZA PRZEDSZKOLE I WYŻYWIENIE W PRZEDSZKOLU

      Szkolenie przeznaczone dla pracowników jednostek samorządu terytorialnego zajmujących się dochodzeniem należności z tytułu opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych placówkach wychowania przedszkolnego prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego oraz opłaty za korzystanie z wyżywienia w takich placówkach.
      Zapraszamy zarówno skarbników gmin, pracowników gminnych służb finansowych, pracowników Centrów Usług Wspólnych oraz dyrektorów przedszkoli. Omówione zostaną przepisy regulujące opłatę za przedszkole i wyżywienie w przedszkolu, zwłaszcza w odniesieniu do praktyki.

Pomoc publiczna

14 maja 2021r.
10:00 - 14:00
Piotr Łaszewski

POMOC PUBLICZNA (COVID-19), POMOC DE MINIMIS
I POMOC DE MINIMIS W ROLNICTWIE „OD PODSTAW”
UDZIELANA PRZEZ GMINY W 2021 ROKU
WYKŁAD I ĆWICZENIA

      Celem szkolenia jest przedstawienie w ujęciu praktycznym jak swobodnie i przy niewielkim nakładzie pracy poruszać się w zagadnieniach związanych z pomocą publiczną. Szkolenie skierowane jest do osób, które rozpoczynają „przygodę” z pomocą publiczną lub potrzebują praktycznych wskazówek dla usprawnienia swojej pracy związanej z problemami z zakresu pomocy publicznej. Czyli są na poziomie zarówno początkującym jak również średniozaawansowanym. Na szkoleniu zostaną omówione aktualne przepisy unijne (Rozporządzenie 1407/2013 i 1408/2013 oraz art. 107 ust. 3 lit. b) TFUE) oraz aktualne przepisy polskie z uwzględnieniem zmian od 2021 r.

Podatek od nieruchomości od podstaw

17 maja 2021r.
9:00 - 13:00
Aneta Chmielowiec

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI OD PODSTAW

      Szkolenie adresowane jest zarówno do osób początkujących, jak i osób z doświadczeniem w wymiarze podatku od nieruchomości. Atutem tego szkolenia jest kompleksowe i praktyczne (na przykładach) omówienie zagadnień od podstaw związanych z opodatkowaniem nieruchomości lub ich części podatkiem od nieruchomości z uwzględnieniem zasad postępowania podatkowego i pomocy publicznej, w tym pomocy de minimis.
      W trakcie szkolenia zostaną przedstawione aktualne przepisy w zakresie podatku od nieruchomości, ugruntowana linia orzecznicza i najnowsze orzecznictwo w zakresie tego podatku oraz stanowiska MF. Uczestnicy szkolenia zdobędą praktyczne umiejętności w zakresie stosowania przepisów podatkowych.

VAT w budżecie – najnowsze zmiany

17 maja 2021r.
10:00 - 14:00
Katarzyna Dokukin

VAT W BUDŻECIE 2021
NAJNOWSZE ZMIANY

      Szkolenie nt. VAT w budżecie 2021 – najnowsze zmiany, poświęcone zostanie reformom w podatku VAT, które dotyczą Gmin i jej jednostek organizacyjnych. Na spotkaniu poruszone zostaną wszystkie istotne zagadnienia które w ostatnim czasie w życie weszły, jak i tym, które niebawem w życie wejdą (zaczną obowiązywać). Na szkoleniu omówione zastaną m.in. regulacje wprowadzone w pakiecie SLIM VAT wraz z przykładami ich praktycznego stosowania. Poruszone zostaną również zagadnienia związane projektowanym projektem SLIM VAT 2, a także zagadnienia dotyczące e-faktur, które obowiązywać zaczną od 1 października 2021 r. Na spotkaniu, przedstawione zostaną także wszystkie nowinki w zakresie stosowania podatku VAT w budżecie, w tym interpretacje podatkowe oraz orzeczenia sądowe.

Kontrola podatkowa w gminie

17 maja 2021r.
10:00 - 14:00
mgr Arkadiusz Jerzy Sputowski

KONTROLA PODATKOWA W GMINIE
RODZAJE KONTROLI ORAZ METODYKA ICH WYKONYWANIA

      Celem szkolenia jest dostarczenie uczestnikom kompleksowych informacji o rodzajach kontroli jakie powinny być wykonywane w ramach funkcjonującego systemu utrzymania czystości i porządku w gminach. Uczestnicy poznają metodykę doboru próby do kontroli oraz zasady dokumentowania czynności kontrolnych. Dowiedzą się z jakich etapów składają się kontrole i jak wykorzystać ich wyniki.

Egzekucja z nieruchomości

20 maja 2021r.
10:00 - 14:00
Hanna Kmieciak

EGZEKUCJA Z NIERUCHOMOŚCI

      Niemal we wszystkich gminach mamy dłużników nieściągalnych. W dużej mierze jednak, dłużnicy ci posiadają majątek w postaci nieruchomości. Od wierzyciela zależy czy od takiego dłużnika wyegzekwujemy zaległość czy nie. Zapraszamy na szkolenie poświęcone egzekucji z nieruchomości. Przedstawimy na nim jak prawidłowo i co najważniejsze – skutecznie, przeprowadzić egzekucję z nieruchomości z tytułu podatków i opłat należnych gminie. Szkolenie dedykowane jest zarówno gminom, które są w trakcie egzekucji z nieruchomości, ale również, a może przede wszystkim gminom, które jeszcze nigdy nie wnioskowały o taką egzekucję. Szkolenie pomoże również wierzycielom, którzy chcą się tylko przyłączyć do egzekucji z nieruchomości prowadzonej przez komornika sądowego.

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

21 maja 2021r.
10:00 - 14:00
mgr Arkadiusz Jerzy Sputowski

ISTOTNE KWESTIE OPŁATY ZA ODBIÓR ODPADÓW KOMUNALNYCH
I OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
NOWELIZACJA USTAWY O POSTĘPOWANIU EGZEKUCYJNYM
I JEJ WPŁYW NA EGZEKUCJĘ OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

      Zmiany ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji jakie weszły w życie od 30 lipca 2020 roku oraz od 20 lutego 2021 roku to nowe spojrzenie na wykonywanie obowiązków wierzyciela opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. A poza zmianami ustawowymi to także nowy pakiet aktów wykonawczych. Na proponowanym szkoleniu zostanie przedstawiona szczegółowa wiedza o obowiązkach wierzyciela opłaty, bez względu czy jest to organ gminy, czy związku między gminnego. Wykonywanie obowiązków wierzyciela jest niezmiernie istotne z uwagi na fakt, iż systemy finansowe gospodarowania odpadami komunalnymi „się nie domykają” a wiele podmiotów całkiem po prostu nie ma zamiaru uiszczenia tej opłaty.

Podatek rolny i leśny od podstaw

24 maja 2021r.
9:00 - 13:00
Aneta Chmielowiec

PODATEK ROLNY I LEŚNY OD PODSTAW

      Szkolenie adresowane jest zarówno do osób początkujących, jak i osób z doświadczeniem w wymiarze podatku rolnego i leśnego. Atutem tego szkolenia jest kompleksowe i praktyczne (na przykładach) omówienie zagadnień od podstaw związanych z opodatkowaniem gruntów podatkiem rolnym i leśnym z uwzględnieniem zasad postępowania podatkowego i pomocy publicznej, w tym pomocy de minimis.
      W trakcie szkolenia zostaną przedstawione aktualne przepisy w zakresie podatków lokalnych, ugruntowana linia orzecznicza i najnowsze orzecznictwo w zakresie podatku rolnego i leśnego oraz stanowiska MF. Uczestnicy szkolenia zdobędą praktyczne umiejętności w zakresie stosowania przepisów podatkowych.

Egzekucja z nieruchomości

27 maja 2021r.
10:00 - 14:00
Hanna Kmieciak

WSZYSTKO O ZAPŁACIE, EGZEKUCJI I PRZEDAWNIENIU
OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYM
JAK W PRAKTYCE SPRAWDZA SIĘ SYSTEM TELEINFORMATYCZNY e-TW JAKO NOWE NARZĘDZIE?