Webinar

RISS – Regionalny Instytut Szkoleń Samorządowych

ul. Grójecka 26/21, 02-301 Warszawa, tel. 690 949 091, e-mail: sekretariat@riss.edu.pl

Data: 27 czerwca 2024 r. – Odpowiedzialność solidarna w podatkach a odpowiedzialność majątkiem wspólnym

ODPOWIEDZIALNOŚĆ SOLIDARNA W PODATKACH
A ODPOWIEDZIALNOŚĆ MAJĄTKIEM WSPÓLNYM
NA CZYM POLEGA I DO CZEGO JEST POTRZEBNA?
DLACZEGO ODPOWIEDZIALNOŚĆ SOLIDARNA PODATNIKÓW PRZYNOSI LEPSZE EFEKTY W ŚCIĄGALNOŚCI PODATKÓW?
CZYM RÓŻNI SIĘ ODPOWIEDZIALNOŚĆ SOLIDARNA PODATNIKÓW OD ODPOWIEDZIALNOŚCI MAJĄTKIEM WSPÓLNYM?

UWAGA!
Zmiana terminu z 23 maja

Program szkolenia

I BLOK SZKOLENIOWY

 1. Odpowiedzialność solidarna w podatkach:
  • Na czym polega ODPOWIEDZIALNOŚĆ SOLIDARNA?
  • Do czego jest potrzebna odpowiedzialność solidarna?
  • Jak doprowadzić do odpowiedzialności solidarnej podatników?
  • Jakie warunki muszą być zachowane, aby powstała odpowiedzialność solidarna?
  • Jak doręczyć decyzję wymiarową, żeby powstała odpowiedzialność solidarna?
  • Kiedy i jak kształtuje się odpowiedzialność solidarna w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi?
  • Czy współwłasność nieruchomości to już odpowiedzialność solidarna?
  • Dlaczego odpowiedzialność solidarna podatników przynosi lepsze efekty w ściągalności podatków?
  • Czym różni się odpowiedzialność solidarna podatników od odpowiedzialności majątkiem wspólnym?
  • Jak prawidłowo zaksięgować wpłatę podatników odpowiedzialnych solidarnie?
  • Komu zwrócić nadpłatę w odpowiedzialności solidarnej podatników?
  • Jak wystawić prawidłowo upomnienie za zaległość w odpowiedzialności solidarnej?
  • Jak prawidłowo wystawić tytuł wykonawczy na zaległość, za którą solidarnie odpowiadają podatnicy?
  • Jak postąpić, gdy organ egzekucyjny wyegzekwuje zaległości od wszystkich podatników odpowiedzialnych solidarnie?

II BLOK SZKOLENIOWY

 1. Odpowiedzialność majątkiem wspólnym:
  • Na czym polega?
  • Do czego w podatkach potrzebna jest odpowiedzialność majątkiem wspólnym?
  • Czy majątkiem wspólnym odpowiadają tylko małżonkowie?
  • Czy wszyscy małżonkowie odpowiadają majątkiem wspólnym?
  • Skąd organ podatkowy ma powziąć informację o małżonku podatnika?
  • Czy przy odpowiedzialności majątkiem wspólnym musimy wysłać do żony podatnika upomnienie?
  • Jak odpowiedzialność majątkiem wspólnym wpływa na skuteczną egzekucję?

III BLOK SZKOLENIOWY

 1. Różnice między odpowiedzialnością solidarną a odpowiedzialnością majątkiem wspólnym
  • Czy możliwa jest jednocześnie odpowiedzialność solidarna i odpowiedzialność majątkiem wspólnym?
  • Jak odróżnić odpowiedzialność solidarną od odpowiedzialności majątkiem wspólnym?

IV BLOK SZKOLENIOWY

Odpowiedzi na pytania uczestników

Wykładowca

dr Hanna Kmieciak

– praktyk i teoretyk w dziedzinie prawa finansowego, a szczególnie dochodów jednostek samorządu terytorialnego, procedur podatkowych i egzekucji należności na rzecz jednostek samorządu terytorialnego; absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu, absolwentka studiów doktoranckich Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu; właściciel Kancelarii JST konsultacje szkolenia doradztwo dla jednostek samorządu terytorialnego, wieloletni pracownik jednostek samorządu terytorialnego, wieloletni redaktor naczelny „Prawa Finansów Publicznych”, konsultant Najwyższej Izby Kontroli Delegatury w Poznaniu, konsultant i wykładowca regionalnych izb obrachunkowych, autor książek: „Podatki dla gmin i nie tylko”, „Windykacja podatków. Komentarz praktyczny”, „Zaświadczenia”, „Dochodzenie i egzekucja opłaty śmieciowej”, „Zmiany w postępowaniu egzekucyjnym w administracji – praktyka”, współautor książek „Jednostki pomocy społecznej”, „Dotacje z budżetów jednostek samorządu terytorialnego”, „Podatki lokalne 2016” i „Rejestr Należności Publicznoprawnych” oraz publikacji z dziedziny prawa finansowego i procedur podatkowych „Gazety Prawnej”, „Finansów Komunalnych”, „Przeglądu podatków lokalnych i finansów samorządowych”, „Prawa Finansów Publicznych”, biuletynów RIO oraz wydawnictw INFOR, CH Beck i Wolters Kluwer Polska.

      Szkolenie przeznaczone dla pracowników organów podatkowych jednostek samorządu terytorialnego zajmujących się wymiarem i windykacją podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od środków transportowych, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz należności publicznoprawnych (skarbnicy, wymiarowcy i księgowi oraz osoby zajmujące się windykacją).

Serdecznie zapraszam 😊
Dr Hanna Kmieciak

Szczegóły organizacyjne szkolenia online
 • Webinarium jest przeznaczone do oglądania na żywo, tylko i wyłącznie w ustalonym terminie.
 • Osoby, które zgłoszą się na szkolenie TYLKO I WYŁĄCZNIE PRZEZ STRONĘ INTERNETOWĄ otrzymają w osobnym mailu link, pod którym odbędzie się transmisja.
 • Uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe w formacie PDF.
 • W trakcie rozpoczęcia IV BLOKU SZKOLENIOWEGO – PYTANIA I ODPOWIEDZI – istnieje możliwość zadawania pytań przez chat, które są zgodne z tematem szkolenia i nie wymagają konsultacji.
 • W sesji PYTANIA I ODPOWIEDZ Ekspert odpowie na jak największą liczbę pytań.
Warunki uczestnictwa i rabaty

499,-/osoba – PODSTAWOWA CENA SZKOLENIA – MOŻNA POMNIEJSZYĆ O RABATY 😊:

RABATY DO WYKORZYSTANIA:

18 zł – REZYGNACJA Z FAKTURY W FORMIE PAPIEROWEJ – FAKTURA zostanie przesłana w pliku PDF na wskazany adres mail
14 zł – REZYGNACJA Z ZAŚWIADCZENIA W FORMIE PAPIEROWEJ – ZAŚWIADCZENIE zostanie przesłana w pliku PDF na wskazany adres mail

Cena zawiera: udział w szkoleniu online, materiały szkoleniowe w formacie PDF przesłane drogą mailową, zaświadczenie

Wszystkie ceny dotyczą szkoleń finansowanych ze środków publicznych, dla z innych źródeł finansowania należy zastosować stawkę VAT 23%

Prosimy o przesyłanie zgłoszeń najpóźniej na 2 dni przed terminem szkolenia.

Pomocne linki