Webinar

RISS – Regionalny Instytut Szkoleń Samorządowych

ul. Grójecka 26/21, 02-301 Warszawa, tel. 690 949 091, e-mail: sekretariat@riss.edu.pl

Data: 17 maja 2024 r. – „Ekologiczny” podatek od nieruchomości

„EKOLOGICZNY” PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI
Opodatkowanie farm fotowoltaicznych
Opodatkowanie biogazowni
Preferencje podatkowe czyli
Zakres i prawidłowe sformułowanie zwolnienia

Program szkolenia
 • Zagadnienia bieżące, dotyczące orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego (wyrok SK 14/21 i SK 23/19)
 • Omówienie potencjalnego wpływu ww. orzeczeń na bieżącą pracę w wydziale podatków i opłat lokalnych
 • Opodatkowanie farm fotowoltaicznych
  a. Co jest budową i jak ustalić jej wartość?
  b. Jak opodatkować grunty pod farmą? Co z gruntem, w którym przebiegają linie?
  c. Czy urządzenia i instalacje farmy powinny być opodatkowane?
  d. Kiedy powstaje obowiązek podatkowy od farmy?
  e. Czy budowla musi zostać wpisana do ewidencji środków trwałych?
  f. Czy można opodatkować fotowoltaikę zamontowaną na dachu budynku?
  g. Kto jest podatnikiem w stosunku do farmy, a kto w stosunku do gruntu?
 • Opodatkowanie farm wiatrowych
  a. Co jest budowlą?
  b. Jaka jest podstawa opodatkowania farmy wiatrowej?
  c. Czy wiatrak jest trwale związany z gruntem, kto jest podatnikiem w stosunku do wiatraka, właściciel wiatraka czy gruntu?
  d. Kiedy powstaje obowiązek podatkowy?
  e. Jak wykazać zajętość gruntu na działalność gospodarczą?
 • Opodatkowanie biogazowni
  a. Budynek, budowla, urządzenie techniczne – czy biogazownie opodatkowujemy jako całość czy dzielimy na części?
  b. Czy produkcja biogazu to działalność gospodarcza czy rolnicza?
  c. Jak ustalić podstawę opodatkowania biogazowni?
 • Opodatkowanie kolei
  a. Zakres nowego zwolnienia kolejowego?
  b. Jak opodatkować nieużywane grunty kolejowe?
 • Zwolnienia przedmiotowe
  a. Nieruchomości organizacji pożytku publicznego oraz organizacji pozarządowych
 • Preferencje podatkowe
  a. Jak przygotować proekologiczny program pomocowy?
  b. Zakres i prawidłowe sformułowanie zwolnienia
  c. Procedura przygotowania programu
  d. Pomoc publiczna
 • Odpowiedzi na pytania uczestników

      Podczas szkolenia przedstawione zostaną zagadnienia związane z opodatkowaniem przedmiotów opodatkowania posiadających związek z ekologiczną formą produkcji energii oraz transportu.
      Prócz zagadnień związanych z aspektami materialnoprawnymi omówione zostaną kwestie postępowań dowodowych, a także zagadnienia związane z tworzeniem aktów prawnych pozwalających odzwierciedlać proekologiczne nastawienie gminy. Szkolenie kierowane jest do urzędników zajmujących się poborem podatku od nieruchomości oraz skarbników.

Serdecznie Zapraszam
dr Paweł Grzybowski

Wykładowca

dr Paweł Grzybowski

– doktor nauk prawnych, praktyk, doświadczony trener; specjalizuje się w  prawie podatkowym, ze szczególnym uwzględnieniem wdrażania optymalnych rozwiązań dla samorządów w zakresie podatków i opłat lokalnych, a także podatku VAT; w codziennej praktyce uczestniczy m. in. w pracach związanych z bieżącą obsługą jednostek samorządu terytorialnego; jest autorem licznych publikacji w prasie samorządowej

Szczegóły organizacyjne szkolenia online
 • Webinarium jest przeznaczone do oglądania na żywo, tylko i wyłącznie w ustalonym terminie.
 • Osoby, które zgłoszą się na szkolenie TYLKO I WYŁĄCZNIE PRZEZ STRONĘ INTERNETOWĄ otrzymają w osobnym mailu link, pod którym odbędzie się transmisja.
 • Uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe w formacie PDF.
 • W trakcie rozpoczęcia BLOKU SZKOLENIOWEGO – PYTANIA I ODPOWIEDZI – istnieje możliwość zadawania pytań przez chat, które są zgodne z tematem szkolenia i nie wymagają konsultacji.
 • W sesji PYTANIA I ODPOWIEDZ Ekspert odpowie na jak największą liczbę pytań.
Warunki uczestnictwa i rabaty

499,-/osoba – PODSTAWOWA CENA SZKOLENIA – MOŻNA POMNIEJSZYĆ O RABATY 😊:

RABATY DO WYKORZYSTANIA:

18 zł – REZYGNACJA Z FAKTURY W FORMIE PAPIEROWEJ – FAKTURA zostanie przesłana w pliku PDF na wskazany adres mail
14 zł – REZYGNACJA Z ZAŚWIADCZENIA W FORMIE PAPIEROWEJ – ZAŚWIADCZENIE zostanie przesłana w pliku PDF na wskazany adres mail

Cena zawiera: udział w szkoleniu online, materiały szkoleniowe w formacie PDF przesłane drogą mailową, zaświadczenie

Wszystkie ceny dotyczą szkoleń finansowanych ze środków publicznych, dla z innych źródeł finansowania należy zastosować stawkę VAT 23%

Prosimy o przesyłanie zgłoszeń najpóźniej na 2 dni przed terminem szkolenia.

Pomocne linki