Webinar

RISS – Regionalny Instytut Szkoleń Samorządowych

ul. Grójecka 26/21, 02-301 Warszawa, tel. 690 949 091, e-mail: sekretariat@riss.edu.pl

Data: 18 czerwca 2024 r. – Opodatkowanie VAT zbycia nieruchomości przez JST

OPODATKOWANIE VAT ZBYCIA NIERUCHOMOŚCI PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Program szkolenia

 

I BLOK SZKOLENIOWY

 1. Transakcje dotyczące nieruchomości – zagadnienia ogólne:
  a. Jakie transakcje dotyczące nieruchomości podlegają opodatkowaniu VAT?
  b. Sprzedaż, zamiana oraz aport nieruchomości w kontekście definicji „odpłatnej dostawy towarów”
  c. Kiedy nieodpłatne przekazanie nieruchomości podlega opodatkowaniu VAT?
  d. Terminologia dotycząca zbycia nieruchomości w ustawie o VAT – pojęcia: „działki”, „gruntu”, „nieruchomości”, „budynku” oraz „terenów” oraz ich interpretacja
  e. Jak opodatkować dostawę nieruchomości składającej się z wielu działek?
  f. Rozbieżność pomiędzy stanem rzeczywistym a dokumentami (ewidencjami) dotyczącymi nieruchomości – jak rozwiązać kolizję?
  g. Zbycie w celu polepszenia gospodarowania nieruchomością sąsiednią a opodatkowanie VAT

II BLOK SZKOLENIOWY

 1. Opodatkowanie VAT zbycia nieruchomości niezabudowanych:
  a. Zasady opodatkowania zbycia gruntu niezabudowanego
  b. Kwalifikacja gruntu jako „gruntu niezabudowanego” – jakie dokumenty mają znaczenie?
  c. Jakie jest znaczenie ksiąg wieczystych, ewidencji gruntów i budynków oraz planów miejscowych w kontekście ustalenia zasad opodatkowania?
  d. Kiedy grunt „zabudowany” może zostać uznany za niezabudowany?
  e. Przeznaczenie podstawowe (główne) i dopuszczalne (uzupełniające) – znaczenie dla określenia zasad opodatkowania
  f. Jak opodatkować grunty wywłaszczane na cele realizacji inwestycji publicznych?

III BLOK SZKOLENIOWY

 1. Opodatkowanie VAT zbycia nieruchomości zabudowanych (budynków i budowli):
  a. Kiedy dostawa budynków (budowli) będzie opodatkowana, a kiedy zwolniona z VAT?
  b. Jak interpretować pojęcie „pierwszego zasiedlenia” w kontekście opodatkowania VAT dostawy budynków (budowli)? Nowa definicja „pierwszego zasiedlenia”
  c. Zasady stosowania zwolnień z art. 43 ust. 1 pkt 10 oraz art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o VAT
  d. Zbycie gruntu wraz budynkiem (budowlą) – jedna czy dwie transakcje?
  e. W jaki sposób ustalić podstawę opodatkowania i wysokość podatku przy sprzedaży budynków (budowli)?
  f. Jak opodatkować zbycie budynków, które wcześniej były odpłatnie udostępniane (w całości lub części)?
 2. Dokumentowanie zbycia nieruchomości oraz zasady wykazywania w ewidencji VAT.

IV BLOK SZKOLENIOWY

Odpowiedzi na pytania uczestników.

Wykładowca

Michał Kostrzewa

– Partner, Radca Prawny Dr Krystian Ziemski & Partners Kancelaria Prawna. W zakresie spraw dotyczących jednostek samorządu terytorialnego zajmuje się w szczególności: opracowywaniem i wdrażaniem optymalnych modeli rozliczeń jednostek samorządu w zakresie VAT (zwłaszcza w odniesieniu do realizowanych inwestycji); występowaniem z wnioskami o wydanie interpretacji podatkowych oraz reprezentowaniu samorządów przed organami podatkowymi oraz sądami administracyjnymi; określaniem podatkowych skutków rozliczeń pomiędzy samorządami a spółkami komunalnymi, a także oceną możliwości przekazywania spółkom do realizacji różnego rodzaju zadań publicznych; opracowywaniem procedur wewnętrznych (w tym dotyczących schematów podatkowych); doradztwem w zakresie opodatkowania podatkiem od nieruchomości oraz realizacji czynności procesowych związanych z wymiarem.

      Transakcje dotyczące zbycia nieruchomości występują w każdej jednostce samorządu. Jednocześnie są to transakcje, które bardzo często są dość skomplikowane i których wartość jest znacząca.
      Samorządy – dokonując zbycia nieruchomości w drodze sprzedaży, wniesienia wkładu niepieniężnego (aportu) czy też zamiany – zobowiązane są ustalić właściwy sposób opodatkowania. Dokonanie prawidłowej kwalifikacji podatkowej (z punktu widzenia VAT) przesądza z kolei o prawidłowości (lub jej braku) rozliczenia podatku za dany okres rozliczeniowy.
      Skomplikowany charakter tego typu czynności powoduje, że ocena sposobu opodatkowania jest bardzo często zadaniem trudnym i czasochłonnym.
      Proponowane szkolenie ma na celu usystematyzowanie wiedzy dotyczącej opodatkowania VAT zbycia nieruchomości oraz przedstawienie zasad kwalifikacji dla tego typu działań.

Serdecznie zapraszam 😊
Michał Kostrzewa

Szczegóły organizacyjne szkolenia online

HARMONOGRAM SZKOLENIA

10.00 – 10.50 ROZPOCZĘCIE SZKOLENIA I BLOK SZKOLENIOWY
10.50 – 11.00 PRZERWA
11.00 – 11.50 II BLOK SZKOLENIOWY
11.50 – 12.00 PRZERWA
12.00 – 12.50 III BLOK SZKOLENIOWY
12.50 – 13.00 PRZERWA
13.00 – 14.00 IV BLOK SZKOLENIOWY – PYTANIA W FORMIE CHATU

 • Szkolenie składa się z części wykładowej podzielonej na trzy bloki oraz sesji pytań.
 • Webinarium jest przeznaczone do oglądania na żywo, tylko i wyłącznie w ustalonym terminie.
 • Osoby, które zgłoszą się na szkolenie TYLKO I WYŁĄCZNIE PRZEZ STRONĘ INTERNETOWĄ otrzymają w osobnym mailu link, pod którym odbędzie się transmisja.
 • Uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe w formacie PDF.
 • W trakcie rozpoczęcia IV BLOKU SZKOLENIOWEGO – PYTANIA I ODPOWIEDZI – istnieje możliwość zadawania pytań przez chat, które są zgodne z tematem szkolenia i nie wymagają konsultacji.
 • W sesji PYTANIA I ODPOWIEDZ Ekspert odpowie na jak największą liczbę pytań.
Warunki uczestnictwa i rabaty

499,-/osoba – PODSTAWOWA CENA SZKOLENIA – MOŻNA POMNIEJSZYĆ O RABATY 😊:

RABATY DO WYKORZYSTANIA:

18 zł – REZYGNACJA Z FAKTURY W FORMIE PAPIEROWEJ – FAKTURA zostanie przesłana w pliku PDF na wskazany adres mail
14 zł – REZYGNACJA Z ZAŚWIADCZENIA W FORMIE PAPIEROWEJ – ZAŚWIADCZENIE zostanie przesłana w pliku PDF na wskazany adres mail

Cena zawiera: udział w szkoleniu online, materiały szkoleniowe w formacie PDF przesłane drogą mailową, zaświadczenie

Wszystkie ceny dotyczą szkoleń finansowanych ze środków publicznych, dla z innych źródeł finansowania należy zastosować stawkę VAT 23%

Prosimy o przesyłanie zgłoszeń najpóźniej na 2 dni przed terminem szkolenia.

Pomocne linki