Webinar

RISS – Regionalny Instytut Szkoleń Samorządowych

ul. Grójecka 26/21, 02-301 Warszawa, tel. 690 949 091, e-mail: sekretariat@riss.edu.pl

Data: 7 czerwca 2024 r. – Jak przygotować się do stosowania i wdrożenia e-doręczeń?

JAK PRZYGOTOWAĆ SIĘ DO STOSOWANIA
I WDROŻENIA E-DORĘCZEŃ?
PROBLEMATYKA I ZMIANY W 2024 ROKU

Program szkolenia

I BLOK SZKOLENIOWY

I. Zmiany w regulacjach prawnych dotyczących e-Doręczeń

 1. Ustawa z dnia 12 grudnia 2023 r. o zmianie ustawy o doręczeniach elektronicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 2699)
 2. Komunikat Ministra Cyfryzacji z dnia 21 grudnia 2023 r. zmieniający komunikat w sprawie określenia terminu wdrożenia rozwiązań technicznych niezbędnych do doręczania korespondencji z wykorzystaniem publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego lub publicznej usługi hybrydowej oraz udostępnienia w systemie teleinformatycznym punktu dostępu do usług rejestrowanego doręczenia elektronicznego w ruchu transgranicznym (Dz. U. z 2023 r. poz. 2764)
 3. Czego dotyczą zmiany przepisów w zakresie e-Doręczeń?
 4. Nowy harmonogram stosowania e-Doręczeń
 5. Kogo dotyczy nowa data – 1 października 2024 r.?
 6. Czy nowa data – 1 października 2024 r. zrównuje terminowo obowiązek stosowania PURDE i PUH?
 7. Dla kogo terminy w zakresie e-Doręczeń pozostają niezmienione?
 8. Jak nowy harmonogram wpływa na sytuację:
  – podmiotów publicznych
  – podmiotów niepublicznych wpisanych do KRS
  – przedsiębiorców wpisanych do CEiDG
  – osób wykonujących zawody zaufania publicznego?

II BLOK SZKOLENIOWY

 1. Na czym polega zmiana w zakresie „okresu przejściowego” dotyczącego e-Doręczeń?
 2. Czego dotyczy „nowy okres przejściowy” w zakresie e-Doręczeń?
 3. „Nowy okres przejściowy” a KPA i OP
 4. Do doręczania przez kogo i do kogo odnosi się „nowy okres przejściowy”?
 5. Jakie przepisy w zakresie doręczeń należy stosować w „nowym okresie przejściowym” przy doręczaniu do podmiotów publicznych, a jakie w przypadku doręczania do podmiotów niepublicznych?
 6. Posiadanie adresu do doręczeń elektronicznych a stosowanie „nowych” bądź „starych” przepisów dotyczących doręczeń w postępowaniu podatkowym i postępowaniu administracyjnym
 7. Czy podmiot publiczny, który utworzył adres do doręczeń elektronicznych przed datą wskazaną w harmonogramie (np. 1 października 2024 r. dla JST) musi już teraz wysyłać korespondencję poprzez e-Doręczenia? A co z odbieraniem korespondencji?
 8. Czy podmiot publiczny, który aktywował adres do doręczeń elektronicznych przed datą wskazaną w harmonogramie (np. 1 października 2024 r. dla JST) musi już teraz wysyłać korespondencję poprzez e-Doręczenia? A jak aktywacja wpływa na odbieranie korespondencji? Czy ma tu znaczenie, kto jest adresatem?
 9. Czy samorządowy organ podatkowy musi stosować e-Doręczenia przed nadejściem terminu z harmonogramu?
 10. Co z postępowaniami wszczętymi przed 19 grudnia 2023 r. (będącymi w toku)?
 11. e-Doręczenia a EPUAP

III BLOK SZKOLENIOWY

II. Wybrana problematyka wdrożenia i przygotowania do stosowania e-Doręczeń w podmiotach publicznych

 1. Adres do doręczeń elektronicznych (ADE)
  a. Czy z założeniem adresu do doręczeń elektronicznych (ADE) czekać do 1 października 2024 r.?
  b. Czy podmiot, który utworzył już ADE, ma obowiązek wysyłać bądź odbierać korespondencję z tego adresu?
  c. Czy podmiot, który aktywował już ADE, ma obowiązek wysyłać bądź odbierać korespondencję z tego adresu?
  d. Czy można dezaktywować ADE?
  e. Czy można usunąć ADE?
  f. Czy ADE założyć na gminę czy na urząd gminy?
  g. Czy centrum usług wspólnych, będące jednostką organizacyjną gminy, ma obowiązek posiadać ADE?
  h. Czy ADE założyć na powiat czy na starostwo?
  i. Czy zalecane jest korzystanie ze środowiska testowego ADE?
  j. Co trzeba zrobić, żeby ADE był powiązany z publiczną usługą rejestrowanego doręczenia elektronicznego (PURDE)?
  k. Czy posiadanie wewnętrznego oprogramowania do odbierania korespondencji przychodzącej na ADE jest obowiązkowe?
  l. Skąd będę wiedział, że na ADE czeka korespondencja?
  m. Czy można dla danej osoby ustawić ograniczenia we wglądzie w korespondencję przychodzącą na ADE?
 2. Baza Adresów Elektronicznych
  a. Problematyka wyszukiwania osób fizycznych w Bazie Adresów Elektronicznych (BAE).
  b. Co zrobić, gdy nie możemy ponad wszelką wątpliwość ustalić ADE danej osoby?
  c. Czy Kowalski musi poinformować podmiot publiczny o posiadaniu ADE?
  d. Jakie znaczenie ma wpisanie ADE do BAE?
 3. Korzystanie z e-Doręczeń – wysyłanie i odbieranie korespondencji z ADE
  a. Czy każdy plik wyślemy z ADE?
  b. Czy są jakieś ograniczenia techniczne dotyczące plików, które można wysłać z ADE?
  c. Czy konieczne jest podpisywanie korespondencji nadawanej z ADE?
  d. Jak podpisać pismo wysyłane z ADE?
  e. Czy listy zwykłe trzeba wysyłać z ADE?
  f. Czy z ADE można wysyłać zbiorczą korespondencję?
  g. Czy mając ADE można równocześnie korzystać z EPUAPu?
  h. Czy po 1 października 2024 r. obywatel będzie mógł wysłać do urzędu pismo listem poleconym albo przez EPUAP?
  i. Jak postąpić, gdy Kowalski, posiadający ADE, wyśle do urzędu pismo w postaci papierowej?
  j. Jak postąpić, gdy Kowalski, posiadający ADE, wyśle do urzędu pismo przez EPUAP?
 4. Opłaty za e-Doręczenia
  a. Prawo zamówień publicznych a e-Doręczenia. Czy trzeba ogłaszać przetarg?
  b. Jak zawrzeć umowę z Pocztą Polską dotyczącą e-Doręczeń?
  c. Rozliczenia z Pocztą Polską, w sytuacji gdy odbiorcą usług jest szkoła czy GOPS, a płatnikiem gmina

IV BLOK SZKOLENIOWY

Odpowiedzi na pytania uczestników.

Wykładowca

Agnieszka Szulczewska-Kostrzewa

– radca prawny Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu, praktyk, doświadczony trener prowadzący szkolenia dla przedstawicieli jednostek sektora finansów publicznych, w szczególności jednostek samorządu terytorialnego, uczestniczy w obsłudze prawnej podmiotów z sektora finansów publicznych, specjalizuje się w zamówieniach publicznych i prawie cywilnym, posiada bogate doświadczenie w sądowym dochodzeniu wierzytelności

      Dzień 1 października 2024 r. to data niezwykle istotna z punktu widzenia działalności jednostek sektora finansów publicznych. To właśnie na ten dzień Minister Cyfryzacji „przesunął” termin, od którego dla większości podmiotów publicznych obowiązkowe stanie się stosowanie e-Doręczeń.
     Oznacza to, że jesienią 2024 r. zasadą ma się stać wysyłanie korespondencji poprzez specjalnie w tym celu utworzony system teleinformatyczny, a papierowa korespondencja ma stopniowo odchodzić do lamusa.
      Zmiana ta wpłynie na funkcjonowanie gmin, urzędów gmin, powiatów, starostw, samorządowych zakładów budżetowych, spzoz-ów, uczelni publicznych, instytucji kultury, uczelni publicznych, organów administracji rządowej i obsługujących je jednostek budżetowych…
      W perspektywie e-Doręczenia nie ominą też spółek komunalnych.
      Nie jest to jednak jedyna zmiana dotycząca e-Doręczeń, jaka pojawiła się pod koniec 2023 r.
      W dniu 12 grudnia 2023 r. znowelizowano ustawę o doręczeniach elektronicznych.
      W efekcie zmieniono zasady doręczania korespondencji w „nowym okresie przejściowym”. Ma to kluczowe znaczenie dla podmiotów, które prowadzą postępowania administracyjne bądź postępowania podatkowe, a więc stosują Kodeks postępowania administracyjnego bądź Ordynację podatkową.
      Rodzi to liczne pytania związane z tym jak doręczać korespondencję do podatników lub stron postępowania przed 1 października 2024 r., a jak począwszy od tego dnia?
      Choć nowy termin stosowania e-Doręczeń wydaje się odległy, to jednak zachęcam do nieodkładania na później ani nieprzerywania przygotowań do stosowania e-Doręczeń.
      Zgłaszane przez Państwa na przełomie 2023/2024 r. liczne pytania i wątpliwości świadczą o tym, że wdrożenie jednostki i pracowników w e-Doręczenia stanowi wyzwanie. Wymaga czasu oraz przemyślanych, optymalnych dla Państwa jednostki rozwiązań.
      Proponowane szkolenie może Państwu ułatwić przejście przez okres przygotowań do stosowania e-Doręczeń.

Dzięki szkoleniu:

 • w przystępny sposób zdobędziesz, zaktualizujesz i usystematyzujesz informacje dotyczące nowego sposobu doręczania korespondencji tj. e-Doręczeń
 • dowiesz się czego dotyczą zmiany przepisów w zakresie e-Doręczeń z 12 grudnia 2023 r. i jakie to ma dla Ciebie znaczenie
 • zapoznasz się ze zmienionym harmonogramem obowiązku korzystania z e-Doręczeń (kluczowa data 1 października 2024 r. – kogo dotyczy, a kogo nie?)
 • dowiesz się, jaki wpływ na postępowania prowadzone w trybie KPA lub OP ma nowelizacja ustawy o doręczeniach elektronicznych z 12 grudnia 2023 r.
 • poznasz zasady doręczania korespondencji w „nowym okresie przejściowym”
 • uzyskasz odpowiedzi na zgłaszane na przełomie 2023/2024 r. pytania dotyczące problematycznych sytuacji związanych z wdrożeniem e-Doręczeń
 • poznasz stanowiska dotyczące wątpliwości zgłaszanych przez podmioty publiczne na etapie przygotowywania się do wdrożenia e-Doręczeń, w tym dotyczące statusu samorządowych jednostek budżetowych (np. gminnych szkół, przedszkoli, GOPS-ów), wnioskowania o adres do doręczeń elektronicznych itp.
 • zdobędziesz praktyczną wiedzę niezbędną do włączenia jednostki do Krajowego Systemu Doręczeń Elektronicznych, w tym uzyskania adresu do doręczeń elektronicznych (ADE), założenia skrzynki doręczeń (SD), wyznaczenia administratora skrzynki doręczeń (ASD), obsługi systemu e-Doręczeń, stosowania PURDE i PUH
 • zrozumiesz czym są e-Doręczenia ( i jego postacie – PURDE i PUH) i co je różni od tego co znamy, w tym EPUAP-u czy też poczty elektronicznej

      Szkolenie adresowane jest do wszystkich pracowników jednostek sektora finansów publicznych, zarówno sfery samorządowej jak i rządowej, którzy przygotowują pisma, w szczególności wydają decyzje w postępowaniach administracyjnych lub podatkowych, bądź też są odpowiedzialni za obrót korespondencji czy też zajmują stanowiska kierowników wydziałów bądź jednostek albo sekretarzy.

Serdecznie zapraszam 😊
Agnieszka Szulczewska-Kostrzewa

Szczegóły organizacyjne szkolenia online

HARMONOGRAM SZKOLENIA

   9.00 –    9.50 ROZPOCZĘCIE SZKOLENIA I BLOK SZKOLENIOWY
   9.50 – 10.00 PRZERWA
10.00 – 10.50 II BLOK SZKOLENIOWY
10.50 – 11.00 PRZERWA
11.00 – 11.50 III BLOK SZKOLENIOWY
11.50 – 12.00 PRZERWA
12.00 – 13.00 IV BLOK SZKOLENIOWY – PYTANIA W FORMIE CHATU

 • Szkolenie składa się z części wykładowej podzielonej na trzy bloki oraz sesji pytań.
 • Webinarium jest przeznaczone do oglądania na żywo, tylko i wyłącznie w ustalonym terminie.
 • Osoby, które zgłoszą się na szkolenie TYLKO I WYŁĄCZNIE PRZEZ STRONĘ INTERNETOWĄ otrzymają w osobnym mailu link, pod którym odbędzie się transmisja.
 • Uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe w formacie PDF.
 • W trakcie rozpoczęcia IV BLOKU SZKOLENIOWEGO – PYTANIA I ODPOWIEDZI – istnieje możliwość zadawania pytań przez chat, które są zgodne z tematem szkolenia i nie wymagają konsultacji.
 • W sesji PYTANIA I ODPOWIEDZ Ekspert odpowie na jak największą liczbę pytań.
Warunki uczestnictwa i rabaty

499,-/osoba – PODSTAWOWA CENA SZKOLENIA – MOŻNA POMNIEJSZYĆ O RABATY 😊:

RABATY DO WYKORZYSTANIA:

18 zł – REZYGNACJA Z FAKTURY W FORMIE PAPIEROWEJ – FAKTURA zostanie przesłana w pliku PDF na wskazany adres mail
14 zł – REZYGNACJA Z ZAŚWIADCZENIA W FORMIE PAPIEROWEJ – ZAŚWIADCZENIE zostanie przesłana w pliku PDF na wskazany adres mail

Cena zawiera: udział w szkoleniu online, materiały szkoleniowe w formacie PDF przesłane drogą mailową, zaświadczenie

Wszystkie ceny dotyczą szkoleń finansowanych ze środków publicznych, dla z innych źródeł finansowania należy zastosować stawkę VAT 23%

Prosimy o przesyłanie zgłoszeń najpóźniej na 2 dni przed terminem szkolenia.

Pomocne linki