Webinar

RISS – Regionalny Instytut Szkoleń Samorządowych

ul. Grójecka 26/21, 02-301 Warszawa, tel. 690 949 091, e-mail: biuro@riss.edu.pl

Data: 28 września 2022 r.

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
W JEDNOSTKACH SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Jacek Mańczak

– radca prawny, prawnik, specjalista z zakresu prawa zamówień publicznych; doświadczony szkoleniowiec; przez wiele lat orzekał jako arbiter w Zespole Arbitrów Urzędu Zamówień Publicznych w Warszawie, najczęściej przewodnicząc zespołom orzekającym. Ekspert Wielkopolskiego Ośrodka Kształcenia i Studiów Samorządowych w Poznaniu, Autor licznych opracowań z zakresu prawa gospodarczego. Posiada doświadczenia w zakresie prowadzenia spraw sądowych oraz administracyjnych, podatkowych i celnych. Praktykujący prawnik znający realia biznesu i codzienność funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego. Autorytet w swojej branży.

Program szkolenia

I BLOK SZKOLENIOWY

I. Definicja zamówienia

 1. Zakres przedmiotowy ustawy
 2. Podział na dostawy, usługi i roboty budowlane
 3. Wyjątki od stosowania Pzp
 4. Sumowanie i dzielenie zamówień
 5. Opis przedmiotu zamówienia

II. Zamawiający z uwzględnieniem specyfiki samorządu terytorialnego

 1. Jednostki sektora finansów publicznych
 2. Kwestia osobowości prawnej
 3. Reprezentacja JST
 4. Komisja przetargowa

II BLOK SZKOLENIOWY

III. Wykonawcy

 1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia
 2. Korzystanie z zasobów innych podmiotów
 3. Przesłanki wykluczenia wykonawcy
 4. Przesłanki odrzucenia oferty
 5. Warunki udziału w postępowaniu
 6. Związanie ofertą
 7. Podwykonawcy

IV. Przetarg nieograniczony

III BLOK SZKOLENIOWY

V. Tryb podstawowy

VI. Zamówienie z wolnej ręki

VII. Umowy w przedmiocie zamówienia publicznego

 1. Zawarcie umowy, czynności poprzedzające
 2. Zmiana umowy
 3. Umowa o roboty budowlane
 4. Prawny charakter wynagrodzenia (ryczałt i kosztorys)

VIII. Zamówienia poniżej 15 tys. PLN

 1. Przetargi w przepisach Kodeksu cywilnego
 2. Regulaminy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

IV BLOK SZKOLENIOWY

Odpowiedzi na pytania uczestników 😊

Szczegóły organizacyjne szkolenia online

HARMONOGRAM SZKOLENIA
10.00 – 10.50 ROZPOCZĘCIE SZKOLENIA I BLOK SZKOLENIOWY
10.50 – 11.00 PRZERWA
11.00 – 11.50 II BLOK SZKOLENIOWY
11.50 – 12.00 PRZERWA
12.00 – 12.50 III BLOK SZKOLENIOWY
12.50 – 13.00 PRZERWA
13.00 – 14.00 IV BLOK SZKOLENIOWY – PYTANIA W FORMIE CHATU

 • Szkolenie składa się z części wykładowej podzielonej na trzy bloki oraz sesji pytań.
 • Webinarium jest przeznaczone do oglądania na żywo, tylko i wyłącznie w ustalonym terminie.
 • Osoby, które zgłoszą się na szkolenie otrzymają w osobnym mailu link, pod którym odbędzie się transmisja.
 • Uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe w formacie PDF.
 • W trakcie rozpoczęcia IV BLOKU SZKOLENIOWEGO – PYTANIA I ODPOWIEDZI – istnieje możliwość zadawania pytań przez chat, które są zgodne z tematem szkolenia i nie wymagają konsultacji.
 • W sesji PYTANIA I ODPOWIEDZ Ekspert odpowie na jak największą liczbę pytań.
Warunki uczestnictwa i rabaty

413,- netto/os – cena ZGŁOSZENIA PRZEZ STRONĘ INTERNETOWĄ minus RABATY*
RISS.EDU.PL → OFERTA ONLINE → TEMAT SZKOLENIA → ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE

– 9 zł – REZYGNACJA Z FAKTURY W FORMIE PAPIEROWEJ – FAKTURA zostanie przesłana w pliku PDF na wskazany adres mail
– 6 zł – REZYGNACJA Z ZAŚWIADCZENIA W FORMIE PAPIEROWEJ – ZAŚWIADCZENIE zostanie przesłana w pliku PDF

Cena zgłoszenia zawiera: materiały szkoleniowe elektroniczne, zaświadczenia

Prosimy o przesyłanie zgłoszeń najpóźniej na 3 dni przed terminem szkolenia.
Ceny dotyczą szkoleń finansowanych ze środków publicznych, dla innych źródeł finansowania należy zastosować stawkę VAT 23%