Webinar

RISS – Regionalny Instytut Szkoleń Samorządowych

ul. Grójecka 26/21, 02-301 Warszawa, tel. 690 949 091, e-mail: sekretariat@riss.edu.pl

Stawka ogłoszona w sprawie średniej ceny skupu żyta

      Stawka ogłoszona w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2024 wynosi 89,63 zł za 1 dt.
      Wyliczenie dla gruntów powyżej 1 ha: 89,63 zł x 2,5 q = 224,075 zł.
      Wyliczenie dla gruntów poniżej 1 ha: 89,63 zł x 5 q = 448,15 zł.

Sebastian Wlazły