Webinar

RISS – Regionalny Instytut Szkoleń Samorządowych

ul. Grójecka 26/21, 02-301 Warszawa, tel. 690 949 091, e-mail: sekretariat@riss.edu.pl

Uchwały w zakresie podatków i opłat lokalnych na 2024 rok

Uchwały w zakresie podatków i opłat lokalnych na 2024 rok

21 sierpnia 2023 r.

mgr Sebastian Wlazły

Aktualności

Zapraszamy na szkolenie 21.08.2023

UCHWAŁY W ZAKRESIE PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH NA 2024 ROK WYBRANE ZAGADNIENIA Najnowsze zmiany w podatkach i opłatach lokalnych oraz pomocy publicznej

Pozostałe wpisy

      Celem szkolenia jest przedstawienie problemów związanych z przygotowaniem uchwał podatkowych na 2024 rok, które będą miały bezpośrednie przełożenie na wymiar podatków lokalnych.

      Poruszymy następujące problemy:

  • Jakiego rodzaju uchwały należy przygotować każdego roku, a które obowiązują bezterminowo, tzn. do momentu ich uchylenia – usunięcia z obrotu prawnego?
  • Jaki jest skutek braku podjęcia uchwały na kolejny rok – art. 20a ustawy o podatkach i opłatach lokalnych i jego konsekwencje?
  • W jakich przypadkach można podjąć lub zmienić uchwałę w trakcie roku?
  • Czy można w trakcie roku podatkowego obniżyć wysokość stawek podatku od środków transportowych?
  • Uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości – w tym, najczęściej pojawiające się błędy w różnicowaniu przedmiotów opodatkowania np. budynków pozostałych

      Przeanalizujemy najnowsze orzecznictwo – analiza wyroków, najnowsze ustawy oraz projekty aktów prawnych m.in.:

  1. Zmiana w ustawie o podatku rolnym oraz w ustawie o związkach zawodowych rolników indywidualnych wprowadzi finansowanie związków zawodowych rolników indywidualnych, poprzez przekazanie przez podatników podatku rolnego, będących osobami fizycznymi, 1,5% należnego podatku rolnego na rzecz wybranego rolniczego związku zawodowego
    Zaproponowane przepisy regulują w jaki sposób właściwy organ podatkowy – tj. wójt, burmistrz, prezydent miasta – przekaże kwotę w wysokości nieprzekraczającej 1,5% należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podatku rolnego związku zawodowego rolników indywidualnych uprawnionego do otrzymania tej kwoty. Będzie to następować na wniosek tego podatnika złożony w odpowiednim terminie – tzn. kiedy? Jakie niezbędne elementy będzie zawierał wniosek? Czy wniosek będzie ministerialny? Kto będzie sporządzał listę związków zawodowych rolników indywidualnych?
  2. Nowość !!! Analiza skutków wyroku Trybunału Konstytucyjnego sygn. akt SK 14/21 z dnia 4 lipca 2023 roku. Sentencja została ogłoszona dnia 10 lipca 2021 r. w Dzienniku Ustaw pod poz. 1313. Trybunał Konstytucyjny orzekł, że art. 1a ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych, zawierający definicję budowli, jest niekonstytucyjny. Wyrok jest przełomowy. Oznacza m.in., że powstać musi zupełnie nowa definicja budowli. Dla gmin oznacza nowe problemy – w przyszłości niewątpliwie wyrok będzie miał znaczenie dla ich wpływów z opodatkowania np. sieci gazowych, infrastruktury kablowej i dróg. Na razie pojawia się pytanie, jak do czasu utraty mocy przepisu mają postępować samorządy i co dla nich wyrok oznacza w praktyce.
  3. Nowelizacja ustawy o Agencji Mienia Wojskowego oraz niektórych innych ustaw, a kwestie podatku od nieruchomości. Projekt przygotowany przez Ministerstwo Obrony Narodowej przewiduje zmiany odpowiadające m.in. na pytanie czy gospodarowanie nieruchomościami przez AMW będzie uważane za prowadzenie działalności gospodarczej? Na czym polegają zadania własne AMW?