Webinar

RISS – Regionalny Instytut Szkoleń Samorządowych

ul. Grójecka 26/21, 02-301 Warszawa, tel. 690 949 091, e-mail: biuro@riss.edu.pl

Gminna egzekucja administracyjna w 2022 r.

      Przy wystawianiu tytułów wykonawczych istotne jest, aby prawidłowe wyliczyć termin przedawnienia zobowiązania podatkowego. Musimy w tym zakresie cofnąć się nawet do 2020 r. dla zaległości z tego okresu i okresu wcześniejszego. Czy zawieszenie biegu terminów w zakresie prawa administracyjnego dotyczy również prawa podatkowego i terminów przedawnienia. Odpowiedź znajdujemy w orzeczeniach w kwestii interpretacji art. 15zzr ust. 1 specustawy.
      Niniejsze zagadnienie zostanie przedstawione na szkoleniu w dniu 23 maja 2022 r., na którym zagłębimy się w problematykę postępowania egzekucyjnego w administracji w 2022 r. Serdecznie zapraszamy.

Redakcja

Link do szkolenia