Webinar

RISS – Regionalny Instytut Szkoleń Samorządowych

ul. Grójecka 26/21, 02-301 Warszawa, tel. 690 949 091, e-mail: biuro@riss.edu.pl

Nowy tekst jednolity ustawy o podatkach i opłatach lokalnych!

Najnowsze zmiany w ewidencji gruntów i budynków oraz podatku od nieruchomości

22 lipca 2022

mgr Sebastian Wlazły

Aktualności

Pozostałe wpisy

Zapraszamy na szkolenie 22.07.2022

NAJNOWSZE ZMIANY W EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW ORAZ W PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI ZAŚWIADCZENIA DLA IZB ROLNICZYCH ULGA INWESTYCYJNA, ULGA Z TYTUŁU NABYCIA GRUNTU TRYB ZMIANY DECYZJI PODATKOWYCH ORAZ WZNOWIENIE POSTĘPOWAŃ

      Dnia 8 lipca 2022 roku (w piątek) opublikowano w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej pod pozycją 1452 obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 czerwca 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. W związku z powyższym pracownicy gminnych organów podatkowych powinni zmienić podstawy prawne w wydawanych decyzjach podatkowych.
      Natomiast pod pozycją 1451 opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 lipca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zaświadczeń wydawanych przez organy podatkowe.

red. Sebastian Wlazły

Link do dziennika ustaw pozycja 1452

Link do dziennika ustaw pozycja 1451