Webinar

RISS – Regionalny Instytut Szkoleń Samorządowych

ul. Grójecka 26/21, 02-301 Warszawa, tel. 690 949 091, e-mail: biuro@riss.edu.pl

Data: 25 marca 2022 r.

REJESTR UMÓW OD 1 LIPCA 2022 ROKU
NOWE OBOWIĄZKI DLA JEDNOSTEK
SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Agnieszka Szulczewska-Kostrzewa

– radca prawny Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu, praktyk, trener prowadzący szkolenia dla przedstawicieli jednostek sektora finansów publicznych, w szczególności jednostek samorządu terytorialnego, uczestniczy w obsłudze prawnej podmiotów z sektora finansów publicznych, specjalizuje się w prawie cywilnym i prawie zamówień publicznych, posiada bogate doświadczenie w dochodzeniu wierzytelności cywilnoprawnych i reprezentacji klientów przed sądami.

      Już w lipcu 2022 r. wejdą w życie przepisy, które nakładają na jednostki sektora finansów publicznych nowe obowiązki związane z prowadzeniem rejestru umów. Obowiązek zamieszczania w rejestrze umów informacji o zawartych umowach obejmie między innymi JST. W rejestrze umów zamieszczać trzeba będzie informacje o umowach zawartych w formie pisemnej, dokumentowej, elektronicznej albo innej formie szczególnej, których wartość przedmiotu przekracza 500 zł.
      Niewykonanie tych obowiązków grozić będzie odpowiedzialnością karną.

SZKOLENIE MA NA CELU:

 • zapoznanie uczestników z zasadami dotyczącymi zamieszczania umów w rejestrze
 • omówienie problemów, które mogą pojawić się w praktyce w związku z zamieszczaniem umów w rejestrze
 • rozwianie wątpliwości dotyczących nowych przepisów
 • zdobycie kompetencji pozwalających na właściwą realizację obowiązku zamieszczania umów w rejestrze

ADRESACI SZKOLENIA:

 • osoby, które będą odpowiedzialne za zamieszczanie informacji o umowach w rejestrze umów
 • kierowników jednostek sektora finansów publicznych
 • skarbników
 • sekretarzy
 • kierowników wydziałów
 • pracowników zajmujących się udzielaniem informacji publicznej
Program szkolenia

I BLOK SZKOLENIOWY

 1. Czym jest rejestr umów?
 2. Kto tworzy rejestr umów?
 3. Kto prowadzi rejestr umów?
 4. Jakie jednostki będą zobowiązane do zamieszczania umów w rejestrze?
 5. W jaki sposób prowadzić rejestr umów?
 6. Kiedy dochodzi do zawarcia umowy?
 7. Czy w rejestrze należy zamieszczać wszystkie umowy zawarte przed jednostkę?
 8. Czy obowiązek raportowania dotyczy wyłącznie umów zawartych od 1 lipca 2022 r.?
 9. Jaka jest zależność pomiędzy rejestrem umów a ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej?
 10. Czy w rejestrze zamieszcza się umowy przetargowe?
 11. Które umowy przetargowe nie podlegają raportowaniu w rejestrze?
 12. Czy raportowaniu podlegają wszystkie umowy zawarte w wyniku rozstrzygnięcia zamówień i konkursów w trybie ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych?
 13. Czy w rejestrze zamieszcza się umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy darowizny itd.?
 14. Co z umowami zawierającymi informacje dotyczące prywatnych spraw osób fizycznych?
 15. Co z umowami obejmującymi tajemnicę przedsiębiorcy?

II BLOK SZKOLENIOWY

 1. Co z umowami dotyczącymi osób pełniących funkcje publiczne?
 2. Czy forma zawarcia umowy ma znaczenie dla jej zamieszczenia w rejestrze?
 3. Czy w rejestrze należy zamieszczać umowy zawarte:
  • w formie ustnej
  • w formie pisemnej
  • poprzez e-mail
  • przez telefon
  • w formie elektronicznej
  • w formie aktu notarialnego
  • z notarialnym poświadczeniem podpisów
  • w sposób dorozumiany
  • w sposób milczący
  • poprzez przystąpienie do wykonania umowy?
 4. Co to znaczy, że umowa została zawarta w innej formie szczególnej?
 5. Jak stwierdzić, że umowa została zawarta w danej formie? Forma pisemna, dokumentowa, elektroniczna, inna forma szczególna.
 6. Czy faktura jest umową?
 7. Co w przypadku wystawienia kilku faktur do jednej umowy?
 8. Czy wartość umowy ma znaczenie?

III BLOK SZKOLENIOWY

 1. Jak ustalić przedmiot umowy?
 2. Jak ustalić wartość przedmiotu umowy?
 3. Jakie informacje zamieszczać w rejestrze umów?
 4. Jak ustalić datę zawarcia umowy? Czy data wpisana w nagłówku umowy, to zawsze jest data zawarcia umowy?
 5. Co zrobić, gdy w umowie nie wpisano daty jej zawarcia?
 6. Co w sytuacji, gdy strony podpisały umowę w różnych datach?
 7. Jak ustalić miejsce zawarcia umowy, gdy umowa nic o tym nie mówi?
 8. Na co zwracać uwagę przy oznaczeniu stron umowy?
 9. Na co zwracać uwagę przy raportowaniu umów współfinansowanych?
 10. Co zrobić w przypadku podpisania aneksu do umowy?
 11. Czy sposób zakończenia umowy ma znaczenie dla raportowania tej umowy?
 12. Czym się różnią rozwiązanie umowy za porozumieniem stron, odstąpienia od umowy, wypowiedzenie umowy i jej wygaśnięcie? Jakie ma to znaczenie dla zamieszczania informacji o umowie w rejestrze umów?
 13.  Kto jest odpowiedzialny za wprowadzanie umów do rejestru umów?
 14. W jakim terminie należy zamieścić umowę w rejestrze?
 15. Kto będzie mieć dostęp do danych zamieszczonych w rejestrze?
 16. Jak wyszukiwać umowy w rejestrze?
 17. Co grozi za niedopełnienie obowiązków związanych z rejestrem umów?

IV BLOK SZKOLENIOWY

Pytania i dyskusja uczestników 😊.

Materiały szkoleniowe

Uczestnicy otrzymają przed szkoleniem materiały szkoleniowe w formacie PDF.
Istnieje możliwość zadawania pytań przez chat, które są zgodne z tematem szkolenia i nie wymagają konsultacji.

Szczegóły organizacyjne szkolenia online
 • Webinarium jest przeznaczone do oglądania na żywo, tylko i wyłącznie w ustalonym terminie.
 • Osoby, które zgłoszą się na szkolenie TYLKO I WYŁĄCZNIE PRZEZ STRONĘ INTERNETOWĄ otrzymają w osobnym mailu link, pod którym odbędzie się transmisja.
 • Uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe w formacie PDF.
 • W trakcie rozpoczęcia BLOKU SZKOLENIOWEGO – PYTANIA I ODPOWIEDZI – istnieje możliwość zadawania pytań przez chat, które są zgodne z tematem szkolenia i nie wymagają konsultacji.
 • W sesji PYTANIA I ODPOWIEDZ Ekspert odpowie na jak największą liczbę pytań.
Warunki uczestnictwa i rabaty

413,- netto/os – cena ZGŁOSZENIA PRZEZ STRONĘ INTERNETOWĄ minus RABATY*
RISS.EDU.PL → OFERTA ONLINE → TEMAT SZKOLENIA → ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE

– 9 zł – REZYGNACJA Z FAKTURY W FORMIE PAPIEROWEJ – FAKTURA zostanie przesłana w pliku PDF na wskazany adres mail
– 6 zł – REZYGNACJA Z ZAŚWIADCZENIA W FORMIE PAPIEROWEJ – ZAŚWIADCZENIE zostanie przesłana w pliku PDF

Cena zgłoszenia zawiera: materiały szkoleniowe elektroniczne, zaświadczenia

Prosimy o przesyłanie zgłoszeń najpóźniej na 3 dni przed terminem szkolenia.
Ceny dotyczą szkoleń finansowanych ze środków publicznych, dla innych źródeł finansowania należy zastosować stawkę VAT 23%