Webinar

RISS – Regionalny Instytut Szkoleń Samorządowych

ul. Grójecka 26/21, 02-301 Warszawa, tel. 690 949 091, e-mail: biuro@riss.edu.pl

Data: 22 czerwca 2022 r.

POLSKI ŁAD 2.0
NOWE OBOWIĄZKI PŁATNIKA PIT

Dr Paweł Grzybowski

– doktor nauk prawnych, praktyk, doświadczony trener; specjalizuje się w  prawie podatkowym, ze szczególnym uwzględnieniem wdrażania optymalnych rozwiązań dla samorządów w zakresie podatków i opłat lokalnych, a także podatku VAT; w codziennej praktyce uczestniczy m. in. w pracach związanych z bieżącą obsługą jednostek samorządu terytorialnego; jest autorem licznych publikacji w prasie samorządowej

      Szkolenie skierowane jest do urzędników zajmujących się w urzędach realizacją obowiązków pracodawcy jako płatnika PIT.
      Zakłada się, że nowe przepisy (uchwalone przez sejm 12 maja 2022 r.) wejdą w życie z dniem 1 lipca 2022 r. Wśród nowych reguł są takie, które istotnie modyfikują dotychczasowe zasady obliczania zaliczek na PIT.
      W ramach szkolenia przedstawiony zostanie przyszły stan prawny oraz zaprezentowane zostaną praktyczne przykłady realizacji obowiązków płatników na nowych zasadach.

Wśród zagadnień poruszanych na szkoleniu znajdą się m.in.:

 • Nowa skala podatkowa
 • Zmiana kwoty wolnej od podatku
 • Skutki likwidacji ulgi „dla klasy średniej”
 • Skutki likwidacji „odroczonego terminu poboru zaliczki” czyli podwójnego liczenia zaliczek
 • Sposób kalkulacji zaliczki w lipcu 2022 r. – nowy PIT-2.
 • Zmiany we wspólnym rozliczaniu osób samotnie wychowujących dzieci
 • Zmiany zwolnień z PIT (ulga na powrót, ulga dla emerytów, ulga dla rodzin wielodzietnych, ulga dla młodych).
 • Nowe obowiązki płatnika obowiązujące od 1 stycznia 2023 r.
 • Jak rozmawiać z podatnikiem?

      Podczas szkolenia możliwe będzie zadawanie pytań oraz konsultacji zagadnień problemowych związanych z omawianą nowelizacją.

Wszystkie zagadnienia zostaną na szkoleniu przedstawione z praktycznej perspektywy kalkulacji zaliczki. Wdrożenie nowych reguł wymagać będzie bowiem odpowiedzi na wiele pytań, m.in.:

 • Na czym polegać będzie zmiana systemu liczenia zaliczki lipcowej w stosunku do czerwcowej ?
 • Na czym polega porównywanie zaliczki za lipiec liczonej na starych i nowych zasadach?
 • Czy płatnik w każdym miesiącu powinien liczyć zaliczki podwójnie?
 • Czy płatnik powinien pobrać od podatnika niedobory zaliczek, które nie zostały pobrane ze względu na reguły rozporządzenia (następnie ustawy)?
 • Czy można uniknąć zmiany kalkulacji zaliczki w lipcu i miesiącach kolejnych?
 • Czy podatnik może zdecydować o zachowaniu dotychczasowego trybu kalkulacji zaliczki, a całość wyrównać w zeznaniu rocznym?
 • Czy od lipca zmienia się cała skala podatkowa, czy tylko stawka pierwszego progu podatkowego?
 • Kiedy podatnik może zrezygnować z rozliczania zaliczek PIT?
 • Czy w lipcu możliwym będzie złożenie płatnikowi wniosku o niepobieranie zaliczek? W stosunku do jakich przychodów?
 • Jaką wysokość kwoty wolnej od podatku zastosować przy kalkulacji zaliczki lipcowej?
 • Jak naliczać pracownikowi kwotę wolną od podatku w ujęciu miesięcznym?
 • Czy już w lipcu trzeba będzie stosować kwotę wolną w wysokości 1/12; 1/24; i 1/36?
 • Jakich modyfikacji wymagać będą systemy kadrowo-płacowe?
 • Jak zmieni się wynagrodzenie podatnika wypłacane od lipca?
 • Co z rozliczoną już ulgą dla klasy średniej? Czy płatnik będzie pobierał zwiększone zaliczki celem jej wyrównania?
 • Jakie (i kiedy) oświadczenia powinien otrzymać płatnik od pracownika? Czy zmiana stanu prawnego od lipca wymaga aktualizacji oświadczeń? Jak tłumaczyć podatnikom ewentualne zmiany w wysokości ich wynagrodzenia od lipca?
Szczegóły organizacyjne szkolenia online
 • Szkolenie składa się z części wykładowej podzielonej na trzy bloki oraz sesji pytań.
 • Webinarium jest przeznaczone do oglądania na żywo, tylko i wyłącznie w ustalonym terminie.
 • Osoby, które zgłoszą się na szkolenie TYLKO I WYŁĄCZNIE PRZEZ STRONĘ INTERNETOWĄ otrzymają w osobnym mailu link, pod którym odbędzie się transmisja.
 • Uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe w formacie PDF.
 • W trakcie rozpoczęcia BLOKU SZKOLENIOWEGO – PYTANIA I ODPOWIEDZI – istnieje możliwość zadawania pytań przez chat, które są zgodne z tematem szkolenia i nie wymagają konsultacji.
 • W sesji PYTANIA I ODPOWIEDZ Ekspert odpowie na jak największą liczbę pytań.
Warunki uczestnictwa i rabaty

413,- netto/os – cena ZGŁOSZENIA PRZEZ STRONĘ INTERNETOWĄ minus RABATY*
RISS.EDU.PL → OFERTA ONLINE → TEMAT SZKOLENIA → ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE

– 9 zł – REZYGNACJA Z FAKTURY W FORMIE PAPIEROWEJ – FAKTURA zostanie przesłana w pliku PDF na wskazany adres mail
– 6 zł – REZYGNACJA Z ZAŚWIADCZENIA W FORMIE PAPIEROWEJ – ZAŚWIADCZENIE zostanie przesłana w pliku PDF

Cena zgłoszenia zawiera: materiały szkoleniowe elektroniczne, zaświadczenia

Prosimy o przesyłanie zgłoszeń najpóźniej na 3 dni przed terminem szkolenia.
Ceny dotyczą szkoleń finansowanych ze środków publicznych, dla innych źródeł finansowania należy zastosować stawkę VAT 23%