Webinar

RISS – Regionalny Instytut Szkoleń Samorządowych

ul. Grójecka 26/21, 02-301 Warszawa, tel. 690 949 091, e-mail: biuro@riss.edu.pl

Data: 14 stycznia 2022 r.

OBOWIĄZKI SPRAWOZDAWCZE
GMINNYCH ORGANÓW PODATKOWYCH

dr Hanna Kmieciak

– praktyk i teoretyk w dziedzinie prawa finansowego, a szczególnie dochodów jednostek samorządu terytorialnego, procedur podatkowych i egzekucji należności na rzecz jednostek samorządu terytorialnego; absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu, absolwentka studiów doktoranckich Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu; właściciel Kancelarii JST konsultacje szkolenia doradztwo dla jednostek samorządu terytorialnego, wieloletni pracownik jednostek samorządu terytorialnego, wieloletni redaktor naczelny „Prawa Finansów Publicznych”, konsultant Najwyższej Izby Kontroli Delegatury w Poznaniu, konsultant i wykładowca regionalnych izb obrachunkowych, autor książek: „Podatki dla gmin i nie tylko”, „Windykacja podatków. Komentarz praktyczny”, „Zaświadczenia”, „Dochodzenie i egzekucja opłaty śmieciowej”, „Zmiany w postępowaniu egzekucyjnym w administracji – praktyka”, współautor książek „Jednostki pomocy społecznej”, „Dotacje z budżetów jednostek samorządu terytorialnego”, „Podatki lokalne 2016” i „Rejestr Należności Publicznoprawnych” oraz publikacji z dziedziny prawa finansowego i procedur podatkowych „Gazety Prawnej”, „Finansów Komunalnych”, „Przeglądu podatków lokalnych i finansów samorządowych”, „Prawa Finansów Publicznych”, biuletynów RIO oraz wydawnictw INFOR, CH Beck i Wolters Kluwer Polska.

      Szkolenie przeznaczone dla pracowników jednostek samorządu terytorialnego odpowiedzialnych za dochody pobierane prze organy podatkowe na rzecz gmin i związków międzygminnych, skarbnicy i księgowi oraz osoby zajmujące się sprawozdawczością budżetową w zakresie podatków.

Serdecznie zapraszam
Dr Hanna Kmieciak

Program szkolenia
 1. Rodzaje i terminy sprawozdań z zakresu dochodów podatkowych:
  • sprawozdanie Rb-PDP z wykonania dochodów podatkowych gminy
  • sprawozdanie Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego
  • sprawozdawczość podatkowa w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego;
 2. Sprawozdanie Rb-PDP z wykonania dochodów podatkowych gminy:
  • jakie dane podajemy w sprawozdaniu Rb-PDP?
   z jakimi rejestrami i sprawozdaniami musi być zgodne Rb-PDP?
  • jaki jest termin na skorygowanie nieprawidłowości w sprawozdaniu Rb-PDP?
 3. Sprawozdanie Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego:
  • jakie dane wpisać w poszczególnych kolumnach?
   czy w kolumnie „Należności” wykazywać zaległości zabezpieczone hipoteką?
  • jakich kwot nie wykazujemy?
  • najczęściej popełniane błędy w przypadku podatników zmarłych.
  • czy w kolumnie „Potrącenia” wykazujemy również potrącenia należności publicznoprawnych?
  • jak wykazywać wpływy z łącznego zobowiązania pieniężnego?
   gdzie wykazywać zaległości odroczone i rozłożone na raty?
   co z zaległościami objętymi postępowaniem układowym lub restrukturyzacyjnym?
  • ja wyliczyć skutki obniżenia górnych stawek podatków?
  • które ulgi i zwolnienia wykazujemy w kolumnie 13?
  • jak prawidłowo wykazać w sprawozdaniu zaległości umorzone?
  • które zaległości odroczone i rozłożone na raty wykazujemy w sprawozdaniu?
 4. Sprawozdawczość podatkowa w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego:
  • na kim spoczywa obowiązek sporządzenia sprawozdania?
  • jakie dane należy zgromadzić?
  • z jakich ewidencji korzystać?
  • jakie informacje wpisać do sprawozdania?
  • z jakimi rejestrami muszą być zgodne dane w sprawozdaniu?
   kto i kiedy ma obowiązek aktualizować sprawozdanie?
 5. Pytania i dyskusja uczestników 😊
Szczegóły organizacyjne szkolenia online
 • Szkolenie składa się z części wykładowej podzielonej na trzy bloki oraz sesji pytań.
 • Webinarium jest przeznaczone do oglądania na żywo, tylko i wyłącznie w ustalonym terminie.
 • Osoby, które zgłoszą się na szkolenie TYLKO I WYŁĄCZNIE PRZEZ STRONĘ INTERNETOWĄ otrzymają w osobnym mailu link, pod którym odbędzie się transmisja.
 • Uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe w formacie PDF.
 • W trakcie rozpoczęcia IV BLOKU SZKOLENIOWEGO – PYTANIA I ODPOWIEDZI – istnieje możliwość zadawania pytań przez chat, które są zgodne z tematem szkolenia i nie wymagają konsultacji.
 • W sesji PYTANIA I ODPOWIEDZ Ekspert odpowie na jak największą liczbę pytań.
Warunki uczestnictwa i rabaty

413,- netto/os – cena ZGŁOSZENIA PRZEZ STRONĘ INTERNETOWĄ minus RABATY*
RISS.EDU.PL → OFERTA ONLINE → TEMAT SZKOLENIA → ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE

– 9 zł – REZYGNACJA Z FAKTURY W FORMIE PAPIEROWEJ – FAKTURA zostanie przesłana w pliku PDF na wskazany adres mail
– 6 zł – REZYGNACJA Z ZAŚWIADCZENIA W FORMIE PAPIEROWEJ – ZAŚWIADCZENIE zostanie przesłana w pliku PDF

Cena zgłoszenia zawiera: materiały szkoleniowe elektroniczne, zaświadczenia

Prosimy o przesyłanie zgłoszeń najpóźniej na 3 dni przed terminem szkolenia.
Ceny dotyczą szkoleń finansowanych ze środków publicznych, dla innych źródeł finansowania należy zastosować stawkę VAT 23%