Webinar

RISS – Regionalny Instytut Szkoleń Samorządowych

ul. Grójecka 26/21, 02-301 Warszawa, tel. 690 949 091, e-mail: biuro@riss.edu.pl

Data: 21 października 2022 r.

NOWELIZACJA PRZEPISÓW
OPŁATA ZA ZMNIEJSZENIE NATURALNEJ
RETENCJI TERENOWEJ CZYLI PODATEK OD DESZCZU
„WYMIAR OPŁATY”

Dr Paweł Grzybowski

– doktor nauk prawnych, praktyk, doświadczony trener; specjalizuje się w  prawie podatkowym, ze szczególnym uwzględnieniem wdrażania optymalnych rozwiązań dla samorządów w zakresie podatków i opłat lokalnych, a także podatku VAT; w codziennej praktyce uczestniczy m. in. w pracach związanych z bieżącą obsługą jednostek samorządu terytorialnego; jest autorem licznych publikacji w prasie samorządowej

      Szkolenie swoim zakresem obejmować będzie wybrane zagadnienia dotyczące wymiaru opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej, uregulowanej w ustawie Prawo wodne.
      Kierowane jest do skarbników gmin, urzędników zajmujących się wymiarem opłaty w tym także osób, które zostały powołane do bieżącego kontrolowania obowiązku podatkowego na terenie gminy.

      Częścią szkolenia będzie również omówienie projektowanych zmian ustawy Prawo wodne.
      W założeniu od 1 stycznia 2023 r. procedura wymiaru zostać ma istotnie zmodyfikowana.
      Jej najważniejsze elementy to:

 • likwidacja kwartalnego okresu wymierzania opłaty (wprowadzenie rocznych oświadczeń)
 • modyfikacja katalogu podmiotów zobowiązanych do uiszczenia opłaty
 • wprowadzenie nowych obowiązków sprawozdawczych gmin
 • wprowadzenie systemowych ułatwień dla wymiarowców (pomoc z Wód Polskich)
Program szkolenia
 1. Co to jest naturalna retencja i kiedy zachodzi?
 2. Czy pobór opłaty jest fakultatywny tzn. czy można odstąpić od jej poboru?
 3. Czy opłata obowiązuje na terenie mojej gminy?
 4. Czy mam obowiązek poboru opłaty?
 5. Jakie są konsekwencje odstąpienia od wymiaru opłaty?
 6. Jaki organ ma prawo kontrolować czy pobieram opłatę?
 7. Czy mogę jeszcze wymierzyć opłatę za rok 2018?
 8. Jak weryfikować krąg podmiotów zobowiązanych?
 9. Jaki wydział powinien realizować wymiar opłaty?
 10. Co to jest nieruchomość?
 11. Jakie nieruchomości podlegają opłacie?
 12. Co z nieruchomościami zabudowanymi przed 2018 r.?
 13. Jakie roboty i obiekty uszczelniają grunt?
 14. Czy wykonywanie robót rodzących obowiązek w opłacie to wykonywanie robót budowlanych?
 15. Co to znaczy „trwale związane z gruntem”?
 16. Jak rozumieć pojęcie „powierzchnia biologicznie czynna”?
 17. Jak rozumieć pojęcie „obszary nieujęte w systemy kanalizacji otwartej lub zamkniętej”?
 18. Jak ustalać wielkość utraconej powierzchni biologicznie czynnej?
 19. Jak obliczyć powierzchnię uszczelnioną?
 20. Jaką stawkę opłaty zastosować?
 21. Jak zbierać informacje o nieruchomościach?
 22. Czy opłatę retencyjną wymierza się zgodnie z zasadą „jedna nieruchomość to jedna księga wieczysta”?
 23. Czy każdy zobowiązany musi złożyć oświadczenie?
 24. Czy brak oświadczenia zwalania z obowiązku wymiaru opłaty?
 25. Czy opłata za zmniejszenie retencji jest ustalana czy określana przez organ?
 26. Jak postąpić gdy zobowiązany nie przedstawia oświadczenia?
 27. W jaki sposób oraz kiedy wydać informację?
 28. Co w sytuacji w której podmiot nie reaguje na informację?
 29. Jak uzasadniać informację?
 30. W jaki sposób rozpoznaje się reklamację?
 31. Jakie są skutki złożenia reklamacji?
 32. Czy informacja kończy postępowanie w sprawie?
 33. Kiedy i w jakim trybie wydawać decyzję określające?
 34. Kiedy podmiot zobowiązany może moją decyzje zaskarżyć do sądu?
 35. Czy opłata od deszczu podlega egzekucji? Kiedy?
 36. Czy opłata podlega przedawnieniu, jeśli tak to na jakich zasadach?
 37. Czy oświadczenie podmiotu zobowiązanego pozwala egzekwować należną opłatę?
 38. Czy opłata za zmniejszenie retencji jest opłatą roczną?
 39. Czy opłatę można wymierzać jednorazowo za trzy minione kwartały lub cały rok?
 40. Czy Informację wydaje się w przypadku, gdy należności wynosi mniej niż 20 zł.
 41. Czy udzielenie ulgi w opłacie wymaga zgody Wód Polskich?
Szczegóły organizacyjne szkolenia online
 • Szkolenie składa się z części wykładowej podzielonej na trzy bloki oraz sesji pytań.
 • Webinarium jest przeznaczone do oglądania na żywo, tylko i wyłącznie w ustalonym terminie.
 • Osoby, które zgłoszą się na szkolenie TYLKO I WYŁĄCZNIE PRZEZ STRONĘ INTERNETOWĄ otrzymają w osobnym mailu link, pod którym odbędzie się transmisja.
 • Uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe w formacie PDF.
 • W trakcie rozpoczęcia BLOKU SZKOLENIOWEGO – PYTANIA I ODPOWIEDZI – istnieje możliwość zadawania pytań przez chat, które są zgodne z tematem szkolenia i nie wymagają konsultacji.
 • W sesji PYTANIA I ODPOWIEDZ Ekspert odpowie na jak największą liczbę pytań.
Warunki uczestnictwa i rabaty

413,- netto/os – cena ZGŁOSZENIA PRZEZ STRONĘ INTERNETOWĄ minus RABATY*
RISS.EDU.PL → OFERTA ONLINE → TEMAT SZKOLENIA → ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE

– 9 zł – REZYGNACJA Z FAKTURY W FORMIE PAPIEROWEJ – FAKTURA zostanie przesłana w pliku PDF na wskazany adres mail
– 6 zł – REZYGNACJA Z ZAŚWIADCZENIA W FORMIE PAPIEROWEJ – ZAŚWIADCZENIE zostanie przesłana w pliku PDF

Cena zgłoszenia zawiera: materiały szkoleniowe elektroniczne, zaświadczenia

Prosimy o przesyłanie zgłoszeń najpóźniej na 3 dni przed terminem szkolenia.
Ceny dotyczą szkoleń finansowanych ze środków publicznych, dla innych źródeł finansowania należy zastosować stawkę VAT 23%