Webinar

RISS – Regionalny Instytut Szkoleń Samorządowych

ul. Grójecka 26/21, 02-301 Warszawa, tel. 690 949 091, e-mail: biuro@riss.edu.pl

Gminna egzekucja administracyjna w 2022 r. Nowości i bieżące problemy.

      W dniu 9 maja 2022 r. na Portalu Wierzycieli i Organów Egzekucyjnych ukazał się Komunikat MF w sprawie eZW – Zawiadomienia Wierzyciela do Organu Egzekucyjnego, z którego wynika, że MF planuje wdrożyć produkcyjnie formularz eZW do 20 czerwca 2022 r., a w okresie przejściowym, do końca 2022 r. będzie istniała możliwość przekazywania zawiadomienia, o którym mowa w art. 32aa ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, organowi egzekucyjnemu będącemu naczelnikiem urzędu skarbowego na dotychczasowych zasadach. Czy w związku z tym wierzyciel będzie mógł korzystać z własnej wersji zawiadomienia i do kiedy? Czy do podpisania eZW konieczny będzie podpis elektroniczny? Czy eZW musi podpisać ta sama osoba, która podpisała tytuł wykonawczy?
      Należy też pamiętać, że w dniu 8 czerwca 2022 Sejm RP ostatecznie zakończył pracę nad ustawą o zmianie niektórych ustaw w celu automatyzacji załatwiania niektórych spraw przez Krajową Administrację Skarbową. Ustawa została podpisana przez Prezydenta RP i obejmuje zmiany m.in. ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji i Ordynacji podatkowej. Nowe przepisy będą obowiązywać – co do zasady – po 14 dniach od daty ich ogłoszenia w Dzienniku Ustaw. Jakie zmiany wprowadza ustawa?
      O powyższych zagadnieniach będzie można się dowiedzieć podczas szkolenia w dniu 4 lipca 2022 r., na którym zagłębimy się w problematykę postępowania egzekucyjnego w administracji w 2022 r. Serdecznie zapraszamy.

Redakcja

Link do szkolenia