Webinar

RISS – Regionalny Instytut Szkoleń Samorządowych

ul. Grójecka 26/21, 02-301 Warszawa, tel. 690 949 091, e-mail: biuro@riss.edu.pl

Procedury w postępowaniu podatkowym od podstaw. Pytania i odpowiedzi.

Procedury w postępowaniu podatkowym od podstaw - warsztaty

13 czerwca 2022

Aneta Chmielowiec

Aktualności

Zapraszamy na szkolenie 13.06.2022

PROCEDURY W POSTĘPOWANIU PODATKOWYM OD PODSTAW WARSZTATY DEKLARACJE, DECYZJE, NADZWYCZAJNE WZRUSZENIE DECYZJI, SYTUACJE SZCZEGÓLNE

Pozostałe wpisy

      Zwrot nadpłaty
      W wyroku z dnia 11 maja 2022 r. (sygn. akt III FSK 4696/21) NSA odniósł się do kwestii zwrotu nadpłaty dla podmiotu, który nie jest podatnikiem.
      Sprawa dotyczyła spółki, która płaciła podatek od budowli położonych na dzierżawionym przez nią terenie. Następnie stwierdziła, że budowle te nie są stale związane z gruntem, a zatem nie stanowią części składowej nieruchomości według kodeksu cywilnego. W związku z tym spółka domagała się zwrotu nadpłaty podatku od nieruchomości w odniesieniu do tych budowli.
      Prezydent Miasta stwierdził jednak, że budowle te są trwale związane z gruntem (zgodnie z art. 191 kodeksu cywilnego), a zatem nie są własnością spółki, tylko właściciela gruntu. Uznał więc, że spółka nie mogła się ubiegać o zwrot nadpłaconego podatku, bo to nie ona jest podatnikiem i nie na niej, ale na właścicielu nieruchomości ciążył obowiązek podatkowy.
      Stanowisko to potwierdził zarówno WSA w Krakowie, który orzekł, że w świetle przepisów prawa cywilnego i zawartej przez spółkę umowy dzierżawy spółka nie jest właścicielem, a więc nie jest też podatnikiem. W związku z tym nie przysługuje jej prawo do złożenia wniosku o stwierdzenie nadpłaty (sygn. akt I SA/Kr 690/20). Za bez znaczenia WSA uznał ujęcie tych budowli przez spółkę w ewidencji środków trwałych i ich amortyzację. Wyjaśnił, że zgodnie z art. 16a ust. 2 pkt 2 ustawy o CIT, odrębną kategorię środków trwałych podlegających amortyzacji stanowią budynki i budowle wybudowane na cudzym gruncie. Nie oznacza to jednak, że stanowią one własność podatnika, nawet jeśli poniósł on nakłady na ich wybudowanie – stwierdził sąd. Również NSA zwrócił uwagę na zapisy w umowie dzierżawy – wynikało z nich, że właścicielem gruntu jest wydzierżawiający, a nie spółka. W związku z tym on też jest właścicielem obiektów trwale związanych z gruntem – stwierdził sąd.
      W umowie znalazł się zapis, że „dzierżawca zdemontuje i zabierze wszelkie zainstalowane urządzenia, maszyny i inne wyposażenie”, ale – jak stwierdził NSA – chodziło wyłącznie o te obiekty, które nie są trwale związane z gruntem. Zdaniem sądu węzeł betoniarski i recykling betonu do takich nie należały. Sąd kasacyjny zgodził się też z WSA, że jeśli obiekty te byłyby faktycznie własnością spółki, to w umowie nie zostałyby one określone jako przedmiot dzierżawy. Spółka nie była zatem podatnikiem podatku od nieruchomości, a zatem nie może jej zostać zwrócony uiszczony podatek.

      Zapraszamy na szkolenie w dniu 13 czerwca 2022 r. dotyczące procedur w postępowaniu podatkowym. Przypominamy, że szkolenie nie dotyczy pracowników jednostek z województwa mazowieckiego, z uwagi na obowiązki zawodowe wykładowcy.

Redakcja

Link do szkolenia