Webinar

RISS – Regionalny Instytut Szkoleń Samorządowych

ul. Grójecka 26/21, 02-301 Warszawa, tel. 690 949 091, fax. 222 442 457, e-mail: biuro@riss.edu.pl

CO DALEJ Z OPŁATĄ KOMORNICZĄ?

Przygotowanie do zamknięcia szczegółowych kont podatkowych 2021

29 listopada 2021

Aneta Chmielowiec

Aktualności

Zapraszamy na szkolenie 29.11.2021

PRZYGOTOWANIE DO ZAMKNIĘCIA SZCZEGÓŁOWYCH KONT PODATKOWYCH W 2021 ROKU

Pozostałe wpisy

      Od 1 stycznia 2022 r. od wierzycieli w administracyjnym postępowaniu egzekucyjnym nie będzie pobierana opłata komornicza. Obecnie wierzyciel, na rzecz którego organ egzekucyjny dokonał czynności egzekucyjnych, jest obowiązany, do uiszczenia opłaty komorniczej, stosownie do art. 66 § 3 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Organ egzekucyjny wykonując obowiązek pobrania opłaty komorniczej potrąca opłatę z kwot uzyskanych w egzekucji na podstawie art. 66 § 6 w związku z § 2 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
      Serdecznie zapraszamy na najbliższe szkolenie z ewidencji księgowej podatków w dniu 29 listopada 2021 r., na którym zagłębimy się w problematykę zamykania kont podatkowych.

Redakcja

Link do szkolenia