Webinar

RISS – Regionalny Instytut Szkoleń Samorządowych

ul. Grójecka 26/21, 02-301 Warszawa, tel. 690 949 091, fax. 222 442 457, e-mail: biuro@riss.edu.pl

Data: 25 czerwca 2021

UPOMNIENIA
OD WYSTAWIENIA DO DORĘCZENIA
W KONTEKŚCIE NAJNOWSZYCH ZMIAN W EGZEKUCJI ADMINISTRACYJNEJ

dr Hanna Kmieciak

– praktyk i teoretyk w dziedzinie prawa finansowego, a szczególnie dochodów jednostek samorządu terytorialnego, procedur podatkowych i egzekucji należności na rzecz jednostek samorządu terytorialnego; absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu, absolwentka studiów doktoranckich Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu; właściciel Kancelarii JST konsultacje szkolenia doradztwo dla jednostek samorządu terytorialnego, wieloletni pracownik jednostek samorządu terytorialnego, wieloletni redaktor naczelny „Prawa Finansów Publicznych”, konsultant Najwyższej Izby Kontroli Delegatury w Poznaniu, konsultant i wykładowca regionalnych izb obrachunkowych, autor książek: „Podatki dla gmin i nie tylko”, „Windykacja podatków. Komentarz praktyczny”, „Zaświadczenia”, „Dochodzenie i egzekucja opłaty śmieciowej”, „Zmiany w postępowaniu egzekucyjnym w administracji – praktyka”, współautor książek „Jednostki pomocy społecznej”, „Dotacje z budżetów jednostek samorządu terytorialnego”, „Podatki lokalne 2016” i „Rejestr Należności Publicznoprawnych” oraz publikacji z dziedziny prawa finansowego i procedur podatkowych „Gazety Prawnej”, „Finansów Komunalnych”, „Przeglądu podatków lokalnych i finansów samorządowych”, „Prawa Finansów Publicznych”, biuletynów RIO oraz wydawnictw INFOR, CH Beck i Wolters Kluwer Polska.

       Upomnienia towarzyszą wierzycielom od zawsze, ale czy na pewno wszystko o nich wiemy?
       Na szkolenie zapraszamy zarówno nowych pracowników, jak i tych, którzy popadli już w rutynę.
       Omówimy wszystkie zagadnienia związane z kwestią upomnień. Zwrócimy uwagę na właściwą treść upomnienia, omawiając ją na podstawie przygotowanego specjalnie dla Państwa wzoru. Opowiemy jak prawidłowo doręczyć upomnienie i jak to doręczenie skutkuje dalszym dochodzeniem zaległości. Odpowiemy na pytanie jak prawidłowo dochodzić kosztów upomnienia? Czy można umorzyć koszty upomnienia? Kiedy i w jaki sposób przedawniają się koszty upomnienia? Te i inne wątpliwości będą przedmiotem naszych dyskusji podczas spotkania.

Program szkolenia

I BLOK SZKOLENIOWY

1. Kiedy, w jakim terminie należy wystawić upomnienia?

 • Jak prawidłowo wystawić upomnienie?
 • Bez jakich treści upomnienie jest nieważne?
 • Ile wynoszą koszty upomnienia?
 • Czy można wystawić upomnienie bez kosztów upomnienia?
 • Od kiedy liczymy koszty upomnienia?
 • Jak prawidłowo rozliczyć wpłatę po doręczeniu upomnienia?
 • Czy na rozliczenie wpłaty na koszty upomnienia wydajemy postanowienie o zarachowaniu wpłaty?
 • Czy koszty upomnienia można umorzyć?
 • Czy zapłatę kosztów upomnienia można odroczyć?
 • W której racie ująć koszty upomnienia w decyzji rozkładającej zaległość na raty?
 • Jak dochodzić kosztów upomnienia, jeśli wójt umorzył zaległy podatek i odsetki, na które było wystawione upomnienie?
 • Czy na zaległe koszty upomnienia wysyłamy upomnienie?
 • Jak wystawić tytuł wykonawczy na koszty upomnienia?
 • Kto ma obowiązek zapłacić koszty upomnienia zmarłego podatnika?

II BLOK SZKOLENIOWY

2. Doręczanie upomnień:

 • Kto może doręczać upomnienia?
 • Czy upomnienie awizowane uznajemy za doręczone?
 • Jeżeli tak, to jaka jest data doręczenia takiego upomnienia?
 • Czy upomnienie uznajemy za doręczone jeżeli odebrał je dorosły domownik, sąsiad lub dozorca domu?
 • Czy upomnienie z adnotacją „adresat wyprowadził się” uznajemy za doręczone?
 • Jak postąpić w przypadku zwrotu upomnienia z adnotacją „adresat nieznany”?
 • Co z upomnieniem dla zmarłego podatnika? J
 • Jak doręczać upomnienia poza granicami Polski?
 • Czy upomnienie można doręczyć pełnomocnikowi podatnika?
 • Jak wystawić i komu doręczyć upomnienia na zaległości podatnika małoletniego?
 • Jak wystawić i komu doręczyć upomnienia na zaległości podatnika ubezwłasnowolnionego?

III BLOK SZKOLENIOWY

3. Egzekucja kosztów upomnień:

 • Czy można dochodzić tylko kosztów upomnień?
 • Jak prawidłowo wystawić tytuł wykonawczy na koszty upomnień?
 • Koszty upomnień w egzekucji administracyjnej.

4. Przedawnienie kosztów upomnień:

 • Kiedy przedawniają się koszty upomnień?
 • Co to znaczy, że „koszty upomnienia przedawniają się po wygaśnięciu zobowiązania”?
 • Jak może wygasnąć zobowiązania, na które wystawione jest upomnienie?
 • Jak prawidłowo policzyć bieg terminu przedawnienia upomnienia?
 • Co wpływa na bieg terminu przedawnienia kosztów upomnienia?
 • Jakie okoliczności zawieszają, a jakie przerywają bieg terminu przedawnienia?
 • Czy przedawnione koszty upomnień odpisujemy?
 • Jakie obowiązki ma wójt, burmistrz (prezydent miasta) gdy przedawnią się koszty upomnienia?

IV BLOK SZKOLENIOWY

Pytania i odpowiedzi.

Szczegóły organizacyjne szkolenia online

HARMONOGRAM SZKOLENIA
10.00 – 10.50 ROZPOCZĘCIE SZKOLENIA I BLOK SZKOLENIOWY
10.50 – 11.00 PRZERWA
11.00 – 11.50 II BLOK SZKOLENIOWY
11.50 – 12.00 PRZERWA
12.00 – 12.50 III BLOK SZKOLENIOWY
12.50 – 13.00 PRZERWA
13.00 – 14.00 IV BLOK SZKOLENIOWY – PYTANIA W FORMIE CHATU

 • Szkolenie składa się z części wykładowej podzielonej na trzy bloki oraz sesji pytań.
 • Webinarium jest przeznaczone do oglądania na żywo, tylko i wyłącznie w ustalonym terminie.
 • Osoby, które zgłoszą się na szkolenie TYLKO I WYŁĄCZNIE PRZEZ STRONĘ INTERNETOWĄ otrzymają w osobnym mailu link, pod którym odbędzie się transmisja.
 • Uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe w formacie PDF.
 • W trakcie rozpoczęcia IV BLOKU SZKOLENIOWEGO – PYTANIA I ODPOWIEDZI – istnieje możliwość zadawania pytań przez chat, które są zgodne z tematem szkolenia i nie wymagają konsultacji.
 • W sesji PYTANIA I ODPOWIEDZ Ekspert odpowie na jak największą liczbę pytań.
Warunki uczestnictwa i rabaty

380,- netto/os – cena ZGŁOSZENIA PRZEZ STRONĘ INTERNETOWĄ minus RABATY*
RISS.EDU.PL → OFERTA ONLINE → TEMAT SZKOLENIA → ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE

– 8 zł – REZYGNACJA Z FAKTURY W FORMIE PAPIEROWEJ – FAKTURA zostanie przesłana w pliku PDF na wskazany adres mail
– 5 zł – REZYGNACJA Z ZAŚWIADCZENIA W FORMIE PAPIEROWEJ – ZAŚWIADCZENIE zostanie przesłana w pliku PDF


Cena zgłoszenia zawiera: materiały szkoleniowe elektroniczne, zaświadczenia

Prosimy o przesyłanie zgłoszeń najpóźniej na 3 dni przed terminem szkolenia.
Ceny dotyczą szkoleń finansowanych ze środków publicznych, dla innych źródeł finansowania należy zastosować stawkę VAT 23%