Webinar

RISS – Regionalny Instytut Szkoleń Samorządowych

ul. Grójecka 26/21, 02-301 Warszawa, tel. 690 949 091, e-mail: biuro@riss.edu.pl

W poprzednim roku zapadły ważne orzeczenia, które mają wpływ na wymiar podatków lokalnych w 2022 r.

Wymiar podatków i opłat lokalnych w 2022 roku

24 stycznia 2022

Aneta Chmielowiec

Aktualności

Zapraszamy na szkolenie 24.01.2022

WYMIAR PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH W 2022 ROKU

Pozostałe wpisy

      Dzień dobry
      W poprzednim roku zapadły ważne orzeczenia, które mają wpływ na wymiar podatków lokalnych w 2022 r. Wśród tych orzeczeń należy zwrócić uwagę na wyroki dotyczące przedsiębiorców, właścicieli nieruchomości, którzy nie wykorzystują nieruchomości w działalności gospodarczej. Wyroki dotyczyły Agencji Mienia Wojskowego czy osoby fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą. W świetle najnowszych orzeczeń błędne jest uznanie, że sam fakt posiadania nieruchomości przez przedsiębiorcę, uzasadnia związek nieruchomości z działalnością gospodarczą, a w konsekwencji opodatkowanie tych nieruchomości najwyższą stawką prowadzenia działalności gospodarczej uzasadnia W takiej sytuacji zamiast stawki właściwej dla działalności gospodarczej może on płacić podatek według niższej stawki dla tzw. budynków pozostałych lub gruntów pozostałych.
Dalej mamy uchwałę NSA w zakresie opodatkowania silosów, z której wynika, że silosy, elewatory czy zbiorniki mają swoją specyfikę, bo ich podstawowym parametrem technicznym i użytkowym jest przestrzeń lub pojemność, a nie powierzchnia użytkowa. To może powodować, że należy je opodatkować jako budowle w rozumieniu art. 1a ust. 1 pkt 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, nawet jeśli posiadają one cechy budynku wymienione w art. 1a ust. 1 pkt 1 tej ustawy.
      Serdecznie zapraszamy na szkolenie z wymiaru podatków lokalnych w dniu 24 stycznia 2022 r., na którym zostaną przybliżone powyższe zagadnienie, jak i inne zagadnienia, przykładowo: rekompensata dla gmin z tytułu zmian w opodatkowaniu elektrowni wiatrowych czy też opodatkowanie (zwolnienie) infrastruktury kolejowej. Szkolenie, również ze względu na obszerne materiały szkoleniowe, uwzględniające dotychczasowe i najnowsze orzecznictwo, przeznaczone jest dla osób początkujących w wymiarze podatków, jak i osób z doświadczeniem w tym obszarze.

Redakcja

Link do szkolenia