Webinar

RISS – Regionalny Instytut Szkoleń Samorządowych

ul. Grójecka 26/21, 02-301 Warszawa, tel. 690 949 091, e-mail: biuro@riss.edu.pl

Opodatkowanie paneli fotowoltaicznych. Udzielanie ulgi inwestycyjnej. Aktualności w podatkach lokalnych.

Opodatkowanie paneli fotowoltaicznych. Udzielanie ulgi inwestycyjnej. Aktualności w podatkach lokalnych.

27 czerwca 2022

Aneta Chmielowiec

Aktualności

Zapraszamy na szkolenie 27.06.2022

OPODATKOWANIE PANELI FOTOWOLTAICZNYCH UDZIELANIE ULGI INWESTYCYJNEJ AKTUALNOŚCI W PODATKACH LOKALNYCH

Pozostałe wpisy

      Ulga inwestycyjna przysługuje w przypadku budowy lub modernizacji budynku inwentarskiego. Co w takim razie z remontem? Gdzie szukać definicji tych pojęć? W innych ustawach, czy przyjąć rozumienie potoczne? Wskazówki najlepiej poszukać w orzeczeniach. Przykładowo, NSA w wyroku z dnia 14 października 1998 r. III SA 1565/97 orzekł, że modernizacja (unowocześnienie) budynku inwentarskiego, uprawniająca do ulgi podatkowej, musi dotyczyć substancji tego budynku, a nie jego wyposażenia, stanowiącego odrębne ruchomości.
      Następnie WSA w Poznaniu w wyroku z 27 kwietnia 2017 r. I SA/Po 1329/16  wskazał, cyt. „Ustawa z 1984 r. o podatku rolnym nie zawiera definicji pojęcia modernizacji budynku inwentarskiego, a zatem należy dokonać jego interpretacji, w pierwszej kolejności wykładni gramatycznej (językowej). W języku potocznym modernizacja oznacza unowocześnienie, usprawnienie czegoś. Wskazuje się, że przez pojęcie modernizacji należy rozumieć prace zmierzające do udoskonalenia obiektów przez wprowadzenie zmian w samej ich konstrukcji bądź unowocześnienie starych lub zainstalowanie nowych urządzeń, stanowiących wyposażenie tych obiektów. Nie będą natomiast mieściły się w tym pojęciu różnego rodzaj remonty, konserwacje, ponieważ mają one na celu przede wszystkim utrzymanie obiektu w odpowiednim stanie technicznym. Nakłady konieczne to takie nakłady, które zmierzają do zachowania dotychczasowej substancji budynku, natomiast charakter modernizacyjny, w rozumieniu art. 13 ust. 1 ustawy z 1984 r. o podatku rolnym, mają inne nakłady, które powodują poprawę funkcjonalności, wyglądu, trwałości i użyteczności budynku”. W ocenie Sądu, jeśli budynek wymaga  wykonania prac niezbędnych, aby przywrócić bądź stworzyć możliwość dalszego użytkowania budynku mówimy o remoncie; jeśli prace nie miały charakteru koniecznego i zmierzały do ulepszenia rzeczy, a ich skutkiem było unowocześnienie budynku, zwiększenie jego funkcjonalności, poprawa wyglądu czy trwałości mamy do czynienia z modernizacją.?

      Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniu pn. „Opodatkowanie paneli fotowoltaicznych. Udzielanie ulgi inwestycyjnej. Aktualności w podatkach lokalnych”, które odbędzie się 27 czerwca 2022 r., na którym przybliżone zostaną zagadnienia udzielania ulgi inwestycyjnej, z uwzględnieniem aktualnego orzecznictwa w podatkach lokalnych.

Redakcja

Link do szkolenia