Webinar

RISS – Regionalny Instytut Szkoleń Samorządowych

ul. Grójecka 26/21, 02-301 Warszawa, tel. 690 949 091, fax. 222 442 457, e-mail: biuro@riss.edu.pl

Data: 12 maja 2021

NALICZANIE OPŁATY
ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

dr Hanna Kmieciak

– praktyk i teoretyk w dziedzinie prawa finansowego, a szczególnie dochodów jednostek samorządu terytorialnego, procedur podatkowych i egzekucji należności na rzecz jednostek samorządu terytorialnego; absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu, absolwentka studiów doktoranckich Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu; właściciel Kancelarii JST konsultacje szkolenia doradztwo dla jednostek samorządu terytorialnego, wieloletni pracownik jednostek samorządu terytorialnego, wieloletni redaktor naczelny „Prawa Finansów Publicznych”, konsultant Najwyższej Izby Kontroli Delegatury w Poznaniu, konsultant i wykładowca regionalnych izb obrachunkowych, autor książek: „Podatki dla gmin i nie tylko”, „Windykacja podatków. Komentarz praktyczny”, „Zaświadczenia”, „Dochodzenie i egzekucja opłaty śmieciowej”, „Zmiany w postępowaniu egzekucyjnym w administracji – praktyka”, współautor książek „Jednostki pomocy społecznej”, „Dotacje z budżetów jednostek samorządu terytorialnego”, „Podatki lokalne 2016” i „Rejestr Należności Publicznoprawnych” oraz publikacji z dziedziny prawa finansowego i procedur podatkowych „Gazety Prawnej”, „Finansów Komunalnych”, „Przeglądu podatków lokalnych i finansów samorządowych”, „Prawa Finansów Publicznych”, biuletynów RIO oraz wydawnictw INFOR, CH Beck i Wolters Kluwer Polska.

Program szkolenia

I BLOK SZKOLENIOWY

1. Kryteria nałożenia opłaty śmieciowej:

 • Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi od nieruchomości zamieszkałych.
 • Jak prawidłowo ustalić liczbę mieszkańców – najnowsze orzecznictwo.
  Co z nieruchomościami niezamieszkałymi – opłata obligatoryjna czy fakultatywna?
 • Obciążenie opłatą domków letniskowych czy nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.
 • Dopuszczalność złożenia odrębnych deklaracji dla poszczególnych budynków lub ich części w przypadku nieruchomości zabudowanej budynkiem wielolokalowym lub budynkami wielolokalowymi.

II BLOK SZKOLENIOWY

2. Terminy do składania deklaracji na opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 • Co zrobić jeśli właściciel składa deklarację po terminie?
  Jak „wyzerować” opłatę jeśli najemca się wyprowadził i nie ma z nim kontaktu?
 • Czy na podstawie aktu notarialnego sprzedaży nieruchomości można „zamknąć” konto podatnika?
 • Jak zaprzestać naliczania opłaty śmieciowej w przypadku zgonu podatnika i kto powinien dalej płacić?

3. Czy wszyscy właściciele mają obowiązek segregować odpady komunalne?

 • Co zrobić jeśli ktoś nie segreguje?
 • Jak to ustalić? Skąd organ podatkowy będzie czerpał wiedzę czy podatnik segreguje czy nie odpady?
 • Jak nałożyć opłatę w przypadku nieselektywnej zbiórki odpadów?
 • Czy właściciel nieruchomości może sam zadeklarować nieselektywną zbiórkę odpadów?

III BLOK SZKOLENIOWY

4. Zasady postępowania w przypadku zmiany stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Co to znaczy, że zawiadomienie o zmianie stawki stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego? Czy wysyłamy wówczas upomnienie?
5. Zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – jak je stosować?
6. Najnowsze orzecznictwo w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

IV BLOK SZKOLENIOWY

Pytania i dyskusja uczestników?

Materiały szkoleniowe

Uczestnicy szkolenia otrzymają w materiałach przydatne w zakresie zadań komórek rachunkowości wzory pism (m.in. korespondencja z organami egzekucyjnymi), decyzji, postanowień a także wzory instrukcji dot. m.in. ewidencji księgowej podatków i opłat.

Szczegóły organizacyjne szkolenia online

HARMONOGRAM SZKOLENIA
10.00 – 10.50 ROZPOCZĘCIE SZKOLENIA I BLOK SZKOLENIOWY
10.50 – 11.00 PRZERWA
11.00 – 11.50 II BLOK SZKOLENIOWY
11.50 – 12.00 PRZERWA
12.00 – 12.50 III BLOK SZKOLENIOWY
12.50 – 13.00 PRZERWA
13.00 – 14.00 IV BLOK SZKOLENIOWY – PYTANIA W FORMIE CHATU

 • Szkolenie składa się z części wykładowej podzielonej na trzy bloki oraz sesji pytań.
 • Webinarium jest przeznaczone do oglądania na żywo, tylko i wyłącznie w ustalonym terminie.
 • Osoby, które zgłoszą się na szkolenie TYLKO I WYŁĄCZNIE PRZEZ STRONĘ INTERNETOWĄ otrzymają w osobnym mailu link, pod którym odbędzie się transmisja.
 • Uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe w formacie PDF.
 • W trakcie rozpoczęcia IV BLOKU SZKOLENIOWEGO – PYTANIA I ODPOWIEDZI – istnieje możliwość zadawania pytań przez chat, które są zgodne z tematem szkolenia i nie wymagają konsultacji.
 • W sesji PYTANIA I ODPOWIEDZ Ekspert odpowie na jak największą liczbę pytań.
Warunki uczestnictwa i rabaty

380,- netto/os – cena ZGŁOSZENIA PRZEZ STRONĘ INTERNETOWĄ minus RABATY*
RISS.EDU.PL → OFERTA ONLINE → TEMAT SZKOLENIA → ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE

– 8 zł – REZYGNACJA Z FAKTURY W FORMIE PAPIEROWEJ – FAKTURA zostanie przesłana w pliku PDF na wskazany adres mail
– 5 zł – REZYGNACJA Z ZAŚWIADCZENIA W FORMIE PAPIEROWEJ – ZAŚWIADCZENIE zostanie przesłana w pliku PDF


Cena zgłoszenia zawiera: materiały szkoleniowe elektroniczne, zaświadczenia

Prosimy o przesyłanie zgłoszeń najpóźniej na 3 dni przed terminem szkolenia.
Ceny dotyczą szkoleń finansowanych ze środków publicznych, dla innych źródeł finansowania należy zastosować stawkę VAT 23%