Webinar

RISS – Regionalny Instytut Szkoleń Samorządowych

ul. Grójecka 26/21, 02-301 Warszawa, tel. 690 949 091, e-mail: biuro@riss.edu.pl

Data: 23 czerwca 2022 r.

SPRAWOZDANIA LIPCOWE W PODATKACH

dr Hanna Kmieciak

– praktyk i teoretyk w dziedzinie prawa finansowego, a szczególnie dochodów jednostek samorządu terytorialnego, procedur podatkowych i egzekucji należności na rzecz jednostek samorządu terytorialnego; absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu, absolwentka studiów doktoranckich Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu; właściciel Kancelarii JST konsultacje szkolenia doradztwo dla jednostek samorządu terytorialnego, wieloletni pracownik jednostek samorządu terytorialnego, wieloletni redaktor naczelny „Prawa Finansów Publicznych”, konsultant Najwyższej Izby Kontroli Delegatury w Poznaniu, konsultant i wykładowca regionalnych izb obrachunkowych, autor książek: „Podatki dla gmin i nie tylko”, „Windykacja podatków. Komentarz praktyczny”, „Zaświadczenia”, „Dochodzenie i egzekucja opłaty śmieciowej”, „Zmiany w postępowaniu egzekucyjnym w administracji – praktyka”, współautor książek „Jednostki pomocy społecznej”, „Dotacje z budżetów jednostek samorządu terytorialnego”, „Podatki lokalne 2016” i „Rejestr Należności Publicznoprawnych” oraz publikacji z dziedziny prawa finansowego i procedur podatkowych „Gazety Prawnej”, „Finansów Komunalnych”, „Przeglądu podatków lokalnych i finansów samorządowych”, „Prawa Finansów Publicznych”, biuletynów RIO oraz wydawnictw INFOR, CH Beck i Wolters Kluwer Polska.

      Szkolenie przeznaczone dla pracowników jednostek samorządu terytorialnego odpowiedzialnych za dochody pobierane prze organy podatkowe na rzecz gmin i związków międzygminnych, skarbnicy i księgowi oraz osoby zajmujące się sprawozdawczością budżetową w zakresie podatków.

Serdecznie zapraszam
Dr Hanna Kmieciak

Program szkolenia

I BLOK SZKOLENIOWY

 1. Rodzaje i terminy sprawozdań z zakresu dochodów podatkowych:
  • sprawozdanie Rb-PDP z wykonania dochodów podatkowych gminy
  • sprawozdanie Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego
  • sprawozdawczość podatkowa w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego
 2. Sprawozdanie Rb-PDP z wykonania dochodów podatkowych gminy:
  • Jakie dane podajemy w sprawozdaniu Rb-PDP?
  • Z jakimi rejestrami i sprawozdaniami musi być zgodne Rb-PDP?
  • Jaki jest termin na skorygowanie nieprawidłowości w sprawozdaniu Rb-PDP?

II BLOK SZKOLENIOWY

 1. Sprawozdanie Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego:
  • Jakie dane wpisać w poszczególnych kolumnach?
  • Czy w kolumnie „Należności” wykazywać zaległości zabezpieczone hipoteką?
  • Jakich kwot nie wykazujemy?
  • Najczęściej popełniane błędy w przypadku podatników zmarłych
  • Czy w kolumnie „Potrącenia” wykazujemy również potrącenia należności publicznoprawnych?
  • Jak wykazywać wpływy z łącznego zobowiązania pieniężnego?
  • Gdzie wykazywać zaległości odroczone i rozłożone na raty?
  • Co z zaległościami objętymi postępowaniem układowym lub restrukturyzacyjnym?
  • Ja wyliczyć skutki obniżenia górnych stawek podatków?
  • Które ulgi i zwolnienia wykazujemy w kolumnie 13?
  • Jak prawidłowo wykazać w sprawozdaniu zaległości umorzone?
  • Które zaległości odroczone i rozłożone na raty wykazujemy w sprawozdaniu?

III BLOK SZKOLENIOWY

 1. Sprawozdawczość podatkowa w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego:
  • Na kim spoczywa obowiązek sporządzenia sprawozdania?
  • Jakie dane należy zgromadzić?
  • Z jakich ewidencji korzystać?
  • Jakie informacje wpisać do sprawozdania?
  • Z jakimi rejestrami muszą być zgodne dane w sprawozdaniu? Kto i kiedy ma obowiązek aktualizować sprawozdanie?

IV BLOK SZKOLENIOWY

Pytania i dyskusja uczestników 😊

Szczegóły organizacyjne szkolenia online

HARMONOGRAM SZKOLENIA
10.00 – 10.50 ROZPOCZĘCIE SZKOLENIA I BLOK SZKOLENIOWY
10.50 – 11.00 PRZERWA
11.00 – 11.50 II BLOK SZKOLENIOWY
11.50 – 12.00 PRZERWA
12.00 – 12.50 III BLOK SZKOLENIOWY
12.50 – 13.00 PRZERWA
13.00 – 14.00 IV BLOK SZKOLENIOWY, w tym PYTANIA I ODPOWIEDZI
                                oraz PRZERWA  – PYTANIA W FORMIE CZATU

 • Szkolenie składa się z części wykładowej podzielonej na trzy bloki oraz sesji pytań.
 • Webinarium jest przeznaczone do oglądania na żywo, tylko i wyłącznie w ustalonym terminie.
 • Osoby, które zgłoszą się na szkolenie TYLKO I WYŁĄCZNIE PRZEZ STRONĘ INTERNETOWĄ otrzymają w osobnym mailu link, pod którym odbędzie się transmisja.
 • Uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe w formacie PDF.
 • W trakcie rozpoczęcia IV BLOKU SZKOLENIOWEGO – PYTANIA I ODPOWIEDZI – istnieje możliwość zadawania pytań przez chat, które są zgodne z tematem szkolenia i nie wymagają konsultacji.
 • W sesji PYTANIA I ODPOWIEDZ Ekspert odpowie na jak największą liczbę pytań.
Warunki uczestnictwa i rabaty

413,- netto/os – cena ZGŁOSZENIA PRZEZ STRONĘ INTERNETOWĄ minus RABATY*
RISS.EDU.PL → OFERTA ONLINE → TEMAT SZKOLENIA → ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE

– 9 zł – REZYGNACJA Z FAKTURY W FORMIE PAPIEROWEJ – FAKTURA zostanie przesłana w pliku PDF na wskazany adres mail
– 6 zł – REZYGNACJA Z ZAŚWIADCZENIA W FORMIE PAPIEROWEJ – ZAŚWIADCZENIE zostanie przesłana w pliku PDF

Cena zgłoszenia zawiera: materiały szkoleniowe elektroniczne, zaświadczenia

Prosimy o przesyłanie zgłoszeń najpóźniej na 3 dni przed terminem szkolenia.
Ceny dotyczą szkoleń finansowanych ze środków publicznych, dla innych źródeł finansowania należy zastosować stawkę VAT 23%