Webinar

RISS – Regionalny Instytut Szkoleń Samorządowych

ul. Grójecka 26/21, 02-301 Warszawa, tel. 690 949 091, e-mail: sekretariat@riss.edu.pl

Data: 9 kwietnia 2024 r. – Użytkowanie wieczyste a opodatkowanie VAT

UŻYTKOWANIE WIECZYSTE
A OPODATKOWANIE VAT

Program szkolenia
 1. Użytkowanie wieczyste a VAT – ustanowienie i zbycie użytkowania wieczystego, opłaty roczne i opłaty przekształceniowe
 2. Zbycie prawa użytkowania wieczystego a opodatkowanie VAT
 3. Rodzaje przekształceń użytkowania wieczystego w prawo pełnej własności:
  • ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
  • ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości
  • ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów
 4. Opodatkowanie VAT przekształceń na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami oraz ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości
 5. Problematyka opodatkowania przekształceń na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów:
  • zmiany w zasadach opodatkowania – wyrok TSUE z dnia 25 lutego 2021 r. (C-604/19)
  • praktyka w zakresie opłat należnych w 2021 r. – możliwa argumentacja w odniesieniu do różnych sposobów rozliczeń
  • interpretacja ogólna Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2021 r. – jakie jest jej znaczenie?
  • zmiana przepisów w zakresie rozliczania opłat z tytułu przekształcenia od 1 stycznia 2022 r.
  • bieżące interpretacje podatkowe dotyczące przekształceń i opłat pobieranych z tego tytułu:
   • opłaty regulowane w nadmiernej wysokości (nadpłaty) i data ich wykazania dla potrzeb VAT,
   • opłaty regulowane z opóźnieniem i data ich wykazania dla potrzeb VAT,
   • jak wystawiać faktury (zasady wystawiania faktur)?
   • czy opłaty należy obowiązkowo ewidencjonować przy zastosowaniu kas rejestrujących?
   • zasady wykazywania w ewidencji VAT (kwestia stosowania oznaczeń GTU),
   • problematyka gruntów, w stosunku do których przekształcenie nastąpiło po 1 stycznia 2019 r. lub później
 6. Odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia
Wykładowca

Michał Kostrzewa

– Partner, Radca Prawny Dr Krystian Ziemski & Partners Kancelaria Prawna. W zakresie spraw dotyczących jednostek samorządu terytorialnego zajmuje się w szczególności: opracowywaniem i wdrażaniem optymalnych modeli rozliczeń jednostek samorządu w zakresie VAT (zwłaszcza w odniesieniu do realizowanych inwestycji); występowaniem z wnioskami o wydanie interpretacji podatkowych oraz reprezentowaniu samorządów przed organami podatkowymi oraz sądami administracyjnymi; określaniem podatkowych skutków rozliczeń pomiędzy samorządami a spółkami komunalnymi, a także oceną możliwości przekazywania spółkom do realizacji różnego rodzaju zadań publicznych; opracowywaniem procedur wewnętrznych (w tym dotyczących schematów podatkowych); doradztwem w zakresie opodatkowania podatkiem od nieruchomości oraz realizacji czynności procesowych związanych z wymiarem.

      Problematyka rozliczeń VAT dotyczących użytkowania wieczystego (i transakcji związanych z tym prawem) przeszła znaczące zmiany. Kilkukrotnie wydawane były uchwały Naczelnego Sądu Administracyjnego, rewolucyjne interpretacje podatkowe, a nawet wyroki Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, które diametralnie zmieniały zasady rozliczeń.
      Skomplikowany charakter instytucji użytkowania wieczystego powoduje, że ocena sposobu opodatkowania jest bardzo często zadaniem trudnym i czasochłonnym.
      Proponowane szkolenie ma na celu usystematyzowanie wiedzy dotyczącej opodatkowania VAT transakcji dotyczących użytkowania wieczystego oraz przedstawienie zasad kwalifikacji dla tego typu działań według aktualnej praktyki prezentowanej przez sądy i organy podatkowe.

Serdecznie zapraszam 😊
Michał Kostrzewa

Szczegóły organizacyjne szkolenia online

HARMONOGRAM SZKOLENIA

10.00 – 10.50 ROZPOCZĘCIE SZKOLENIA I BLOK SZKOLENIOWY
10.50 – 11.00 PRZERWA
11.00 – 11.50 II BLOK SZKOLENIOWY
11.50 – 12.00 PRZERWA
12.00 – 12.50 III BLOK SZKOLENIOWY
12.50 – 13.00 PRZERWA
13.00 – 14.00 IV BLOK SZKOLENIOWY – PYTANIA W FORMIE CHATU

 • Szkolenie składa się z części wykładowej podzielonej na trzy bloki oraz sesji pytań.
 • Webinarium jest przeznaczone do oglądania na żywo, tylko i wyłącznie w ustalonym terminie.
 • Osoby, które zgłoszą się na szkolenie TYLKO I WYŁĄCZNIE PRZEZ STRONĘ INTERNETOWĄ otrzymają w osobnym mailu link, pod którym odbędzie się transmisja.
 • Uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe w formacie PDF.
 • W trakcie rozpoczęcia IV BLOKU SZKOLENIOWEGO – PYTANIA I ODPOWIEDZI – istnieje możliwość zadawania pytań przez chat, które są zgodne z tematem szkolenia i nie wymagają konsultacji.
 • W sesji PYTANIA I ODPOWIEDZ Ekspert odpowie na jak największą liczbę pytań.
Warunki uczestnictwa i rabaty

499,-/osoba – PODSTAWOWA CENA SZKOLENIA – MOŻNA POMNIEJSZYĆ O RABATY 😊:

RABATY DO WYKORZYSTANIA:

18 zł – REZYGNACJA Z FAKTURY W FORMIE PAPIEROWEJ – FAKTURA zostanie przesłana w pliku PDF na wskazany adres mail
14 zł – REZYGNACJA Z ZAŚWIADCZENIA W FORMIE PAPIEROWEJ – ZAŚWIADCZENIE zostanie przesłana w pliku PDF na wskazany adres mail

Cena zawiera: udział w szkoleniu online, materiały szkoleniowe w formacie PDF przesłane drogą mailową, zaświadczenie

Wszystkie ceny dotyczą szkoleń finansowanych ze środków publicznych, dla z innych źródeł finansowania należy zastosować stawkę VAT 23%

Prosimy o przesyłanie zgłoszeń najpóźniej na 2 dni przed terminem szkolenia.

Pomocne linki