Webinar

RISS – Regionalny Instytut Szkoleń Samorządowych

ul. Grójecka 26/21, 02-301 Warszawa, tel. 690 949 091, e-mail: sekretariat@riss.edu.pl

Data: 25 kwietnia 2024 r. – Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w pytaniach i odpowiedziach

ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH
ABC URZĘDNIKA GMINNEGO CZYLI WYDAWANIE ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH W PYTANIACH I ODPOWIEDZIACH

Program szkolenia
 1. Podstawy prawne problematyki zezwoleń na sprzedaż alkoholu – ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, uchwały rady gminy wydane z upoważnienia ustawy: limitowa i zasady usytuowania.
 2. Procedura wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych: dokumenty wymagane przy złożeniu wniosku (w tym: rodzaje tytułów prawnych, Sanepid – decyzja czy zaświadczenie), procedura administracyjna, limit i zasady usytuowania – jak je badać, uzyskanie opinii gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych.
 3. Ustawa z dnia 14 lutego 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z promocją prozdrowotnych wyborów konsumentów (tzw. „ustawa o małpkach”).
 4. Pobieranie opłat za korzystanie z zezwoleń na obrót alkoholem: Jak prawidłowo naliczyć wysokość opłaty i dokonać podziału na raty, zwrot opłaty – najnowsze wyroki sądów administracyjnych, forma naliczenia opłaty.
 5. Inne rodzaje zezwoleń na sprzedaż alkoholu: jednorazowe, cateringowe, na wyprzedaż, sprzedaż przez Internet.
 6. Cofanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu: przesłanki do wszczęcia, procedura cofania, orzecznictwo.
 7. Warunki sprzedaży alkoholu i ich przestrzeganie przez przedsiębiorców. Działalność tzw. ogródków piwnych w świetle obowiązującego prawa.
 8. Inne rodzaje postępowań dot. zezwoleń: jak wygasić zezwolenia, jak dokonać zmiany w zezwoleniu.
 9. Kontrole punktów sprzedaży alkoholu w świetle ustawy – Prawo przedsiębiorców: wymagane dokumenty, prawa i obowiązki przedsiębiorców, tryb i przebieg kontroli, kontrola oświadczeń
 10. Dyskusja, wymiana doświadczeń

Wykładowca

Mariusz Nawrot

– Dyrektor Miejskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie, Wiceprzewodniczący Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Krakowie i pełnomocnik sądowy Komisji, wcześniej wieloletni Kierownik Referatu Obrotu Napojami Alkoholowymi Urzędu Miasta Krakowa. Od 2005 r. prowadzi szkolenia w zakresie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych dla urzędników oraz członków gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, między innymi dla Małopolskiego Instytutu Samorządu Terytorialnego i Administracji w Krakowie, Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej – ośrodki w Kielcach, Rzeszowie, Opolu, Wrocławiu itp., na zlecenie urzędów gminnych prowadził wielokrotnie szkolenia pełnych składów gminnych komisji oraz przedsiębiorców i sprzedawców napojów alkoholowych, przykładowo w gminach: Bielsko – Biała, Częstochowa, Kęty, Sucha Beskidzka, Słomniki, Trzebinia, Libiąż, Spytkowice, Brzeźnica, Tomice, Andrychów, itp. Laureat nagrody „Wykładowca Roku 2008”, przyznanej przez Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji w Krakowie. Autor artykułów i opracowań w prasie specjalistycznej.

      Program szkolenia obejmie kompleksowe omówienie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w zakresie pracy urzędników gminnych wydających zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, w szczególności: procedurę wydawania zezwoleń, naliczanie opłat za korzystanie z zezwoleń, postępowania w sprawie wygaśnięcia, zmiany i cofnięcia zezwoleń.
      Omówimy wszystkie rodzaje zezwoleń: detal, gastronomia, jednorazowe, „cateringowe”, na wyprzedaż.
      Zajmiemy się tematyką kontroli punktów sprzedaży alkoholu. Przedstawione zostanie najnowsze orzecznictwo sądów administracyjnych.
      W trakcie szkolenia zostaną omówione najczęstsze przypadki, na jakie urzędnicy napotykają w codziennej pracy, dotyczące wydawania zezwoleń i pobierania opłat. Szkolenie powinno pomóc w rozwiązaniu wielu wątpliwości natury interpretacyjnej, które pojawiają się w trakcie stosowania przepisów ustawy.
      W szczególności omówiona zostanie procedura wydawania i cofania zezwoleń, problematyka naliczania opłat oraz najnowsze orzecznictwo, w tym dotyczące problemu zwrotu opłat.

Zapraszam 😊
Mariusz Nawrot

Podczas szkolenia postaram się odpowiedzieć między innymi na następujące pytania:

 • Czy można wydać decyzję o wygaśnięciu z dniem wcześniejszym tzn. decyzja z dnia 28 grudnia mówiąca o wygaśnięciu z dniem 31 grudnia ?
 • Jeśli przedsiębiorca zakończył działalność i wygasiliśmy zezwolenie 1 listopada 2023, czy powinniśmy oddać proporcjonalnie opłatę za listopad i grudzień?
 • Przedsiębiorcy składają teraz oświadczenia o wartości. Czy musimy żądać dokument potwierdzający wydruk z kasy fiskalnej o wartości sprzedaży czy nie koniecznie?
 • Czy po wydaniu opinii przez Komisje należy odczekać 7 dni a następnie wydajemy zezwolenie czy można wcześniej po 2 dniach wydać zezwolenie?
 • Czy jeżeli cofamy zezwolenie przedsiębiorcy zezwolenie, (afery, zgłoszenia policji itp) czy ten sam przedsiębiorca będzie mógł otworzyć alkohol w innym punkcie ?
 • Jeśli przedsiębiorca przyjdzie np. 19 stycznia i powie mi, ze nie sprzedawał alkoholu czyli rezygnacja. to mam tylko wygasić a nie naliczać opłaty do tego dnia?
 • Zmiana wspólników spółki cywilnej – decyzja wygaszająca czy o zmianie?
 • Czy mam żądać dokonania opłaty za pełnomocnictwo do złożonego oświadczenia na alkohol?
 • Jeśli przedsiębiorca prowadził sklep wraz z mamą jako spółka cywilna i zmienia działalność na jednoosobową. To musimy wygasić zezwolenie spółki cywilnej i wydać na jednoosobową działalność?
 • Jeżeli zezwolenie kończy się np. 10 grudnia można podzielić opłatę na raty?
 • Czy przy złożeniu oświadczenia jest taka sama zasada jak w opłatach, że wysłane pocztą tradycyjną oświadczenie data stempla 31stycznia a wpływ jest rejestrowany 1 lutego? Czy dostarczenie jest w prawidłowym terminie?
 • W przypadku, kiedy wydaliśmy komuś zezwolenie na okres dłuższy niż przedsiębiorca ten przyniósł nam umowę najmu i nie doniesie nowej to Urząd wygasza takie zezwolenie czy cofa? Jak to wygląda?
 • Jakie brać pod uwagę kryteria przy sporządzaniu analizy prawdopodobieństwa naruszenia przepisów prawa, która poprzedza przygotowanie planu kontroli placówek?
 • Co z wyprzedażą alkoholu w przypadku gdy przedsiębiorca zamyka działalność?
 • Jak postąpić w przypadku braku „wolnych” zezwoleń, jeżeli wpłynie wniosek?

I wiele innych zagadnień

WZORY:

 • PROTOKÓŁ na okoliczność wizji lokalnej
 • ZAWIADOMIENIE o wszczęciu z urzędu postępowanie w sprawie cofnięcia zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych kat. ABC z UZASADNIENIEM
 • DECYZJA o cofnięciu zezwolenia z UZASADNIENIEM
 • DECYZJA o stwierdzeniu wygaśnięcia zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
 • POSTANOWIENIE odmowne o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych kat. C z UZASADNIENIEM
 • ZAWIADOMIENIE o zamiarze wszczęcia kontroli przedsiębiorcy
 • Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli
Szczegóły organizacyjne szkolenia online
 • Szkolenie składa się z części wykładowej podzielonej na trzy bloki oraz sesji pytań.
 • Webinarium jest przeznaczone do oglądania na żywo, tylko i wyłącznie w ustalonym terminie.
 • Osoby, które zgłoszą się na szkolenie TYLKO I WYŁĄCZNIE PRZEZ STRONĘ INTERNETOWĄ otrzymają w osobnym mailu link, pod którym odbędzie się transmisja.
 • Uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe w formacie PDF.
 • W trakcie rozpoczęcia IV BLOKU SZKOLENIOWEGO – PYTANIA I ODPOWIEDZI – istnieje możliwość zadawania pytań przez chat, które są zgodne z tematem szkolenia i nie wymagają konsultacji.
 • W sesji PYTANIA I ODPOWIEDZ Ekspert odpowie na jak największą liczbę pytań.
Warunki uczestnictwa i rabaty

499,-/osoba – PODSTAWOWA CENA SZKOLENIA – MOŻNA POMNIEJSZYĆ O RABATY 😊:

RABATY DO WYKORZYSTANIA:

18 zł – REZYGNACJA Z FAKTURY W FORMIE PAPIEROWEJ – FAKTURA zostanie przesłana w pliku PDF na wskazany adres mail
14 zł – REZYGNACJA Z ZAŚWIADCZENIA W FORMIE PAPIEROWEJ – ZAŚWIADCZENIE zostanie przesłana w pliku PDF na wskazany adres mail

Cena zawiera: udział w szkoleniu online, materiały szkoleniowe w formacie PDF przesłane drogą mailową, zaświadczenie

Wszystkie ceny dotyczą szkoleń finansowanych ze środków publicznych, dla z innych źródeł finansowania należy zastosować stawkę VAT 23%

Prosimy o przesyłanie zgłoszeń najpóźniej na 2 dni przed terminem szkolenia.

Pomocne linki