Webinar

RISS – Regionalny Instytut Szkoleń Samorządowych

ul. Grójecka 26/21, 02-301 Warszawa, tel. 690 949 091, e-mail: sekretariat@riss.edu.pl

Data: 19 lipca 2024 r. – Zwrot akcyzy dla rolników

ZWROT AKCYZY DLA ROLNIKÓW
CZY NOWE LIMITY ZWROTU PODLEGAJĄ ZMIANIE?
DLACZEGO PROCEDURA SIERPNIOWA RÓŻNI SIĘ OD LUTOWEJ?
WZORY DECYZJI POSTANOWIEŃ I WEZWAŃ

Program szkolenia

Zagadnienia dotyczących limitów:

 • Dlaczego procedura sierpniowa różni się od lutowej?
 • Z jakich powodów powstają wątpliwości dotyczące zmiany limitów?
 • Jakie stany faktyczne czekają każdego urzędnika w sierpniu 2024 r.?
 • Czy sposób wypełnienia wniosku w sierpniu może mieć decydujące znaczenie w kwestii kalkulacji limitu?
 • Czy reguły zmienności limitów zależą od rodzaju limitu?
 • Czy istnieje możliwość zmiany limitów na zwierzęta?
 • Jakie przepisy stoją na przeszkodzie zmianie limitu?
 • Czy istnieją dwie procedury zwrotu akcyzy (zakładająca zmianę i niedopuszczająca zmiany)?
 • Na czym polega zasada trwałości decyzji ostatecznej?
 • Czy ustawodawca zdecydował o roczności limitu?
 • Czy w KPA istnieje przepis pozwalający na zmianę limitu?
 • Z jakimi konsekwencjami należy liczyć się w przypadku zmiany limitu?
 • Czy w sierpniu można ustalić limit, którego nie ustalaliśmy w lutym?
 • Czy rolnik może wybrać który limit ustala się w sierpniu?
 • Czy zakup gruntów w marcu zostanie uznany w sierpniu?
 • Co w sytuacji spadkobrania lub darowizn przed sierpniem 2024 r.?
 • Czy urzędnik powinien weryfikować zużycie limitu przez poprzedniego użytkownika?
 • Czy decyzja sierpniowa może mieć więcej punktów sentencji?
 • Czy istnieją szczególne sytuacje w których można zmienić limit?
 • Jak argumentować własne stanowisko w relacji z rolnikiem (np. co do niezmienności limitu)?
 • Czy odmawiając zmiany limitu działam na szkodę rolnika?
 • Czy zmieniając limit zawyżam dotację z budżetu państwa?
 • Czy można ustalić limit na siedzibę stada świń, owiec, kóz i koni znajdujących się poza moją gminą?

Poza limitami na szkoleniu omówione zostaną standardowe zagadnienia procedury akcyzowej:

 • dlaczego producent rolny może ubiegać się o zwrot akcyzy oraz jaka jest idea zwrotu?
 • jak weryfikować wniosek producenta rolnego oraz jak eliminować jego braki formalne, a w tym:
  • jak rozpatrywać wnioski przedwczesne i spóźnione?
  • czy oświadczenie na potrzeby pomocy publicznej jest niezbędnym załącznikiem do wniosku?
  • czy do wniosku można załączyć paragony z nip lub pesel?
  • czy faktury powinny zawierać kod CN?
 • jak weryfikować wniosek od strony merytorycznej, a w tym jak ustalać:
  • czy nabyty olej napędowy jest właściwy oraz czy został wykorzystany do produkcji rolnej?
  • status producenta rolnego
  • istnienie umowy dzierżawy
  • stan współposiadania gruntu oraz konieczność posiadania na wniosku zgody współposiadacza;
  • jaka jest liczba posiadanych użytków rolnych, świń oraz DJP owiec, kóz i koni?
 • czy oraz jak zaokrąglać kwotę zwrotu oraz czy można ją zaliczyć na poczet zaległości w podatku rolnym
 • jak wnioskować o dotację i sprawozdawać jej wykorzystanie?

WZORY:

 • POSTANOWIENIE ODMAWIAJĄCE WSZCZĘCIA
 • POSTANOWIENIA W SPRAWIE ZWROTU
 • WEZWANIE DO ZŁOŻENIA WYJAŚNIEŃ
 • DECYZJA POZYTYWNA
 • DECYZJA ODMOWNA
 • DECYZJA CZĘŚCIOWO POZYTYWNA

CZEGO DOTYCZY SZKOLENIE?

      Przepisów ustawy o zwrocie akcyzy. Szkolenie zakłada omówienie wszystkich najważniejszych instytucji zwrotu podatku akcyzowego. Szczególnej analizie poddane zostaną limity oraz problematyka ich ewentualnej zmiany w stosunku do wartości ustalonych w lutym. Podczas szkolenia kalkulowane będą limity na grunt, bydło, świnie, owce, kozy i konie. Podane zostaną praktyczne przykłady.

Serdecznie Zapraszam
dr Paweł Grzybowski

Wykładowca

dr Paweł Grzybowski

– doktor nauk prawnych, praktyk, doświadczony trener; specjalizuje się w  prawie podatkowym, ze szczególnym uwzględnieniem wdrażania optymalnych rozwiązań dla samorządów w zakresie podatków i opłat lokalnych, a także podatku VAT; w codziennej praktyce uczestniczy m. in. w pracach związanych z bieżącą obsługą jednostek samorządu terytorialnego; jest autorem licznych publikacji w prasie samorządowej

Szczegóły organizacyjne szkolenia online
 • Webinarium jest przeznaczone do oglądania na żywo, tylko i wyłącznie w ustalonym terminie.
 • Osoby, które zgłoszą się na szkolenie TYLKO I WYŁĄCZNIE PRZEZ STRONĘ INTERNETOWĄ otrzymają w osobnym mailu link, pod którym odbędzie się transmisja.
 • Uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe w formacie PDF.
 • W trakcie rozpoczęcia BLOKU SZKOLENIOWEGO – PYTANIA I ODPOWIEDZI – istnieje możliwość zadawania pytań przez chat, które są zgodne z tematem szkolenia i nie wymagają konsultacji.
 • W sesji PYTANIA I ODPOWIEDZ Ekspert odpowie na jak największą liczbę pytań.
Warunki uczestnictwa i rabaty

499,-/osoba – PODSTAWOWA CENA SZKOLENIA – MOŻNA POMNIEJSZYĆ O RABATY 😊:

RABATY DO WYKORZYSTANIA:

18 zł – REZYGNACJA Z FAKTURY W FORMIE PAPIEROWEJ – FAKTURA zostanie przesłana w pliku PDF na wskazany adres mail
14 zł – REZYGNACJA Z ZAŚWIADCZENIA W FORMIE PAPIEROWEJ – ZAŚWIADCZENIE zostanie przesłana w pliku PDF na wskazany adres mail

Cena zawiera: udział w szkoleniu online, materiały szkoleniowe w formacie PDF przesłane drogą mailową, zaświadczenie

Wszystkie ceny dotyczą szkoleń finansowanych ze środków publicznych, dla z innych źródeł finansowania należy zastosować stawkę VAT 23%

Prosimy o przesyłanie zgłoszeń najpóźniej na 2 dni przed terminem szkolenia.

Pomocne linki