Webinar

RISS – Regionalny Instytut Szkoleń Samorządowych

ul. Grójecka 26/21, 02-301 Warszawa, tel. 690 949 091, e-mail: biuro@riss.edu.pl

Data: 14 stycznia 2022 r.

NOWE REGUŁY
ZWROTU AKCYZY ROLNIKOM W 2022 ROKU

Dr Paweł Grzybowski

– doktor nauk prawnych, praktyk, doświadczony trener; specjalizuje się w  prawie podatkowym, ze szczególnym uwzględnieniem wdrażania optymalnych rozwiązań dla samorządów w zakresie podatków i opłat lokalnych, a także podatku VAT; w codziennej praktyce uczestniczy m. in. w pracach związanych z bieżącą obsługą jednostek samorządu terytorialnego; jest autorem licznych publikacji w prasie samorządowej

NOWY STAN PRAWNY
      Ustawą z dnia 1 października 2021 r. prawodawca znowelizował ustawę o zwrocie podatku akcyzowego rolnikom. Zmiany nie są co prawda rewolucyjne, ale trzeba będzie uwzględnić je już w procedurze lutowej. Poza uchwalonymi propozycjami ustawodawca nie zmienił dotychczasowego brzmienia przepisów.
      Oznacza to kontynuację odwiecznych sporów o limit zwrotu akcyzy. W okresie lutego zaś zasady kalkulowania limitu mogą nabierać praktycznego znaczenia.

ISTOTNE PIERWSZE PÓŁROCZE
      Miesiąc luty, jako pierwszy okres realizacji wniosków jest momentem szczególnym. To w tym okresie urzędnik ustala okoliczności na cały rok 2022. Prawidłowe zaś rozpoznanie ustawowych reguł zwrotu akcyzy pozwala bezproblemowo przeprowadzić procedurę sierpniową. Warto zatem już w lutym pomyśleć o drugim półroczu i wyraźnie zaakcentować obowiązujące reguły zwrotu akcyzy. Niewątpliwie trzeba w tym zakresie rozstrzygnąć m.in.:

PEWNOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO
      Podczas szkolenia odpowiem na poniższe ( i nie tylko) pytania. Pozwali zatem rozstrzygnąć praktyczne wątpliwości związane ze stosowaniem ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Pozwala też odpowiednio wcześnie przygotować się do rozpatrzenia wniosku producenta rolnego oraz wydania i uzasadnienia decyzji administracyjnej w tej sprawie.

Program szkolenia

zagadnienia przedmiotowo-podmiotowe:

 • jakie skutki dla akcyzy rodzą rodzinne przekazania gruntów?
  w jakiej dacie producent rolny powinien posiadać status producenta rolnego?
 • czy zwrot przysługuje na każdy olej napędowy o nazwie „diesel”?
 • czy urzędnik obowiązany jest prowadzić postępowanie w zakresie ustalenia jakiego rodzaju olej zakupił producent rolny?
 • czy faktura powinna zawierać kod CN?
 • czy urzędnik obowiązany jest weryfikować każdą fakturę dołączoną do wniosku (nawet ze wskazanym kodem CN)?
 • czy w toku postępowania urzędnik ma prawo żądać informacji od sprzedawcy o kodach CN sprzedawanych paliw?
 • czy istotny jest cel wykorzystywania paliwa rolniczego?
 • czy urzędnik jest uprawniony do żądania wyjaśnień w zakresie prowadzonej produkcji rolnej?
 • czy dla zwrotu akcyzy istotny jest stosunek współposiadania czy współwłasności gruntu?
 • jak w ramach procedury zwrotu rozwiązywać zagadnienia rodzinno-spadkowe?
 • jak potwierdzić istnienie ustnej dzierżawy gruntów?
 • czy współwłaścicielowi może przysługiwać status producenta rolnego?
 • czy hodowca bydła zawsze jest producentem rolnym?

zagadnienia związane z kalkulacją limitu:

 • czy ustawa rozstrzyga na jaką datę ustalać limit zwrotu liczony w oparciu o powierzchnię gruntów?
 • czy ustawa pozwala zmieniać limit zwrotu w trakcie roku?
 • czy sposób zwrotu akcyzy w lutym ogranicza procesowo zwrot w sierpniu?
 • jak w świetle obowiązujących przepisów rozpatrywać wnioski sierpniowe w sytuacji, gdy pomiędzy lutym a sierpniem dojdzie do zmiany w stanie posiadania gruntów?
 • czy w lutym 2022 r. będzie można ustalić limit dla producenta bydła, który nie posiada użytków rolnych?
 • jak ustalać nowy limit zwrotu akcyzy dla hodowcy bydła który rozpoczął działalność w listopadzie 2021 roku?
 • czy dokument otrzymany z powiatowego biura ARiMR posiada status dokumentu urzędowego?
 • jak ustalić limit dla producenta bydła w sytuacji, w której dane z ARiMR nie powielają się z oświadczeniem złożonym na wniosku?
  czy można zwrócić akcyzę producentowi bydła, który sprzedał całe swoje gospodarstwo?
 • czy można zwrócić akcyzę producentowi bydła, który w roku 2022 nie posiada już ani jednego zwierzęcia?
 • czy zwrot akcyzy za bydło można otrzymać tylko w gminie siedziby stada?
 • co w sytuacji, w której bydło znajduje się w gminie, w której rolnik nie posiada gruntów?
Materiały szkoleniowe

Uczestnicy otrzymają przed szkoleniem materiały szkoleniowe w formacie PDF.
Istnieje możliwość zadawania pytań przez chat, które są zgodne z tematem szkolenia i nie wymagają konsultacji.

Szczegóły organizacyjne szkolenia online
 • Szkolenie składa się z części wykładowej podzielonej na trzy bloki oraz sesji pytań.
 • Webinarium jest przeznaczone do oglądania na żywo, tylko i wyłącznie w ustalonym terminie.
 • Osoby, które zgłoszą się na szkolenie TYLKO I WYŁĄCZNIE PRZEZ STRONĘ INTERNETOWĄ otrzymają w osobnym mailu link, pod którym odbędzie się transmisja.
 • Uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe w formacie PDF.
 • W trakcie rozpoczęcia IV BLOKU SZKOLENIOWEGO – PYTANIA I ODPOWIEDZI – istnieje możliwość zadawania pytań przez chat, które są zgodne z tematem szkolenia i nie wymagają konsultacji.
 • W sesji PYTANIA I ODPOWIEDZ Ekspert odpowie na jak największą liczbę pytań.
Warunki uczestnictwa i rabaty

413,- netto/os – cena ZGŁOSZENIA PRZEZ STRONĘ INTERNETOWĄ minus RABATY*
RISS.EDU.PL → OFERTA ONLINE → TEMAT SZKOLENIA → ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE

– 9 zł – REZYGNACJA Z FAKTURY W FORMIE PAPIEROWEJ – FAKTURA zostanie przesłana w pliku PDF na wskazany adres mail
– 6 zł – REZYGNACJA Z ZAŚWIADCZENIA W FORMIE PAPIEROWEJ – ZAŚWIADCZENIE zostanie przesłana w pliku PDF

Cena zgłoszenia zawiera: materiały szkoleniowe elektroniczne, zaświadczenia

Prosimy o przesyłanie zgłoszeń najpóźniej na 3 dni przed terminem szkolenia.
Ceny dotyczą szkoleń finansowanych ze środków publicznych, dla innych źródeł finansowania należy zastosować stawkę VAT 23%