Webinar

RISS – Regionalny Instytut Szkoleń Samorządowych

ul. Grójecka 26/21, 02-301 Warszawa, tel. 690 949 091, e-mail: sekretariat@riss.edu.pl

Data: 15 grudnia 2023 r. – Zmiany w egzekucji z nieruchomości 2024

NAJNOWSZE ZMIANY
W EGZEKUCJI Z NIERUCHOMOŚCI
OD 2024 ROKU

Program szkolenia
 1. Kiedy gmina powinna wnioskować o egzekucję z nieruchomości swojego dłużnika? Na co zwrócić uwagę przy podjęciu decyzji o egzekucji z nieruchomości?
 2. Czy o egzekucję z nieruchomości wnioskujemy tylko gdy chcemy wyegzekwować zaległości? Omówimy powody wnioskowania o egzekucję z nieruchomości, z uwzględnieniem oczekiwanej poprawy zapłaty podatków bieżących przez nowego właściciela.
 3. Jak przebiega egzekucja z nieruchomości?
  • Omówimy wszystkie jej etapy ze szczególnym uwzględnieniem praktyki
  • Zwrócimy uwagę na praktyczny udział wierzyciela, prowadzący do skutecznej egzekucji
  • Napiszemy wniosek o wszczęcie egzekucji z nieruchomości
  • Obalimy stereotypy związane z kosztami postępowania egzekucyjnego z nieruchomości
  • Obliczymy ile to postępowanie będzie kosztować wierzyciela
  • Wskażemy jak odzyskać poniesione koszty
  • Nauczymy jak prawidłowo czytać opis i oszacowanie, żeby licytacja nieruchomości doszła do skutku
  • Po co jest postanowienie o przybiciu?
  • Omówimy jak na postępowanie podatkowe wpływa postanowienie o przysądzeniu prawa własności
   • Odpowiemy na pytania:
    • do kiedy opodatkować „starego” właściciela? a od kiedy nowego?
    • Zwrócimy uwagę na prawidłowy podział sumy uzyskanej z licytacji
    • Wytłumaczymy kiedy kwestionować podział sumy uzyskanej z licytacji, tak aby gmina uzyskała jak najwięcej
    • Omówimy najczęściej popełniane przez wierzycieli błędy w egzekucji z nieruchomości.
 4. Ponowne wszczęcie egzekucji – możliwość wyegzekwowania zaległości od dłużnika nieściągalnego
  • Omówimy przesłanki ponownego wszczęcia egzekucji. Udostępnimy wzory pism obowiązujących przy ponownej egzekucji
  • Wskażemy jak podczas ponownej egzekucji odzyskać nie tylko zaległy podatek, odsetki i koszty upomnień, ale również poniesione przez wierzyciela koszty postępowania egzekucyjnego
  • Omówimy wzory tytułów przy ponownie wszczętej egzekucji, ze szczególnym uwzględnieniem nowych wzorów
 5. Jak prawidłowo przeprowadzić egzekucję zaległości zahipotekowanych (nieprzedawnionych), których upłynął termin przedawnienia?
  • Przedstawimy rolę kolejnego tytułu wykonawczego stosowanego w takiej egzekucji
  • Omówimy nowy wzór kolejnego tytułu wykonawczego
  • Rozstrzygniemy kiedy występujemy o egzekucję zaległości zahipotekowanych, a kiedy o ponowne wszczęcie egzekucji?
  • Jak prawidłowo przeprowadzić egzekucję z przedmiotu hipoteki przymusowej w przypadku przeniesienia tego przedmiotu na podmiot inny niż zobowiązany?
  • Jednym słowem – jak przeprowadzić egzekucję z nieruchomości, która zmieniła właściciela?
  • Czy od „nowego” właściciela możemy egzekwować zaległości „starego” właściciela?
  • Czy tytuł wykonawczy wystawiamy na „nowego” właściciela?
  • Którym wzorem tytułu wykonawczego należy się posłużyć wnioskując o egzekucję zaległości z przedmiotu hipoteki przymusowej w przypadku przeniesienia tego przedmiotu na podmiot inny niż zobowiązany?
 6. Dla gmin, które nie chcą inicjować egzekucji z nieruchomości, odpowiemy jak najskuteczniej przyłączyć się do egzekucji z nieruchomości prowadzonej przez komornika sądowego?
  • Na co zwrócić uwagę w egzekucji sądowej, aby nie zostać z kosztami do zapłacenia? Omówimy rolę dalszego tytułu wykonawczego w tej egzekucji.
 7. Wskażemy rozwiązania co zrobić jeżeli egzekucja z nieruchomości też nie przyniesie oczekiwanego skutku?
 8. Odpowiedzi na pytania uczestników
Wykładowca

dr Hanna Kmieciak

– praktyk i teoretyk w dziedzinie prawa finansowego, a szczególnie dochodów jednostek samorządu terytorialnego, procedur podatkowych i egzekucji należności na rzecz jednostek samorządu terytorialnego; absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu, absolwentka studiów doktoranckich Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu; właściciel Kancelarii JST konsultacje szkolenia doradztwo dla jednostek samorządu terytorialnego, wieloletni pracownik jednostek samorządu terytorialnego, wieloletni redaktor naczelny „Prawa Finansów Publicznych”, konsultant Najwyższej Izby Kontroli Delegatury w Poznaniu, konsultant i wykładowca regionalnych izb obrachunkowych, autor książek: „Podatki dla gmin i nie tylko”, „Windykacja podatków. Komentarz praktyczny”, „Zaświadczenia”, „Dochodzenie i egzekucja opłaty śmieciowej”, „Zmiany w postępowaniu egzekucyjnym w administracji – praktyka”, współautor książek „Jednostki pomocy społecznej”, „Dotacje z budżetów jednostek samorządu terytorialnego”, „Podatki lokalne 2016” i „Rejestr Należności Publicznoprawnych” oraz publikacji z dziedziny prawa finansowego i procedur podatkowych „Gazety Prawnej”, „Finansów Komunalnych”, „Przeglądu podatków lokalnych i finansów samorządowych”, „Prawa Finansów Publicznych”, biuletynów RIO oraz wydawnictw INFOR, CH Beck i Wolters Kluwer Polska.

      Zakres szkolenia uwzględnia nowelizację ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, która wchodzi w życie 25 marca 2024 r.
      Niemal we wszystkich gminach mamy dłużników nieściągalnych. W dużej mierze jednak, dłużnicy ci posiadają majątek w postaci nieruchomości. Od wierzyciela zależy czy od takiego dłużnika wyegzekwujemy zaległość czy nie. Zapraszamy na szkolenie poświęcone egzekucji z nieruchomości. Przedstawimy na nim jak prawidłowo i co najważniejsze – skutecznie, przeprowadzić egzekucję z nieruchomości z tytułu podatków i opłat należnych gminie. Szkolenie dedykowane jest zarówno gminom, które są w trakcie egzekucji z nieruchomości, ale również, a może przede wszystkim gminom, które jeszcze nigdy nie wnioskowały o taką egzekucję. Szkolenie pomoże również wierzycielom, którzy chcą się tylko przyłączyć do egzekucji z nieruchomości prowadzonej przez komornika sądowego.
      W ramach szkolenia omówiona zostanie również egzekucja z nieruchomości w ponownym postępowaniu egzekucyjnym oraz egzekucja z przedmiotu zabezpieczenia jakim jest nieruchomość. Wielu wierzycieli zastanawia się jaki zrobić użytek z wpisanej – nie rzadko wiele miesięcy, lat wcześniej – hipoteki. Podczas szkolenia omówimy problem egzekucji z przedmiotu zabezpieczenia jakim jest nieruchomość z wpisaną hipoteką na rzecz gminy. Rozwiejemy również wątpliwości co do przebiegu egzekucji zaległości zahipotekowanych w sytuacji, gdy nieruchomość zmieniła właściciela.
      Szkolenie przeznaczone dla pracowników organów podatkowych jednostek samorządu terytorialnego zajmujących się windykacją podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od środków transportowych, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz należności publicznoprawnych (skarbnicy i księgowi oraz osoby zajmujące się windykacją). Omówione zostaną regulacje prawne odnoszące się do egzekucji z nieruchomości, ze szczególnym odniesieniem do zastosowania w praktyce nowelizacji przepisów.

Serdecznie zapraszam 😊
Dr Hanna Kmieciak

Szczegóły organizacyjne szkolenia online

HARMONOGRAM SZKOLENIA
10.00 – 10.50 ROZPOCZĘCIE SZKOLENIA I BLOK SZKOLENIOWY
10.50 – 11.00 PRZERWA
11.00 – 11.50 II BLOK SZKOLENIOWY
11.50 – 12.00 PRZERWA
12.00 – 12.50 III BLOK SZKOLENIOWY
12.50 – 13.00 PRZERWA
13.00 – 14.00 IV BLOK SZKOLENIOWY – PYTANIA W FORMIE CHATU

 • Szkolenie składa się z części wykładowej podzielonej na trzy bloki oraz sesji pytań.
 • Webinarium jest przeznaczone do oglądania na żywo, tylko i wyłącznie w ustalonym terminie.
 • Osoby, które zgłoszą się na szkolenie TYLKO I WYŁĄCZNIE PRZEZ STRONĘ INTERNETOWĄ otrzymają w osobnym mailu link, pod którym odbędzie się transmisja.
 • Uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe w formacie PDF.
 • W trakcie rozpoczęcia IV BLOKU SZKOLENIOWEGO – PYTANIA I ODPOWIEDZI – istnieje możliwość zadawania pytań przez chat, które są zgodne z tematem szkolenia i nie wymagają konsultacji.
 • W sesji PYTANIA I ODPOWIEDZ Ekspert odpowie na jak największą liczbę pytań.
Warunki uczestnictwa i rabaty

454,- netto/os – cena ZGŁOSZENIA PRZEZ STRONĘ INTERNETOWĄ minus RABATY*
RISS.EDU.PL → OFERTA ONLINE → TEMAT SZKOLENIA → ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE

– 9 zł – REZYGNACJA Z FAKTURY W FORMIE PAPIEROWEJ – FAKTURA zostanie przesłana w pliku PDF na wskazany adres mail
– 6 zł – REZYGNACJA Z ZAŚWIADCZENIA W FORMIE PAPIEROWEJ – ZAŚWIADCZENIE zostanie przesłana w pliku PDF

Cena zgłoszenia zawiera: materiały szkoleniowe elektroniczne, zaświadczenia

Prosimy o przesyłanie zgłoszeń najpóźniej na 2 dni przed terminem szkolenia.
Ceny dotyczą szkoleń finansowanych ze środków publicznych, dla innych źródeł finansowania należy zastosować stawkę VAT 23%

Pomocne linki