Webinar

RISS – Regionalny Instytut Szkoleń Samorządowych

ul. Grójecka 26/21, 02-301 Warszawa, tel. 690 949 091, e-mail: sekretariat@riss.edu.pl

Data: 18 marca 2024 r. – Zmiana zasad aktualizacji dotacji oświatowych na 2024 rok

OBLICZANIE DOTACJI OŚWIATOWYCH
NA 2024 ROK
!! ZMIANA ZASAD AKTUALIZACJI DOTACJI !!

Rozliczenie przez podmioty dotowane dotacji za 2023 rok
na realizację specjalnej organizacji nauki
i metod pracy dla dzieci i młodzieży

Program szkolenia

I BLOK SZKOLENIOWY

 1. Zmiany przepisów na 2024r. w tym WYŁĄCZENIE ART. 43 UST. 5 USTAWY O FINANSOWANIU ZADAŃ OŚWIATOWYCH O OGRANICZENIU WZROSTU I SPADKU KOLEJNYCH CZĘŚCI DOTACJI
 2. Obliczanie wysokości dotacji na 2024r.:
  • Obliczanie wysokości kwot przewidzianych w części oświatowej subwencji ogólnej dla JST, zmiany wag na 2024r., proponowany sposób obliczenia – PRAKTYCZNE PRZYKŁADY,
  • Obliczanie wskaźnika zwiększającego
  • Obliczanie wysokości podstawowej kwoty dotacji: definicja pojęcia wydatków bieżących, rodzaje wydatków przyjmowanych do obliczenia podstawy udzielenia dotacji.
   Proponowany sposób obliczenia wysokości podstawowej kwoty dotacji – PRAKTYCZNE PRZYKŁADY
  • Aktualizacja dotacji – w miesiącu pierwszej aktualizacji i październikowa:
   Zasady AKTUALIZACJI PODSTAWOWEJ KWOTY DOTACJI i DOTACJI, w tym różne warianty postępowania z wyrównaniem dotacji lub potrącaniem – przeliczenie dotacji po aktualizacji – PRAKTYCZNE PRZYKŁADY w tym uwzględniające zmiany liczby uczniów
  • Ograniczenia zmiany wysokości miesięcznej kwoty dotacji: maksymalny dopuszczalny wzrost/ spadek wysokości dotacji – PRAKTYCZNE PRZYKŁADY
  • Aktualizacja: w szczególnie uzasadnionych przypadkach
  • Ustalanie rzeczywistej liczby uczniów dotowanych

II BLOK SZKOLENIOWY

 1. Zasady zwrotu dotacji/kosztów wychowania przedszkolnego za uczniów niebędących mieszkańcami JST udzielających dotacji
  • Sposób obliczania kwoty kosztów wychowania przedszkolnego w samorządowych placówkach wychowania przedszkolnego – podlegających rozliczaniu.
  • Obliczanie zwrotu za dzieci uczęszczające do dotowanych placówek wychowania przedszkolnego.
  • Wpływ przepisów dotyczących aktualizacji dotacji i ograniczeń wzrostu lub spadku dotacji na rozliczenia między gminami.

III BLOK SZKOLENIOWY

 1. Rozliczenie przez podmioty dotowane dotacji za 2023r. na realizację specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży.
  SPOSOBY WYLICZENIA I ROZLICZENIA PRZEZ PODMIOT DOTOWANY wydatków w przedszkolach i szkołach w podziale na uczniów pełnosprawnych i niepełnosprawnych, w tym rozliczenie wydatków wg wzoru określonego w ustawie.
  Obowiązek zwrotu dotacji otrzymanej na uczniów z orzeczeniami, niewykorzystanej do końca roku.

IV BLOK SZKOLENIOWY

Odpowiedzi na pytania uczestników.

Wykładowca

Katarzyna Kułakowska

– doświadczona trenerka w zakresie dotacji oświatowych, z wieloletnim doświadczeniem w kontroli jednostek samorządu terytorialnego (ponad 29 lat) w tym kontroli udzielania dotacji. Specjalista z zakresu rachunkowości i finansów publicznych, wieloletni wykładowca w szkole wyższej z przedmiotu Finanse i zamówienia publiczne i w latach 2016-2021 wykładowca na podyplomowych studiach z przedmiotu Rachunkowość budżetowa i sprawozdawczość finansowa jednostek samorządu terytorialnego.

ADRESACI SZKOLENIA:

 • Skarbnicy jednostek samorządu terytorialnego
 • Pracownicy urzędów gmin, miast i starostw powiatowych zajmujący się naliczaniem, przekazywaniem, rozliczaniem i kontrolą prawidłowości wykorzystania dotacji oświatowych
 • Pracownicy jednostek obsługujących jednostki oświatowe, naliczający dotacje
 • Osoby prowadzące albo reprezentujące dotowane – publiczne i niepubliczne – szkoły, placówki wychowania przedszkolnego i placówki oświatowe
Szczegóły organizacyjne szkolenia online

HARMONOGRAM SZKOLENIA
   9.00 – 10.00 ROZPOCZĘCIE SZKOLENIA I BLOK SZKOLENIOWY
10.00 – 10.10 PRZERWA
10.10 – 11.50 II BLOK SZKOLENIOWY
11.50 – 12.00 PRZERWA
12.00 – 13.00 III BLOK SZKOLENIOWY
13.00 – 13.10 PRZERWA
13.10 – 14.00 IV BLOK SZKOLENIOWY – PYTANIA W FORMIE CHATU

 • Szkolenie składa się z części wykładowej podzielonej na trzy bloki oraz sesji pytań.
 • Webinarium jest przeznaczone do oglądania na żywo, tylko i wyłącznie w ustalonym terminie.
 • Osoby, które zgłoszą się na szkolenie TYLKO I WYŁĄCZNIE PRZEZ STRONĘ INTERNETOWĄ otrzymają w osobnym mailu link, pod którym odbędzie się transmisja.
 • Uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe w formacie PDF.
 • W trakcie rozpoczęcia IV BLOKU SZKOLENIOWEGO – PYTANIA I ODPOWIEDZI – istnieje możliwość zadawania pytań przez chat, które są zgodne z tematem szkolenia i nie wymagają konsultacji.
 • W sesji PYTANIA I ODPOWIEDZ Ekspert odpowie na jak największą liczbę pytań.
Warunki uczestnictwa i rabaty

499,-/osoba – PODSTAWOWA CENA SZKOLENIA – MOŻNA POMNIEJSZYĆ O RABATY 😊:

RABATY DO WYKORZYSTANIA:

21 zł – REZYGNACJA Z FAKTURY W FORMIE PAPIEROWEJ – FAKTURA zostanie przesłana w pliku PDF na wskazany adres mail
18 zł – REZYGNACJA Z ZAŚWIADCZENIA W FORMIE PAPIEROWEJ – ZAŚWIADCZENIE zostanie przesłana w pliku PDF na wskazany adres mail

Cena zawiera: udział w szkoleniu online, materiały szkoleniowe w formacie PDF przesłane drogą mailową, zaświadczenie

Wszystkie ceny dotyczą szkoleń finansowanych ze środków publicznych, dla z innych źródeł finansowania należy zastosować stawkę VAT 23%

Prosimy o przesyłanie zgłoszeń najpóźniej na 2 dni przed terminem szkolenia.

Pomocne linki