Webinar

RISS – Regionalny Instytut Szkoleń Samorządowych

ul. Grójecka 26/21, 02-301 Warszawa, tel. 690 949 091, e-mail: sekretariat@riss.edu.pl

Data: 8 sierpnia 2024 r. – Zaświadczenia, informacje i tajemnica skarbowa w podatkach

ZAŚWIADCZENIA, INFORMACJE
I TAJEMNICA SKARBOWA W PODATKACH

Program szkolenia
 1. Wydawanie zaświadczeń w gminach
  • W oparciu o jakie przepisy urząd wyda zaświadczenie?
  • Kiedy mają zastosowanie przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego a kiedy Ordynacja podatkowa?
  • Jakie są warunki konieczne wydania zaświadczenia?
  • Czy i jaka baza danych potrzebna jest do wydania zaświadczenia?
  • Komu mamy obowiązek wydawać zaświadczenia, a kto zaświadczenia nie dostanie?
  • Co zrobić gdy nie można wydać zaświadczenia?
  • Czy gmina ma obowiązek zaświadczać wszystko o co wnioskuje mieszkaniec?
 2. Szczególny rodzaj zaświadczeń, czyli zaświadczenia w sprawach podatkowych
  • Rola tajemnicy skarbowej w procedurze wydawania zaświadczeń podatkowych
  • Co jest objęte tajemnicą, a co jest od niej wolne?
  • Kto jest zobowiązany do przestrzegania tajemnicy skarbowej?
  • Sankcje za naruszenie tajemnicy skarbowej
  • Różnice między zaświadczeniem a informacją podatkową
  • Komu i jakich informacji w zakresie podatków można udzielać?
  • Jakie informacje możemy udzielać KRUSowi?
  • Kiedy i jakie informacje udzielamy policji?
  • Informacje podatkowe podawane do publicznej wiadomości
  • Jakie informacje podatkowe można publikować w prasie?
  • Co i w jaki sposób można udostępniać radnym, aby nie uchybić tajemnicy skarbowej?
  • Przepisy regulujące wydawanie zaświadczeń a praktyka
  • Co jest potrzebne do wydania zaświadczenia?
  • Co organ podatkowy może zaświadczyć?
  • Zaświadczenie o zaleganiu / niezaleganiu w podatkach
  • Zaświadczenie stwierdzające stan zaległości zbywającego, spadkodawcy, kontrahenta i inne zaświadczenia w podatkach, czyli co i w jaki sposób może zaświadczyć organ podatkowy
  • Co z zaświadczeniami o posiadaniu gospodarstwa i dochodach?
  • Czy policja lub prokuratura mogą uzyskać zaświadczenie podatkowe?
  • Kiedy i w jakich sprawach nie można wydać zaświadczenia?
  • Jak prawidłowo odmówić wydania zaświadczenia w sprawach podatkowych?
 3. Opłata skarbowa za zaświadczenia:
  • Kiedy i kto jest zobowiązany do zapłacenia opłaty skarbowej?
  • Jak prawidłowo pobrać i skasować opłatę skarbową?
  • Kiedy zaświadczenie nie podlega opłacie skarbowej?
 4. Odpowiedzi na pytania
Wykładowca

dr Hanna Kmieciak

– praktyk i teoretyk w dziedzinie prawa finansowego, a szczególnie dochodów jednostek samorządu terytorialnego, procedur podatkowych i egzekucji należności na rzecz jednostek samorządu terytorialnego; absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu, absolwentka studiów doktoranckich Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu; właściciel Kancelarii JST konsultacje szkolenia doradztwo dla jednostek samorządu terytorialnego, wieloletni pracownik jednostek samorządu terytorialnego, wieloletni redaktor naczelny „Prawa Finansów Publicznych”, konsultant Najwyższej Izby Kontroli Delegatury w Poznaniu, konsultant i wykładowca regionalnych izb obrachunkowych, autor książek: „Podatki dla gmin i nie tylko”, „Windykacja podatków. Komentarz praktyczny”, „Zaświadczenia”, „Dochodzenie i egzekucja opłaty śmieciowej”, „Zmiany w postępowaniu egzekucyjnym w administracji – praktyka”, współautor książek „Jednostki pomocy społecznej”, „Dotacje z budżetów jednostek samorządu terytorialnego”, „Podatki lokalne 2016” i „Rejestr Należności Publicznoprawnych” oraz publikacji z dziedziny prawa finansowego i procedur podatkowych „Gazety Prawnej”, „Finansów Komunalnych”, „Przeglądu podatków lokalnych i finansów samorządowych”, „Prawa Finansów Publicznych”, biuletynów RIO oraz wydawnictw INFOR, CH Beck i Wolters Kluwer Polska.

      Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników organów administracji odpowiedzialnych za wydawanie zaświadczeń i udzielanie informacji z zakresu podatków gminnych. Szczególnie zapraszamy osoby odpowiedzialne w gminach za wydawanie zaświadczeń w sprawach podatkowych, ale nie tylko. Szkolenie skierowane jest zarówno do sekretarzy, skarbników jak i urzędników zajmujących się w gminie wydawaniem zaświadczeń, informacji podatkowych i tych wszystkich, którzy zobowiązani są do przestrzegania tajemnicy skarbowej.

Serdecznie zapraszam 😊
Dr Hanna Kmieciak

Szczegóły organizacyjne szkolenia online
 • Webinarium jest przeznaczone do oglądania na żywo, tylko i wyłącznie w ustalonym terminie.
 • Osoby, które zgłoszą się na szkolenie TYLKO I WYŁĄCZNIE PRZEZ STRONĘ INTERNETOWĄ otrzymają w osobnym mailu link, pod którym odbędzie się transmisja.
 • Uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe w formacie PDF.
 • W trakcie rozpoczęcia IV BLOKU SZKOLENIOWEGO – PYTANIA I ODPOWIEDZI – istnieje możliwość zadawania pytań przez chat, które są zgodne z tematem szkolenia i nie wymagają konsultacji.
 • W sesji PYTANIA I ODPOWIEDZ Ekspert odpowie na jak największą liczbę pytań.
Warunki uczestnictwa i rabaty

499,-/osoba – PODSTAWOWA CENA SZKOLENIA – MOŻNA POMNIEJSZYĆ O RABATY 😊:

RABATY DO WYKORZYSTANIA:

18 zł – REZYGNACJA Z FAKTURY W FORMIE PAPIEROWEJ – FAKTURA zostanie przesłana w pliku PDF na wskazany adres mail
14 zł – REZYGNACJA Z ZAŚWIADCZENIA W FORMIE PAPIEROWEJ – ZAŚWIADCZENIE zostanie przesłana w pliku PDF na wskazany adres mail

Cena zawiera: udział w szkoleniu online, materiały szkoleniowe w formacie PDF przesłane drogą mailową, zaświadczenie

Wszystkie ceny dotyczą szkoleń finansowanych ze środków publicznych, dla z innych źródeł finansowania należy zastosować stawkę VAT 23%

Prosimy o przesyłanie zgłoszeń najpóźniej na 2 dni przed terminem szkolenia.

Pomocne linki