Webinar

RISS – Regionalny Instytut Szkoleń Samorządowych

ul. Grójecka 26/21, 02-301 Warszawa, tel. 690 949 091, e-mail: sekretariat@riss.edu.pl

Data: 26 października 2023 r. – Zarzuty w postępowaniu egzekucyjnym a obowiązki wierzyciela

ZARZUTY W POSTĘPOWANIU EGZEKUCYJNYM
A OBOWIĄZKI WIERZYCIELA
WZORY PISM STOSOWANE W SPRAWACH ZARZUTU

Program szkolenia

I BLOK SZKOLENIOWY

 1. Prawa przysługujące zobowiązanemu w postępowaniu egzekucyjnym
 2. Podstawa zarzutu:
  • Czy każde niezadowolenie dłużnika z egzekucji jest podstawą do wniesienia zarzutu?
  • Czy argument „już nie mieszkam w tej nieruchomości” może być podstawą końca egzekucji zaległej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi?
  • Jak odpowiadać na zarzut „nie dostałem decyzji wymiarowej” w egzekucji podatku od nieruchomości?
  • Co może być podstawą zarzutu w egzekucji administracyjnej?
 3. Postępowanie wójta, burmistrza, prezydenta miasta czy zarządu związku gdy już pojawi się zarzut.
  • Kto może być adresatem zarzutów podatnika? Naczelnik urzędu skarbowego, wójt czy pracownik gminy z imienia i nazwiska?
  • Kiedy przysługuje dłużnikowi prawo do wniesienia zarzutu?
  • Jaki jest termin do wnoszenia zarzutów?

II BLOK SZKOLENIOWY

 1. Rozpatrzenie zarzutów:
  • Jaka procedura obowiązuje wierzyciela przy rozpatrywaniu zarzutów?
  • Jaka procedura obowiązuje organ egzekucyjny przy rozpatrywaniu zarzutów?
  • Kiedy wierzyciel wydaje postanowienie o oddaleniu zarzutu?
  • Kiedy wójt ma obowiązek uznać zarzut w całości a kiedy w części? Kiedy wydajemy postanowienie w sprawie zarzutu?
  • Uczestnicy szkolenia otrzymają obowiązujące wzory pism stosowanych w postępowaniach w sprawie zarzutu
  • Ile czasu ma wierzyciel na rozpatrzenie zarzutów i wydanie postanowienia?
  • Jaką rolę w przedmiocie zarzutów w postępowaniu egzekucyjnym w administracji odgrywa samorządowe kolegium odwoławcze?
  • Czy na postanowienie w sprawie wniesionych zarzutów można wnieść zażalenie do dyrektora izby administracji skarbowej?

III BLOK SZKOLENIOWY

 1. Skutki wniesienia zarzutu
  • Czy wniesienie zarzutu zawiesza postępowanie egzekucyjne?
  • Kiedy zarzuty skutkują umorzeniem postępowania?
  • Czy wniesienie zarzutu prowadzi do obciążenia wierzyciela kosztami egzekucyjnymi?
  • Co ze środkami pieniężnymi wyegzekwowanymi w trakcie wniesionych zarzutów?

IV BLOK SZKOLENIOWY

Odpowiedzi na pytania uczestników.

Wykładowca

dr Hanna Kmieciak

– praktyk i teoretyk w dziedzinie prawa finansowego, a szczególnie dochodów jednostek samorządu terytorialnego, procedur podatkowych i egzekucji należności na rzecz jednostek samorządu terytorialnego; absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu, absolwentka studiów doktoranckich Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu; właściciel Kancelarii JST konsultacje szkolenia doradztwo dla jednostek samorządu terytorialnego, wieloletni pracownik jednostek samorządu terytorialnego, wieloletni redaktor naczelny „Prawa Finansów Publicznych”, konsultant Najwyższej Izby Kontroli Delegatury w Poznaniu, konsultant i wykładowca regionalnych izb obrachunkowych, autor książek: „Podatki dla gmin i nie tylko”, „Windykacja podatków. Komentarz praktyczny”, „Zaświadczenia”, „Dochodzenie i egzekucja opłaty śmieciowej”, „Zmiany w postępowaniu egzekucyjnym w administracji – praktyka”, współautor książek „Jednostki pomocy społecznej”, „Dotacje z budżetów jednostek samorządu terytorialnego”, „Podatki lokalne 2016” i „Rejestr Należności Publicznoprawnych” oraz publikacji z dziedziny prawa finansowego i procedur podatkowych „Gazety Prawnej”, „Finansów Komunalnych”, „Przeglądu podatków lokalnych i finansów samorządowych”, „Prawa Finansów Publicznych”, biuletynów RIO oraz wydawnictw INFOR, CH Beck i Wolters Kluwer Polska.

      Szkolenie przeznaczone dla pracowników organów podatkowych jednostek samorządu terytorialnego i związków międzygminnych zajmujących się egzekwowaniem i windykacją dochodów podatkowych i publicznoprawnych, a przede wszystkim: podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od środków transportowych, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, opłaty za zajęcie pasa drogowego, opłaty od wzrostu wartości nieruchomości, grzywny nałożonej w drodze mandatu i innych należności podlegających egzekucji administracyjnej (skarbnicy i księgowi oraz osoby zajmujące się windykacją). Omówione zostaną przepisy regulujące możliwość kwestionowania tytułu wykonawczego przez podatnika, reakcje wierzyciela i konsekwencje wnoszonych zarzutów w postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
      W gminach i związkach międzygminnych coraz częściej spotykamy się z kwestionowaniem przez podatników wystawionych tytułów wykonawczych.
      Niezadowolenie dłużników wyraża się przede wszystkim wnoszeniem zarzutów w postępowaniu egzekucyjnym. Wielu z wnoszących zarzuty ma nadzieję, że wierzyciel w wyniku zarzutów wycofa się z egzekucji lub przynajmniej zatrzyma czynności egzekucyjne naczelnika urzędu skarbowego.
      Podczas szkolenia omówione zostaną przepisy prawa pozwalające wierzycielowi na prawidłowe, a przede wszystkim skuteczne dochodzenie swoich należności, mimo wniesionych przez zobowiązanego zarzutów. Uczestnicy szkolenia otrzymają obowiązujące wzory pism stosowanych w postępowaniach w sprawie zarzutu.

Serdecznie zapraszam 😊
Dr Hanna Kmieciak

Szczegóły organizacyjne szkolenia online

HARMONOGRAM SZKOLENIA
10.00 – 10.50 ROZPOCZĘCIE SZKOLENIA I BLOK SZKOLENIOWY
10.50 – 11.00 PRZERWA
11.00 – 11.50 II BLOK SZKOLENIOWY
11.50 – 12.00 PRZERWA
12.00 – 12.50 III BLOK SZKOLENIOWY
12.50 – 13.00 PRZERWA
13.00 – 14.00 IV BLOK SZKOLENIOWY – PYTANIA W FORMIE CHATU

 • Szkolenie składa się z części wykładowej podzielonej na trzy bloki oraz sesji pytań.
 • Webinarium jest przeznaczone do oglądania na żywo, tylko i wyłącznie w ustalonym terminie.
 • Osoby, które zgłoszą się na szkolenie TYLKO I WYŁĄCZNIE PRZEZ STRONĘ INTERNETOWĄ otrzymają w osobnym mailu link, pod którym odbędzie się transmisja.
 • Uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe w formacie PDF.
 • W trakcie rozpoczęcia IV BLOKU SZKOLENIOWEGO – PYTANIA I ODPOWIEDZI – istnieje możliwość zadawania pytań przez chat, które są zgodne z tematem szkolenia i nie wymagają konsultacji.
 • W sesji PYTANIA I ODPOWIEDZ Ekspert odpowie na jak największą liczbę pytań.
Warunki uczestnictwa i rabaty

454,- netto/os – cena ZGŁOSZENIA PRZEZ STRONĘ INTERNETOWĄ minus RABATY*
RISS.EDU.PL → OFERTA ONLINE → TEMAT SZKOLENIA → ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE

– 9 zł – REZYGNACJA Z FAKTURY W FORMIE PAPIEROWEJ – FAKTURA zostanie przesłana w pliku PDF na wskazany adres mail
– 6 zł – REZYGNACJA Z ZAŚWIADCZENIA W FORMIE PAPIEROWEJ – ZAŚWIADCZENIE zostanie przesłana w pliku PDF

Cena zgłoszenia zawiera: materiały szkoleniowe elektroniczne, zaświadczenia

Prosimy o przesyłanie zgłoszeń najpóźniej na 2 dni przed terminem szkolenia.
Ceny dotyczą szkoleń finansowanych ze środków publicznych, dla innych źródeł finansowania należy zastosować stawkę VAT 23%

Pomocne linki