Webinar

RISS – Regionalny Instytut Szkoleń Samorządowych

ul. Grójecka 26/21, 02-301 Warszawa, tel. 690 949 091, e-mail: sekretariat@riss.edu.pl

Data: 20 grudnia 2023 r. – Wymiar podatków i opłat lokalnych 2024

WYMIAR PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH
NA 2024 ROK
ORAZ NAJNOWSZE ZMIANY PRZEPISÓW

mgr Sebastian Wlazły

– absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz studiów podyplomowych w zakresie Podatków i skarbowości Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Wiceburmistrz w Urzędzie Miasta i Gminy. Autor m.in. artykułów „Zaświadczenia o pomocy de minimis w sektorze transportu drogowego”, „Transport drogowy a pomoc de minimis i problemy z tym związane” oraz „Aplikacja SRPP w jednostkach samorządu terytorialnego”, które ukazały się w dwumiesięczniku Prawo Pomocy Publicznej.

Celem szkolenia jest:

  1. wskazanie jak we właściwy sposób przygotować wymiar oraz pobór podatków lokalnych w 2024 roku
  2. poinformowanie co z e-Doręczeniami, tzn. czy będzie więcej czasu na wdrożenie e-Doręczeń – komunikat już w Dzienniku Ustaw
  3. przedstawienie najnowszych zmian w podatkach i opłatach lokalnych, w podatku od nieruchomości, podatku rolnym, sprawozdawczości i akcyzie

      Przeanalizowane zostaną również problemy związane z uchwałami podatkowymi na 2024 rok, które będą miały bezpośrednie przełożenie na wymiar podatków lokalnych.
      Omówione zostaną najnowsze orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego w zakresie opodatkowania garaży podatkiem od nieruchomości, a także konieczna zmiana definicji budowli oraz ich ewentualne skutki dla wymiaru i poboru tego podatku.
      Co z e-Doręczeniami – w Dzienniku Ustaw ukazał się już komunikat Ministra Cyfryzacji wydłużający – na razie do końca grudnia – czas na wdrożenie doręczeń elektronicznych m.in. w JST?
      W przygotowaniu jest projekt ustawy, który przedłuży ten termin – pytanie do kiedy? Jakie będą skutki tych zmian w zakresie doręczenia decyzji na coroczny wymiar podatku oraz składania przez podatników podań, wniosków, deklaracji – informacji podatkowych za pomocą tzw. doręczeń elektronicznych.
      Komisja Europejska planuje przyjęcie nowego rozporządzenia regulującego udzielanie pomocy de minimis w okresie 2024-2027, które ma zastąpić obowiązujące do dnia 31 grudnia 2023 r. rozporządzenie KE nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis. Na szkoleniu omówiony zostanie projekt nowego rozporządzenia. Przedstawione zostaną również najnowsze wyjaśnienia UOKiK dotyczące możliwych (trzech) wariantów postępowania w odniesieniu do czasu obowiązywania gminnych uchwał przewidujących udzielanie pomocy de minimis zgodnie z rozporządzeniem KE nr 1407/2013.
      W związku z wprowadzonymi zmianami w podatkach i opłatach lokalnych oraz w Ordynacji podatkowej przedstawione zostaną informacje istotne z punktu widzenia systemów podatkowych oraz najnowsze wyjaśnienia Ministerstwa Finansów i Regionalnych Izb Obrachunkowych.
      Uczestnicy szkolenia otrzymają zestawienie najnowszych wyjaśnień Ministerstwa Finansów oraz Regionalnych Izb Obrachunkowych z zakresu podatków i opłat lokalnych istotnych z punktu widzenia wymiaru 2024 roku, bardzo ważny komplet nowych aktów prawnych, a także uzyskają odpowiedzi na szereg nurtujących ich problemów.

Program szkolenia

Szczegóły szkolenia znajdą Państwo w Biuletynie.

Szczegóły organizacyjne szkolenia online

HARMONOGRAM SZKOLENIA
   9.30 – 10.30 ROZPOCZĘCIE SZKOLENIA I BLOK SZKOLENIOWY
10.30 – 10.40 PRZERWA
10.40 – 12.00 II BLOK SZKOLENIOWY
12.00 – 12.10 PRZERWA
12.10 – 13.50 III BLOK SZKOLENIOWY
13.50 – 14.00 PRZERWA
14.00 – 15.00 IV BLOK SZKOLENIOWY – PYTANIA I ODPOWIEDZI
                                – PYTANIA W FORMIE CZATU

  • Szkolenie składa się z części wykładowej podzielonej na trzy bloki oraz sesji pytań.
  • Webinarium jest przeznaczone do oglądania na żywo, tylko i wyłącznie w ustalonym terminie.
  • Osoby, które zgłoszą się na szkolenie TYLKO I WYŁĄCZNIE PRZEZ STRONĘ INTERNETOWĄ otrzymają w osobnym mailu link, pod którym odbędzie się transmisja.
  • Uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe w formacie PDF.
  • W trakcie rozpoczęcia IV BLOKU SZKOLENIOWEGO – PYTANIA I ODPOWIEDZI – istnieje możliwość zadawania pytań przez chat, które są zgodne z tematem szkolenia i nie wymagają konsultacji.
  • W sesji PYTANIA I ODPOWIEDZ Ekspert odpowie na jak największą liczbę pytań.
Warunki uczestnictwa i rabaty

454,- netto/os – cena ZGŁOSZENIA PRZEZ STRONĘ INTERNETOWĄ minus RABATY*
RISS.EDU.PL → OFERTA ONLINE → TEMAT SZKOLENIA → ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE

– 9 zł – REZYGNACJA Z FAKTURY W FORMIE PAPIEROWEJ – FAKTURA zostanie przesłana w pliku PDF na wskazany adres mail
– 6 zł – REZYGNACJA Z ZAŚWIADCZENIA W FORMIE PAPIEROWEJ – ZAŚWIADCZENIE zostanie przesłana w pliku PDF

Cena zgłoszenia zawiera: materiały szkoleniowe elektroniczne, zaświadczenia

Prosimy o przesyłanie zgłoszeń najpóźniej na 2 dni przed terminem szkolenia.
Ceny dotyczą szkoleń finansowanych ze środków publicznych, dla innych źródeł finansowania należy zastosować stawkę VAT 23%