Webinar

RISS – Regionalny Instytut Szkoleń Samorządowych

ul. Grójecka 26/21, 02-301 Warszawa, tel. 690 949 091, e-mail: biuro@riss.edu.pl

Wymiar podatków

Wymiar podatków i opłat lokalnych w 2022 roku

24 stycznia 2022

Aneta Chmielowiec

Aktualności

Zapraszamy na szkolenie 24.01.2022

WYMIAR PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH W 2022 ROKU

Pozostałe wpisy

      Dzień dobry
      Od 1 stycznia 2022 r. obowiązują nowe regulacje w zakresie zwolnienia z opłaty targowej. Na czym polegają te zmiany? Ponadto od 1 stycznia 2022 r. zaczął obowiązywać nowy cennik opłat Poczty Polskiej. Co to oznacza dla wymiaru podatków na 2022 r.? Zmienia się wysokość najniższych kosztów doręczenia w obrocie krajowym przesyłki poleconej za potwierdzeniem odbioru w porównaniu z rokiem 2021 r. w konsekwencji zmienia się wysokość, do której organ podatkowy nie ustala zobowiązania podatkowego w podatku od nieruchomości, podatku rolnym i podatku leśnym na 2022 r. Nie można pominąć również nowej ustawy, a mianowicie ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o ochotniczych strażach pożarnych – czy ta ustawa ułatwia pracownikom wymiaru opodatkowanie jednostek OSP? A jeśli tak, to w jakim zakresie?
      Serdecznie zapraszamy na szkolenie z wymiaru podatków lokalnych w dniu 24 stycznia 2022 r., na którym zostaną przybliżone powyższe zagadnienie, jak i inne zagadnienia, przykładowo: rekompensata dla gmin z tytułu zmian w opodatkowaniu elektrowni wiatrowych czy opodatkowanie silosów.

Redakcja

Link do szkolenia