Webinar

RISS – Regionalny Instytut Szkoleń Samorządowych

ul. Grójecka 26/21, 02-301 Warszawa, tel. 690 949 091, e-mail: biuro@riss.edu.pl

Gminna pomoc publiczna w 2022 r. w pytaniach i odpowiedziach. Aktualne problemy.

Gminna pomoc publiczna w 2022 r. w pytaniach i odpowiedziach. Aktualne problemy.

16 maja 2022

Aneta Chmielowiec

Aktualności

Zapraszamy na szkolenie 16.05.2022

Gminna pomoc publiczna w 2022 roku

Pozostałe wpisy

      Czy w programie pomocy de minimis, podejmowanym na podstawie art. 7 ust. 3 ustawy podatkach i opłatach lokalnych, można wprowadzić zapis o wyłączeniu z programu podatników posiadających zaległości podatkowe? Inaczej mówiąc, czy dopuszczalne jest warunkowanie w uchwale, np. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości, stanowiącego pomoc de minimis/pomoc regionalną?
Jak konstruować program pomocy de minimis w drodze uchwały organu stanowiącego, aby nie narazić się na zastrzeżenia organu nadzoru, jakich zapisów nie formułować w takiej uchwale? Czy dopuszczalne jest warunkowanie w uchwale, np. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości, stanowiącego pomoc de minimis/pomoc regionalną?
      Jaki jest dzień udzielenia pomocy w przypadku zwolnienia z podatku na podstawie uchwały rady gminy lub w przypadku złożenia deklaracji po terminie ustawowym?; czy ulga inwestycyjna to pomoc de minimis?; jakich dokumentów należy żądać od podatnika, ubiegającego się o ulgę inwestycyjną?; czy pomoc de minimis przyznajemy spółce cywilnej czy jej wspólnikom?; czy pomoc de minimis przyznajemy spółce jawnej czy jej wspólnikom?
      W dniu 1 stycznia 2022 r. weszło w życie zupełnie nowe rozporządzenie w sprawie ustalenia mapy pomocy regionalnej na lata 2022 – 2027, a także nowelizacja ogólnopolskiego programu pomocowego. Jakie zmiany wprowadzają rozporządzenia, jakie są maksymalne intensywności pomocy regionalnej, czym są nowe Wytyczne w sprawie regionalnej pomocy państwa, jaki obecnie obowiązuje nr programu pomocowego w zakresie regionalnej pomocy inwestycyjnej, jak należy rozumieć koszty kwalifikowane – to niektóre z zagadnień, które zostaną przedstawione na szkoleniu w dniu 16 maja 2022 r. Gminna pomoc publiczna w 2022 r. w pytaniach i odpowiedziach. Aktualne problemy.

Redakcja

Link do szkolenia