Webinar

RISS – Regionalny Instytut Szkoleń Samorządowych

ul. Grójecka 26/21, 02-301 Warszawa, tel. 690 949 091, e-mail: biuro@riss.edu.pl

Jak skutecznie windykować zaległości podatkowe.

      Informujemy, że na stronie Portal Wierzycieli i OE w dniu 7 marca 2023 r. zamieszczono ważne dwa komunikaty, które przedstawiamy poniżej:
     W dniu 13 lutego zostały opublikowane kolejne wersje wzorów obowiązujące od 16 lutego 2023 r.: TW-1(5) TYTUŁ WYKONAWCZY STOSOWANY W EGZEKUCJI NALEŻNOŚCI PIENIĘŻNYCH Nr wzoru: 2023/02/13/12139 http://crd.gov.pl/wzor/2023/02/13/12139/schemat.xsd  TW-3(2) KOLEJNY TYTUŁ WYKONAWCZY STOSOWANY W EGZEKUCJI NALEŻNOŚCI PIENIĘŻNYCH Nr wzoru: 2023/02/13/12138 http://crd.gov.pl/wzor/2023/02/13/12138/schemat.xsd
      Poprzednie wersje ww. wzorów nadal są aktualne i można je przesyłać do Sytemu eTW poprzez: – API, – Aplikację eTW (bez możliwości edycji). Jeżeli stosowane jest podejście mieszane, w którym z Państwa systemu dziedzinowego generowany jest plik XML (sporządzony wg poprzedniego nadal obowiązującego wzoru), który następnie wczytywany jest do Aplikacji eTW w celu poddania go dalszej edycji, Aplikacja eTW już go nie wczyta do edycji, ponieważ może edytować jedynie najbardziej aktualne wersje dokumentów (tj. ostatnie). Jednakże, jeżeli Państwa system wygeneruje poprawny, kompletny plik XML (sporządzony nawet wg poprzedniego nadal obowiązującego wzoru) – nadal istnieje możliwość jego ręcznej wysyłki poprzez Aplikację eTW. Natomiast, jeżeli dokumenty TW-1, TW-3 zostały utworzone w Aplikacji eTW przed 16. Lutego, to nie można ich wczytać do Aplikacji eTW w celu ponownej edycji. W tym przypadku należy je ponownie utworzyć (wypełnić) od początku.

      Zapraszamy na szkolenie „Jak skutecznie windykować zaległości podatkowe” w dniu 5 kwietnia 2023 r. , na którym zostaną poruszone również aktualności i nowości z egzekucji administracyjnej.

Redakcja