Webinar

RISS – Regionalny Instytut Szkoleń Samorządowych

ul. Grójecka 26/21, 02-301 Warszawa, tel. 690 949 091, e-mail: biuro@riss.edu.pl

Stanowiska Związku Rzemiosła Polskiego a wypłata dofinansowania kosztów kształcenia!

      Przedstawiamy poniżej stanowisko Związku Rzemiosła Polskiego dotyczące obowiązujących zasad w zakresie składania wniosku o dopuszczenie do egzaminu czeladniczego młodocianego pracownika zatrudnionego w celu przygotowania zawodowego u pracodawcy – rzemieślnika, składania egzaminu czeladniczego przez młodocianego pracownika przed właściwą izbą rzemieślniczą, co jest jednym z warunków koniecznych w kontekście przyznawania wypłaty dofinansowania kosztów kształcenia pracodawcy po pozytywnie zdanym egzaminie ucznia.

Warto zapoznać się z dokumentem:     

red. Sebastian Wlazły