Webinar

RISS – Regionalny Instytut Szkoleń Samorządowych

ul. Grójecka 26/21, 02-301 Warszawa, tel. 690 949 091, e-mail: biuro@riss.edu.pl

Gminna egzekucja administracyjna w 2022 r.

Gminna egzekucja administracyjna w 2022 r.

23 maja 2022

Aneta Chmielowiec

Aktualności

Zapraszamy na szkolenie 23.05.2022

Gminna egzekucja administracyjna w 2022 r.

Pozostałe wpisy

      Dalszy tytuł wykonawczy wystawiamy w postaci papierowej. Kiedy? Np. gdy organ podatkowy chce zabezpieczyć rzeczowo zaległości podatkowe wpisem hipotecznym Ten tytuł jest podstawą wpisu hipotecznego. W tytule tym organ podatkowy musi zamieścić informację o dacie nadania klauzuli wykonalności tytułowi pierwotnemu? Jak ją uzyskać. Organ podatkowy występuje do organu egzekucyjnego z pytaniem o datę nadania tej klauzuli. Uwaga! organ podatkowy nie przekazuje w takim wypadku organowi egzekucyjnemu dalszego tytułu wykonawczego.
      Te i szereg innych jeszcze zagadnień zostanie omówione na szkoleniu w dniu 23 maja 2022 r., na którym zagłębimy się w problematykę postępowania egzekucyjnego w administracji w 2022 r. Serdecznie zapraszamy.

Redakcja

Link do szkolenia