Webinar

RISS – Regionalny Instytut Szkoleń Samorządowych

ul. Grójecka 26/21, 02-301 Warszawa, tel. 690 949 091, e-mail: biuro@riss.edu.pl

Gminna egzekucja administracyjna w 2022 r.

      Informujemy, że trwają intensywne prace nad rozporządzeniem Ministra Finansów zmieniającym rozporządzenie w sprawie określenia należności pieniężnych, których egzekucja może być wszczęta bez uprzedniego doręczenia upomnienia.
      Dodatkowo informujemy, że na stronie Portalu Wierzycieli i OE opublikowano elektroniczne zawiadomienie wierzyciela do organu egzekucyjnego, jak również aktualizacja słowników e-TW.

  • Jakie czynności zmierzające do wszczęcia postępowania egzekucyjnego (czynności windykacyjne) powinien podjąć organ podatkowy, w przypadku złożenia przez podatnika deklaracji, a jakie to będą czynności, w przypadku opodatkowania podatnika na podstawie decyzji ustalającej i określającej wysokość zobowiązania podatkowego?
  • Kiedy istnieje obowiązek wystawienia upomnienia przez organ podatkowy?
  • Na czym polegają działania informacyjne? Jak je należy udokumentować?
  • Jakie czynności należy podjąć, w przypadku gdy postępowanie egzekucyjne zostanie umorzone ze względu na brak majątku dłużnika?
  • Jakie są najczęstsze powody wystawienia dalszego i kolejnego tytułu wykonawczego?
  • Kiedy wystawiamy utracony i zmieniony tytuł wykonawczy?
  • Co to znaczy poprawnie wystawiony tytuł wykonawczy?
  • Jakie czynności należy podjąć wraz z wystawieniem tytułu wykonawczego, aby organ egzekucyjny skutecznie i niezwłocznie przeprowadził czynności egzekucyjne?
  • Czy przedawnione koszty doręczonych upomnień należy odpisywać?

      Te i szereg innych zagadnień zostanie przedstawione na szkoleniu w dniu 23 maja 2022 r., na którym

Redakcja