Webinar

RISS – Regionalny Instytut Szkoleń Samorządowych

ul. Grójecka 26/21, 02-301 Warszawa, tel. 690 949 091, e-mail: sekretariat@riss.edu.pl

Data: 6 grudnia 2023 r. – Windykacja podatków i opłat lokalnych 2024

WINDYKACJA
PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH 2024

Program szkolenia
 1. Upomnienia – co ulega zmianie?
  • Zupełnie nowe terminy przedawniania kosztów upomnień!
  • Kiedy przedawniają się upomnienia wystawione przed nowelizacją ustawy?
  • Do których upomnień stosujemy nowelizację ustawy, a które są z niej wyłączone?
 2. Rejestr Należności Publicznoprawnych – kto, kiedy i po co go stosuje?
 3. Działania informacyjne wierzycieli – na czym polegają? Czy to się opłaca?
 4. Przesłanki niepodejmowania egzekucji, nie wystawiania tytułu wykonawczego – przed i po nowelizacji
 5. Tytuł wykonawczy – jak wygląda wzór tytułu wykonawczego po nowelizacji ustawy?
  • Jakie dane podatnika musi posiadać wierzyciel, aby prawidłowo wystawić tytuł wykonawczy?
  • Nowy obowiązek wierzyciela – obowiązek dysponowania danymi małżonka podatnika, w przypadku gdy odpowiedzialność zobowiązanego za zaległości podatkowe obejmuje również majątek wspólny zobowiązanego i jego małżonka
  • Nowe regulacje prawne odnoszące się do pozyskania danych małżonka podatnika
  • Odpowiemy na pytanie skąd wziąć dane małżonka podatnika, małżonka który nie jest naszym podatnikiem?
 6. Dalszy tytuł wykonawczy – kiedy obowiązuje i jak go wystawić przed i po nowelizacji ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji?
 7. Kolejny tytuł wykonawczy – kiedy wystawiamy? Jakie dane potrzebne są do jego wystawienia?
 8. Nowe uprawnienia małżonka podatnika w postępowaniu egzekucyjnym
  • Jakie nowe uprawnienia w wyniku nowelizacji ustawy otrzymał małżonek podatnika?
  • Co w egzekucji wolno żonie (mężowi) naszego podatnika, która (który) nie jest naszym podatnikiem?
 9. Oświadczenie o posiadanym majątku i źródłach dochodu jako istotny element postepowania egzekucyjnego i nie tylko
 10. e-ZW Zawiadomienie wierzyciela do organu egzekucyjnego
  • Jakie zmiany w e-ZW niesie nowelizacja ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji?
  • Jakie obowiązki w zakresie zawiadomień i innej korespondencji spoczywają na wierzycielu?
  • O czym i w jaki sposób wójt ma obowiązek zawiadomić naczelnika urzędu skarbowego?
  • Jakie informacje przekazujemy za pomocą eZW?
  • Przypadki kierowania e-ZW z tytułem wykonawczym
 11. Odpowiedzi na pytania uczestników
Wykładowca

dr Hanna Kmieciak

– praktyk i teoretyk w dziedzinie prawa finansowego, a szczególnie dochodów jednostek samorządu terytorialnego, procedur podatkowych i egzekucji należności na rzecz jednostek samorządu terytorialnego; absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu, absolwentka studiów doktoranckich Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu; właściciel Kancelarii JST konsultacje szkolenia doradztwo dla jednostek samorządu terytorialnego, wieloletni pracownik jednostek samorządu terytorialnego, wieloletni redaktor naczelny „Prawa Finansów Publicznych”, konsultant Najwyższej Izby Kontroli Delegatury w Poznaniu, konsultant i wykładowca regionalnych izb obrachunkowych, autor książek: „Podatki dla gmin i nie tylko”, „Windykacja podatków. Komentarz praktyczny”, „Zaświadczenia”, „Dochodzenie i egzekucja opłaty śmieciowej”, „Zmiany w postępowaniu egzekucyjnym w administracji – praktyka”, współautor książek „Jednostki pomocy społecznej”, „Dotacje z budżetów jednostek samorządu terytorialnego”, „Podatki lokalne 2016” i „Rejestr Należności Publicznoprawnych” oraz publikacji z dziedziny prawa finansowego i procedur podatkowych „Gazety Prawnej”, „Finansów Komunalnych”, „Przeglądu podatków lokalnych i finansów samorządowych”, „Prawa Finansów Publicznych”, biuletynów RIO oraz wydawnictw INFOR, CH Beck i Wolters Kluwer Polska.

      Nowelizacja ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji uchwalona przez Sejm 9 marca 2023 r. wprowadza wiele zmian w postępowaniu wójtów, burmistrzów, prezydentów miast czy zarządów związków międzygminnych jako wierzycieli. Zmianie ulega zarówno postępowanie przedegzekucyjne jak i sama egzekucja. Upomnienia, tytuły wykonawcze, dalsze tytuły wykonawcze, kolejne tytuły wykonawcze, obowiązki wierzyciela w trakcie egzekucji, to tylko niektóre zagadnienia, które ulegają zmianie.
      Szkolenie przeznaczone dla pracowników organów podatkowych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków międzygminnych, zajmujących się egzekwowaniem i windykacją podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od środków transportowych, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i należności publicznoprawnych oraz pracowników służb finansowych powiatów odpowiedzialnych za windykację należności publicznoprawnych w powiatach (skarbnicy i księgowi oraz osoby zajmujące się windykacją). Omówiona zostanie skuteczna egzekucja, zwłaszcza w odniesieniu do nowelizacji ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Serdecznie zapraszam 😊
Dr Hanna Kmieciak

Szczegóły organizacyjne szkolenia online

HARMONOGRAM SZKOLENIA
10.00 – 10.50 ROZPOCZĘCIE SZKOLENIA I BLOK SZKOLENIOWY
10.50 – 11.00 PRZERWA
11.00 – 11.50 II BLOK SZKOLENIOWY
11.50 – 12.00 PRZERWA
12.00 – 12.50 III BLOK SZKOLENIOWY
12.50 – 13.00 PRZERWA
13.00 – 14.00 IV BLOK SZKOLENIOWY – PYTANIA W FORMIE CHATU

 • Szkolenie składa się z części wykładowej podzielonej na trzy bloki oraz sesji pytań.
 • Webinarium jest przeznaczone do oglądania na żywo, tylko i wyłącznie w ustalonym terminie.
 • Osoby, które zgłoszą się na szkolenie TYLKO I WYŁĄCZNIE PRZEZ STRONĘ INTERNETOWĄ otrzymają w osobnym mailu link, pod którym odbędzie się transmisja.
 • Uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe w formacie PDF.
 • W trakcie rozpoczęcia IV BLOKU SZKOLENIOWEGO – PYTANIA I ODPOWIEDZI – istnieje możliwość zadawania pytań przez chat, które są zgodne z tematem szkolenia i nie wymagają konsultacji.
 • W sesji PYTANIA I ODPOWIEDZ Ekspert odpowie na jak największą liczbę pytań.
Warunki uczestnictwa i rabaty

454,- netto/os – cena ZGŁOSZENIA PRZEZ STRONĘ INTERNETOWĄ minus RABATY*
RISS.EDU.PL → OFERTA ONLINE → TEMAT SZKOLENIA → ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE

– 9 zł – REZYGNACJA Z FAKTURY W FORMIE PAPIEROWEJ – FAKTURA zostanie przesłana w pliku PDF na wskazany adres mail
– 6 zł – REZYGNACJA Z ZAŚWIADCZENIA W FORMIE PAPIEROWEJ – ZAŚWIADCZENIE zostanie przesłana w pliku PDF

Cena zgłoszenia zawiera: materiały szkoleniowe elektroniczne, zaświadczenia

Prosimy o przesyłanie zgłoszeń najpóźniej na 2 dni przed terminem szkolenia.
Ceny dotyczą szkoleń finansowanych ze środków publicznych, dla innych źródeł finansowania należy zastosować stawkę VAT 23%

Pomocne linki