Webinar

RISS – Regionalny Instytut Szkoleń Samorządowych

ul. Grójecka 26/21, 02-301 Warszawa, tel. 690 949 091, e-mail: sekretariat@riss.edu.pl

Data: 22 marca 2024 r. – Windykacja opłaty za przedszkole i wyżywienie w przedszkolu. Najnowsze zmiany 2024

WINDYKACJA OPŁATY ZA PRZEDSZKOLE
I WYŻYWIENIE W PRZEDSZKOLU
W ŚWIETLE NAJNOWSZYCH ZMIAN
W USTAWIE O EGZEKUCJI ADMINISTRACYJNEJ
OBOWIĄZUJĄCYCH OD 25 MARCA 2024 ROKU

Program szkolenia

I BLOK SZKOLENIOWY

 1. Postępowanie przedegzekucyjne:
  • Na czym polegają działania informacyjne wierzyciela?
  • Czy jest to prawo czy obowiązek wierzyciela?
  • Jak na to pytanie odpowiada Najwyższa Izba Kontroli
  • Czy i kiedy zaległą opłatę za przedszkole i wyżywienie w przedszkolu wpisujemy do Rejestru Należności Publicznoprawnych?
 2. Upomnienia:
  • Czy na każdą zaległość wójt musi wysłać upomnienie?
  • Jak wystawić upomnienie jeżeli rodzic ma kilka zaległości?
  • Jaki jest najodpowiedniejszy – według organów kontroli – termin do wysłania upomnienia?
  • Jakie nieprawidłowości przy wystawianiu upomnień przez wierzycieli wskazuje Najwyższa Izba Kontroli?
  • Jak wystawiać upomnienia, aby nie narazić się na zarzuty organów kontroli?

II BLOK SZKOLENIOWY

 1. Przedawnienie kosztów upomnień:
  • Omówimy przesłanki przedawnienia kosztów upomnień
  • Jak liczyć termin przedawnienia kosztów upomnień?
  • Na konkretnych przykładach nauczymy się obliczać termin przedawnienia kosztów upomnień
  • Co w praktyce oznacza przedawnienie kosztów upomnień?
  • Czy w związku z przedawnieniem kosztów upomnień, musimy je gdzieś odpisać?
  • Jak na przedawnienie kosztów upomnień wpływają przepisy nowelizacji ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji?
  • Kto odpowiada za przedawnienie kosztów upomnień?
  • Co o przedawnieniu kosztów upomnień sądzą organy kontroli?
  • Jak nie narazić się na zarzuty przedawnienia kosztów upomnień?
  • Jak zweryfikować koszty upomnień, które wygasną w skutek nowelizacji ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji?
 2. Przesłanki do niepodejmowania egzekucji:
  • Jakie sytuacje usprawiedliwiają niepodejmowanie czynności zmierzających do egzekucji?
  • Kiedy egzekucja opłaty za przedszkole i wyżywienie w przedszkolu jest obowiązkowa, a kiedy nie?
  • Co się bardziej opłaca: podjęcie egzekucji czy nieprzystąpienie do niej?
  • Jak na ten problem zapatruje się Najwyższa Izba Kontroli?
  • Jak problem niepodjętej egzekucji rozwiązać po nowelizacji przepisów?

III BLOK SZKOLENIOWY

 1. Tytuł wykonawczy:
  • jak zmieni się tytuł wykonawczy po nowelizacji przepisów?
  • Jakie nowe informacje będzie wierzyciel umieszczał w tytule wykonawczym?
  • Skąd te informacje wziąć?
  • Egzekucja opłaty za przedszkole i wyżywienie w przedszkolu od osób pozostających w związku małżeńskim – co się zmienia?
  • Jak wygląda egzekucja podatników odpowiedzialnych solidarnie?
  • Jak, po nowelizacji przepisów, będzie przebiegała egzekucja z majątku wspólnego małżonków?
  • Czy do egzekucji z majątku wspólnego małżonków konieczna będzie solidarna ich odpowiedzialność?
  • Czy wierzyciel zawsze musi podać w tytule wykonawczym dane współmałżonka podatnika odpowiedzialnego majątkiem wspólnym?
  • Jak będzie przebiegała egzekucja opłaty za przedszkole i wyżywienie w przedszkolu u dłużnika, co do którego wierzyciel nie wie czy pozostaje w związku małżeńskim?
 2. Omówimy funkcjonalność pliku eZW – Zawiadomienia wierzyciela do organu egzekucyjnego

IV BLOK SZKOLENIOWY

Odpowiedzi na pytania uczestników

Wykładowca

dr Hanna Kmieciak

– praktyk i teoretyk w dziedzinie prawa finansowego, a szczególnie dochodów jednostek samorządu terytorialnego, procedur podatkowych i egzekucji należności na rzecz jednostek samorządu terytorialnego; absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu, absolwentka studiów doktoranckich Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu; właściciel Kancelarii JST konsultacje szkolenia doradztwo dla jednostek samorządu terytorialnego, wieloletni pracownik jednostek samorządu terytorialnego, wieloletni redaktor naczelny „Prawa Finansów Publicznych”, konsultant Najwyższej Izby Kontroli Delegatury w Poznaniu, konsultant i wykładowca regionalnych izb obrachunkowych, autor książek: „Podatki dla gmin i nie tylko”, „Windykacja podatków. Komentarz praktyczny”, „Zaświadczenia”, „Dochodzenie i egzekucja opłaty śmieciowej”, „Zmiany w postępowaniu egzekucyjnym w administracji – praktyka”, współautor książek „Jednostki pomocy społecznej”, „Dotacje z budżetów jednostek samorządu terytorialnego”, „Podatki lokalne 2016” i „Rejestr Należności Publicznoprawnych” oraz publikacji z dziedziny prawa finansowego i procedur podatkowych „Gazety Prawnej”, „Finansów Komunalnych”, „Przeglądu podatków lokalnych i finansów samorządowych”, „Prawa Finansów Publicznych”, biuletynów RIO oraz wydawnictw INFOR, CH Beck i Wolters Kluwer Polska.

      Szkolenie przeznaczone dla pracowników organów podatkowych gmin i związków międzygminnych, zajmujących się umarzaniem, odraczaniem, rozkładaniem na raty opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (skarbnicy i księgowi oraz osoby odpowiedzialne za dochody gmin). Omówione zostaną przepisy obowiązujące i ich nowelizacja, praktyka i najnowsze orzecznictwo.
      Nowelizacja Ordynacji podatkowej, która wchodzi w życie 25 marca 2024 r. wprowadza spore zmiany w zakresie stosowania ulg w spłacie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
      Podczas szkolenia omówione zostaną zmiany przepisów regulujących ulgi uznaniowe w opłacie śmieciowej, ze szczególnym uwzględnieniem nowych rozwiązań dotyczących konsekwencji nie dotrzymania terminu odroczonego podatku czy raty, na jakie zaległość/opłata śmieciowa zostały rozłożone.
      Ulgi w spłacie zobowiązań, czyli umorzenia, odroczenia, rozłożenia na raty opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi są zawsze w kręgu zainteresowania inspektorów kontroli RIO i NIK. Nieprawidłowości w udzielaniu tych ulg stanowią poważny zarzut pokontrolny. Podczas szkolenia omówimy wszystkie aspekty tych zagadnień, tak aby umorzenia, odroczenia, rozłożenia na raty opłaty śmieciowej nie stanowiły problemu w gminie czy związku międzygminnym.

Serdecznie zapraszam 😊
Dr Hanna Kmieciak

Szczegóły organizacyjne szkolenia online
 • Webinarium jest przeznaczone do oglądania na żywo, tylko i wyłącznie w ustalonym terminie.
 • Osoby, które zgłoszą się na szkolenie TYLKO I WYŁĄCZNIE PRZEZ STRONĘ INTERNETOWĄ otrzymają w osobnym mailu link, pod którym odbędzie się transmisja.
 • Uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe w formacie PDF.
 • W trakcie rozpoczęcia IV BLOKU SZKOLENIOWEGO – PYTANIA I ODPOWIEDZI – istnieje możliwość zadawania pytań przez chat, które są zgodne z tematem szkolenia i nie wymagają konsultacji.
 • W sesji PYTANIA I ODPOWIEDZ Ekspert odpowie na jak największą liczbę pytań.
Warunki uczestnictwa i rabaty

499,-/osoba – PODSTAWOWA CENA SZKOLENIA – MOŻNA POMNIEJSZYĆ O RABATY 😊:

RABATY DO WYKORZYSTANIA:

21 zł – REZYGNACJA Z FAKTURY W FORMIE PAPIEROWEJ – FAKTURA zostanie przesłana w pliku PDF na wskazany adres mail
18 zł – REZYGNACJA Z ZAŚWIADCZENIA W FORMIE PAPIEROWEJ – ZAŚWIADCZENIE zostanie przesłana w pliku PDF na wskazany adres mail

Cena zawiera: udział w szkoleniu online, materiały szkoleniowe w formacie PDF przesłane drogą mailową, zaświadczenie

Wszystkie ceny dotyczą szkoleń finansowanych ze środków publicznych, dla z innych źródeł finansowania należy zastosować stawkę VAT 23%

Prosimy o przesyłanie zgłoszeń najpóźniej na 2 dni przed terminem szkolenia.

Pomocne linki