Webinar

RISS – Regionalny Instytut Szkoleń Samorządowych

ul. Grójecka 26/21, 02-301 Warszawa, tel. 690 949 091, e-mail: sekretariat@riss.edu.pl

Data: 26 sierpnia 2024 r. – Wdrożenie ustawy o ochronie sygnalistów

WDROŻENIE USTAWY O OCHRONIE SYGNALISTÓW
OD 25 WRZEŚNIA 2024 ROKU
NOWE OBOWIĄZKI PRACODAWCÓW

Program szkolenia

I BLOK SZKOLENIOWY

 1. Podstawowe założenia Dyrektywy 2019/1937
 2. Zakres obowiązywania ustawy o ochronie sygnalisty, w tym podmioty zobowiązane do jej wdrożenia oraz termin jej wejścia w życie
 3. Podstawowe pojęcia, w tym kim jest sygnalista, jak należy rozumieć „sygnał”?
 4. Rodzaje nieprawidłowości, stanowiących naruszenie prawa
 5. Czy inspektor ochrony danych może przyjmować zgłoszenia?

II BLOK SZKOLENIOWY

 1. Rodzaje zgłoszeń naruszeń prawa, system zgłaszania nieprawidłowości
 2. Weryfikacja zgłoszeń anonimowych
 3. Opracowanie procedur, w tym regulaminu zgłoszeń naruszeń prawa
 4. Dokumentacja wymagana dyrektywą o sygnalistach, w tym rejestr zgłoszeń nieprawidłowości
 5. Obsługa zgłoszeń naruszeń prawa; osoba odpowiedzialna za przyjmowanie i weryfikowanie zgłoszeń
 6. Program prowadzenia działań wyjaśniających wobec zgłoszonych nieprawidłowości
 7. Wewnątrzzakładowe procedury zgłaszania informacji o nieprawidłowościach oraz wskazanie osoby odpowiedzialnej za realizowanie procedur

III BLOK SZKOLENIOWY

 1. Obowiązek ustalenia kanału wewnętrznego i zewnętrznego zgłoszeń nieprawidłowości w podmiotach należących do sektora finansów publicznych; osoba odpowiedzialna za obsługę kanału
 2. Zakres ochrony sygnalisty; ochrona danych osobowych sygnalisty, kontakt z sygnalistą – poufność w relacjach z sygnalistą; eliminacja działań odwetowych wobec sygnalisty
 3. Zaświadczenia dla osób składających zawiadomienia dot. naruszeń
 4. Rzecznik Prawo Obywatelskich jako organ centralny wspierający podmioty publiczne
 5. Kary i środki karne. Penalizacja zachowań pracodawcy w kontekście ochrony sygnalistów

IV BLOK SZKOLENIOWY

Odpowiedzi na pytania uczestników.

!!! W ZWIĄZKU Z OGRANICZENIEM TERYTORIALNYM WYKŁADOWCY PRACOWNICY URZĘDÓW Z WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO NIE MOGĄ BRAĆ UDZIAŁU W SZKOLENIU.
SERDECZNIE PAŃSTWA PRZEPRASZAMY I ZAPRASZAMY NA INNE SZKOLENIA!!!

Wykładowca

Aneta Chmielowiec

– radca prawny, specjalista w zakresie podatków i opłat lokalnych, z wieloletnim doświadczeniem w kontroli jednostek samorządu terytorialnego, doświadczony trener w zakresie podatków i opłat lokalnych, w tym wymiaru, ewidencji księgowej i egzekwowania podatków i opłat, a także pomocy publicznej, wykładowca w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie w zakresie finansów publicznych, w tym Ordynacji podatkowej.

     W dniu 19 czerwca 2024 r. Prezydent RP podpisał ustawę o ochronie sygnalistów, uchwaloną przez Sejm 14 czerwca 2024 r. Przepisy ustawy o ochronie sygnalistów wejdą w życie 25 września 2024 r., z wyjątkiem przepisów dotyczących zgłoszeń zewnętrznych, które zaczną obowiązywać 25 grudnia 2024 r.
      Niewdrożenie przepisów ustawy zagrożone jest grzywną, zaś działania skierowane przeciwko sygnaliście zagrożone są nawet pozbawieniem wolności do lat 3.  Na szkoleniu zostaną omówione wymogi stawiane pracodawcom w świetle ustawy. Instytucją odpowiedzialną za udzielanie wsparcia sygnalistom jest Rzecznik Praw Obywatelskich.
      Szkolenie jest adresowane do wszystkich pracowników administracji publicznej, w szczególności osób odpowiedzialnych za wdrożenie niezbędnej dokumentacji dotyczącej ochrony sygnalistów i obsługiwanie zgłoszeń sygnalistów.

Szczegóły organizacyjne szkolenia online

HARMONOGRAM SZKOLENIA

   9.00 – 10.30 ROZPOCZĘCIE SZKOLENIA I BLOK SZKOLENIOWY
10.30 – 10.40 PRZERWA
10.40 – 11.50 II BLOK SZKOLENIOWY
11.50 – 12.00 PRZERWA
12.00 – 13.00 III BLOK SZKOLENIOWY- PYTANIA I ODPOWIEDZI
                                – PYTANIA W FORMIE CZATU

 • Webinarium jest przeznaczone do oglądania na żywo, tylko i wyłącznie w ustalonym terminie.
 • Osoby, które zgłoszą się na szkolenie TYLKO I WYŁĄCZNIE PRZEZ STRONĘ INTERNETOWĄ otrzymają w osobnym mailu link, pod którym odbędzie się transmisja.
 • Uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe w formacie PDF.
 • W trakcie rozpoczęcia IV BLOKU SZKOLENIOWEGO – PYTANIA I ODPOWIEDZI – istnieje możliwość zadawania pytań przez chat, które są zgodne z tematem szkolenia i nie wymagają konsultacji.
 • W sesji PYTANIA I ODPOWIEDZ Ekspert odpowie na jak największą liczbę pytań.
Warunki uczestnictwa i rabaty

499,-/osoba – PODSTAWOWA CENA SZKOLENIA – MOŻNA POMNIEJSZYĆ O RABATY 😊:

RABATY DO WYKORZYSTANIA:

18 zł – REZYGNACJA Z FAKTURY W FORMIE PAPIEROWEJ – FAKTURA zostanie przesłana w pliku PDF na wskazany adres mail
14 zł – REZYGNACJA Z ZAŚWIADCZENIA W FORMIE PAPIEROWEJ – ZAŚWIADCZENIE zostanie przesłana w pliku PDF na wskazany adres mail

Cena zawiera: udział w szkoleniu online, materiały szkoleniowe w formacie PDF przesłane drogą mailową, zaświadczenie

Wszystkie ceny dotyczą szkoleń finansowanych ze środków publicznych, dla z innych źródeł finansowania należy zastosować stawkę VAT 23%

Prosimy o przesyłanie zgłoszeń najpóźniej na 2 dni przed terminem szkolenia.

Pomocne linki