Webinar

RISS – Regionalny Instytut Szkoleń Samorządowych

ul. Grójecka 26/21, 02-301 Warszawa, tel. 690 949 091, e-mail: biuro@riss.edu.pl

Data: 10 listopada 2022

OPODATKOWANIE VAT
ZBYCIA NIERUCHOMOŚCI PRZEZ JST

Michał Kostrzewa

– radca prawny współpracujący z Kancelarią Prawną Dr Krystian Ziemski & Partners sp. k. w Poznaniu, specjalizujący się w prawie podatkowym, w szczególności w zakresie optymalnych zasad rozliczeń jednostek samorządu terytorialnego w podatku od towarów i usług, zasadach odliczania VAT przez jednostki samorządu oraz procedurze rozliczania (odzyskiwania) podatku przez JST.

      Transakcje dotyczące zbycia nieruchomości mają miejsce w każdej jednostce samorządu. Jednocześnie są to transakcje, które bardzo często są dość skomplikowane i których wartość jest znacząca.
      Samorządy – dokonując zbycia nieruchomości w drodze sprzedaży, wniesienia wkładu niepieniężnego (aportu) czy też zamiany – zobowiązane są ustalić właściwy sposób opodatkowania.
      Dokonanie prawidłowej kwalifikacji podatkowej (z punktu widzenia VAT) przesądza z kolei o prawidłowości (lub jej braku) rozliczenia podatku za dany okres rozliczeniowy.
      Skomplikowany charakter tego typu czynności powoduje, że ocena sposobu opodatkowania jest bardzo często zadaniem trudnym i czasochłonnym.
      Proponowane szkolenie ma na celu usystematyzowanie wiedzy dotyczącej opodatkowania VAT zbycia nieruchomości oraz przedstawienie zasad kwalifikacji dla tego typu działań.

Serdecznie zapraszam 😊
Michał Kostrzewa

Program szkolenia

I BLOK SZKOLENIOWY

 1. Transakcje dotyczące nieruchomości – zagadnienia ogólne:
  a. Jakie transakcje dotyczące nieruchomości podlegają opodatkowaniu VAT?
  b. Sprzedaż, zamiana oraz aport nieruchomości w kontekście definicji „odpłatnej dostawy towarów”.
  c. Kiedy nieodpłatne przekazanie nieruchomości podlega opodatkowaniu VAT?
  d. Terminologia dotycząca zbycia nieruchomości w ustawie o VAT – pojęcia: „działki”, „gruntu”, „nieruchomości”, „budynku” oraz „terenów” oraz ich interpretacja.
  e. Jak opodatkować dostawę nieruchomości składającej się z wielu działek?
  f. Rozbieżność pomiędzy stanem rzeczywistym a dokumentami (ewidencjami) dotyczącymi nieruchomości – jak rozwiązać kolizję?

II BLOK SZKOLENIOWY

 1. Opodatkowanie VAT zbycia nieruchomości niezabudowanych:
  a. Zasady opodatkowania zbycia gruntu niezabudowanego.
  b. Kwalifikacja gruntu jako „gruntu niezabudowanego” – jakie dokumenty mają znaczenie?
  c. Jakie jest znaczenie ksiąg wieczystych, ewidencji gruntów i budynków oraz planów miejscowych w kontekście ustalenia zasad opodatkowania?
  d. Kiedy grunt „zabudowany” może zostać uznany za niezabudowany?
  e. Jak opodatkować grunty wywłaszczane na cele realizacji inwestycji publicznych?

III BLOK SZKOLENIOWY

 1. Opodatkowanie VAT zbycia nieruchomości zabudowanych (budynków i budowli):
  a. Kiedy dostawa budynków (budowli) będzie opodatkowana, a kiedy zwolniona z VAT?
  b. Jak interpretować pojęcie „pierwszego zasiedlenia” w kontekście opodatkowania VAT dostawy budynków (budowli)? Nowa definicja „pierwszego zasiedlenia”.
  c. Zasady stosowania zwolnień z art. 43 ust. 1 pkt 10 oraz art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o VAT.
  d. Zbycie gruntu wraz budynkiem (budowlą) – jedna czy dwie transakcje?
  e. W jaki sposób ustalić podstawę opodatkowania i wysokość podatku przy sprzedaży budynków (budowli)?
 2. Przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności.
  a. Rodzaje przekształceń użytkowania wieczystego a opodatkowanie VAT.
  b. Jak wystawiać faktury z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności z mocy prawa?
  c. Problematyka opodatkowania czynności przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności.

IV BLOK SZKOLENIOWY

Dyskusja 😊 pytania, wyjaśnienia, konsultacje.

 

Szczegóły organizacyjne szkolenia online

HARMONOGRAM SZKOLENIA
10.00 – 10.50 ROZPOCZĘCIE SZKOLENIA I BLOK SZKOLENIOWY
10.50 – 11.00 PRZERWA
11.00 – 11.50 II BLOK SZKOLENIOWY
11.50 – 12.00 PRZERWA
12.00 – 12.50 III BLOK SZKOLENIOWY
12.50 – 13.00 PRZERWA
13.00 – 14.00 IV BLOK SZKOLENIOWY – PYTANIA W FORMIE CHATU

 • Webinarium jest przeznaczone do oglądania na żywo, tylko i wyłącznie w ustalonym terminie.
 • Osoby, które zgłoszą się na szkolenie otrzymają w osobnym mailu link, pod którym odbędzie się transmisja.
 • Uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe w formacie PDF.
 • W trakcie rozpoczęcia IV BLOKU SZKOLENIOWEGO – PYTANIA I ODPOWIEDZI – istnieje możliwość zadawania pytań przez chat, które są zgodne z tematem szkolenia i nie wymagają konsultacji.
 • W sesji PYTANIA I ODPOWIEDZ Ekspert odpowie na jak największą liczbę pytań.
Warunki uczestnictwa i rabaty

413,- netto/os – cena ZGŁOSZENIA PRZEZ STRONĘ INTERNETOWĄ minus RABATY*
RISS.EDU.PL → OFERTA ONLINE → TEMAT SZKOLENIA → ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE

– 9 zł – REZYGNACJA Z FAKTURY W FORMIE PAPIEROWEJ – FAKTURA zostanie przesłana w pliku PDF na wskazany adres mail
– 6 zł – REZYGNACJA Z ZAŚWIADCZENIA W FORMIE PAPIEROWEJ – ZAŚWIADCZENIE zostanie przesłana w pliku PDF

Cena zgłoszenia zawiera: materiały szkoleniowe elektroniczne, zaświadczenia

Prosimy o przesyłanie zgłoszeń najpóźniej na 3 dni przed terminem szkolenia.
Ceny dotyczą szkoleń finansowanych ze środków publicznych, dla innych źródeł finansowania należy zastosować stawkę VAT 23%