Webinar

RISS – Regionalny Instytut Szkoleń Samorządowych

ul. Grójecka 26/21, 02-301 Warszawa, tel. 690 949 091, e-mail: biuro@riss.edu.pl

Data: 15 września 2022 r.

ZMIANY W VAT
W JEDNOSTKACH SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Cecylia Wołoch

– od ponad 30 lat zawodowo zajmuje się problematyką związaną ze sferą dochodów budżetowych, a w szczególności zagadnieniami dotyczącymi rachunkowości podatków i opłat lokalnych, rachunkowości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, windykacji i egzekucji należności budżetowych; Przez cały okres aktywności zawodowej związana z Urzędem Miasta Krakowa gdzie przez wiele lat zajmowała stanowisko Dyrektora Wydziału Podatków i Opłat oraz Z-cy Dyrektora Wydziału Egzekucji Administracyjnej i Windykacji. Prowadząc szkolenia m.in. z zakresu rachunkowości podatków i opłat, rachunkowości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i innych dochodów samorządowych, windykacji należności budżetowych, gospodarki kasowej i inne. Opracowania z dziedziny związanej z realizacją niektórych zadań gmin publikowane były w fachowych czasopismach, np. Wspólnota, Przegląd Podatków Lokalnych i Finansów Samorządowych, Finanse Publiczne

CEL SZKOLENIA:

      Szkolenie nt. Zmiany w VAT w JST, poświęcone zostanie reformom podatkowym.
      Na spotkaniu poruszone zostaną wszystkie istotne zagadnienia, które w ostatnim czasie w życie weszły, jak i tym, które niebawem w życie wejdą (zaczną obowiązywać). Na szkoleniu omówione zostaną m.in. zaproponowane rozwiązania legislacyjne w kodeksie karno-skarbowym (np. nowe rozwiązania dotyczące zastosowania czynnego żalu); zagadnienia dotyczące dobrowolnej centralizacji VAT, czy e-fakturowanie (KSeF). Poruszone zostaną również ważne zagadnienia w zakresie SLIM VAT 3. Pakiet SLIM VAT 3 obejmuje swym zakresem aż 7 istotnych obszarów, tj. np.: poprawa płynności finansowej, szerszy zakres zwolnień z VAT, mniej korekt i przyjazne rozliczanie VAT, prostsze fakturowanie i mniej obowiązków, czy konsolidacja i ujednolicenie wiążących informacji.

GRUPA DOCELOWA:

      Starostwo, Urząd Gminy, Urząd Miejski, Urząd Miasta, Urząd Miasta i Gminy i ich jednostki organizacyjne.

Od prowadzącego szkolenie:

      Podatkiem VAT zajmuje się od 11 lat. Przeprowadziłam wiele szkoleń i wykładów zarówno w formie stacjonarnej jak i online m.in dla Stowarzyszenia Księgowych w Polsce oddział Warszawa, BDO Academy, Platformie Edukacyjnej – w sektorze budżetowym. Mój cel, to przeprowadzanie szkoleń zrozumiałych! Nie posługuje się językiem prawniczym, cytowanymi przepisami bądź definicjami, które na ogół są bełkotliwe i do żadnego konsensusu nie prowadzą. Do każdego spotkania z Wami przygotowuję się rzetelnie. Z ogromnym zaangażowaniem i pełną starannością przygotowuje plan szkolenia, jego przebieg oraz materiały szkoleniowe. Z wielką uwagą i systematycznością zapoznaje się z wszelkimi rodzajami źródeł związanych z tematyką VAT (publikacje naukowe, strony rządowe, wyroki sądów administracyjnych, interpretacje podatkowe, komunikaty, objaśnienia podatkowe, nowelizacje ustaw oraz rozporządzenia podatkowe, opinie i analizy ekspertów) po to, aby przekazać Ci wiedzę której naprawdę potrzebujesz i jest dla Ciebie wartościowa. Filtruje wszystkie “wiadomości”, tak aby na szkoleniu przedstawić Ci ich esencje. Na podstawie szerokiego wachlarza materiałów (j.w.) przygotowywane są również materiały szkoleniowe, które na szkoleniu otrzymujesz.

Więcej na mój temat znajdziesz tutaj: https://vatwbudzecie.pl/

Serdecznie zapraszam,
Katarzyna Dokukin

Program szkolenia

Szczegółowy program szkolenia znajdą Państwo w biuletynie szkolenia:
Biuletyn

Szczegóły organizacyjne szkolenia online

HARMONOGRAM SZKOLENIA
   9.00 –    9.50 ROZPOCZĘCIE SZKOLENIA I BLOK SZKOLENIOWY
   9.50 – 10.00 PRZERWA
10.00 – 10.50 II BLOK SZKOLENIOWY
10.50 – 11.00 PRZERWA
11.00 – 11.50 III BLOK SZKOLENIOWY
11.50 – 12.00 PRZERWA
12.00 – 13.00 IV BLOK SZKOLENIOWY – PYTANIA W FORMIE CHATU

  • Szkolenie składa się z części wykładowej podzielonej na trzy bloki oraz sesji pytań.
  • Webinarium jest przeznaczone do oglądania na żywo, tylko i wyłącznie w ustalonym terminie.
  • Osoby, które zgłoszą się na szkolenie TYLKO I WYŁĄCZNIE PRZEZ STRONĘ INTERNETOWĄ otrzymają w osobnym mailu link, pod którym odbędzie się transmisja.
  • Uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe w formacie PDF.
  • W trakcie rozpoczęcia IV BLOKU SZKOLENIOWEGO – PYTANIA I ODPOWIEDZI – istnieje możliwość zadawania pytań przez chat, które są zgodne z tematem szkolenia i nie wymagają konsultacji.
  • W sesji PYTANIA I ODPOWIEDZ Ekspert odpowie na jak największą liczbę pytań.
Warunki uczestnictwa i rabaty

413,- netto/os – cena ZGŁOSZENIA PRZEZ STRONĘ INTERNETOWĄ minus RABATY*
RISS.EDU.PL → OFERTA ONLINE → TEMAT SZKOLENIA → ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE

– 9 zł – REZYGNACJA Z FAKTURY W FORMIE PAPIEROWEJ – FAKTURA zostanie przesłana w pliku PDF na wskazany adres mail
– 6 zł – REZYGNACJA Z ZAŚWIADCZENIA W FORMIE PAPIEROWEJ – ZAŚWIADCZENIE zostanie przesłana w pliku PDF

Cena zgłoszenia zawiera: materiały szkoleniowe elektroniczne, zaświadczenia

Prosimy o przesyłanie zgłoszeń najpóźniej na 3 dni przed terminem szkolenia.
Ceny dotyczą szkoleń finansowanych ze środków publicznych, dla innych źródeł finansowania należy zastosować stawkę VAT 23%