Webinar

RISS – Regionalny Instytut Szkoleń Samorządowych

ul. Grójecka 26/21, 02-301 Warszawa, tel. 690 949 091, e-mail: biuro@riss.edu.pl

Data: 22 sierpnia 2022

PODATEK
OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH 2022 OD „A DO Z”

Aneta Chmielowiec

– radca prawny, specjalista w zakresie podatków i opłat lokalnych, z wieloletnim doświadczeniem w kontroli jednostek samorządu terytorialnego, doświadczony trener w zakresie podatków i opłat lokalnych, w tym wymiaru, ewidencji księgowej i egzekwowania podatków i opłat, a także pomocy publicznej, wykładowca w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie w zakresie finansów publicznych, w tym Ordynacji podatkowej.

      Zapraszamy na szkolenie z podatku od środków transportowych.
      Celem szkolenia jest przybliżenie problematyki tego podatku w zakresie „wymiaru”, czynności sprawdzających, księgowania, egzekwowania, pomocy publicznej i ulg w zapłacie w sposób jak najbardziej praktyczny.
      Główny nacisk zostanie położony na udzielanie odpowiedzi na czacie. Tak więc każdy z uczestników szkolenia będzie miał możliwość zadawania pytań, celem uzyskania odpowiedzi.

      Poniżej przedstawiam wybrana pytania z poprzednich spotkań, na które udzielę odpowiedzi, chociażby:

 • jeśli w decyzji za rok ubiegły i bieżący ustalimy termin płatności 14 dni od daty odebrania decyzji, to czy odsetki naliczamy od powstania obowiązku podatkowego? Czy za rok ubiegły od 1 kwietnia 2021 r. (śr. transportowy nabyty w marcu), a za rok bieżący od ustawowych terminów płatności do dnia wpłaty?
 • jak zweryfikować twierdzenie podatnika, że jego pojazd to pojazd specjalny?
 • czy betoniarka albo pojazd do przewozu drobiu podlega opodatkowaniu podatkiem od środków transportowych?
 • jeśli decyzja o wycofaniu pojazdu z ruchu jest z dnia 01.12.2021, to od kiedy wycofujemy pojazd od grudnia czy dopiero od stycznia?
 • co zrobić w sytuacji gdy podatnik twierdzi, że sprzedał pojazd kilka lat temu, nie posiada jednak dokumentu sprzedaży. W starostwie pojazd nadal figuruje na niego?
 • czy rolnicy maja obowiązek corocznego składania oświadczeń o wykorzystywaniu swoich pojazdów na cele rolnicze czy wystarczy raz złożone oświadczenie?
 • jeśli małżeństwo ma wspólność majątkową, ale w dowodzie rejestracyjnym jako właściciel widnieje tylko mąż, to czy żona też musi składać deklarację na podatek od środków transportowych?
 • jak ustalić miejsce zamieszkania podatnika, w sytuacji gdy podatnik kwestionuje ustalenia organu podatkowego w tym zakresie? jakie instrumenty (środki dowodowe) przysługują organowi podatkowego, aby ustalić te fakty?
 • jak ustalić właściwość miejscową, gdy podatnik mieszka na terenie gminy innej niż gmina, w której prowadzi działalność gospodarczą?
 • czy organ podatkowy może występować do US czy ZUS-u z wnioskiem o udostępnienie dokumentów, z których będzie wynikać miejsce zamieszkania podatnika, jakie to będą dokumenty?
 • czy cysterny przeznaczone do przewozu płynów spożywczych są pojazdami używanymi do celów specjalnych?
 • czy tezy prywatnej opinii biegłego wiążą organ podatkowy?

MATERIAŁY SZKOLENIOWE:

 • uchwała w sprawie zwolnienia z podatku od środków transportowych
 • decyzja określająca wysokość zobowiązania w podatku od środków transportowych
 • decyzja zmieniająca decyzję ostateczną w sprawie określenia wysokości zobowiązania w podatku od środków transportowych
 • postanowienie w sprawie wszczęcia postępowania podatkowego z urzędu
  wezwanie do stawienia się w Urzędzie
 • postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania podatkowego
 • wezwanie do złożenia deklaracji
 • postanowienie w sprawie wszczęcia postępowania
 • informacja o niezałatwieniu sprawy w terminie
 • postanowienie o pozostawieniu wniosku bez rozpatrzenia

      Każdy z uczestników będzie miał możliwość zadawania pytań i uzyskania odpowiedzi.

Serdecznie zapraszam 😊
Aneta Chmielowiec

!!! W ZWIĄZKU Z OGRANICZENIEM TERYTORIALNYM WYKŁADOWCY PRACOWNICY URZĘDÓW Z WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO NIE MOGĄ BRAĆ UDZIAŁU W SZKOLENIU.
SERDECZNIE PAŃSTWA PRZEPRASZAMY I ZAPRASZAMY NA INNE SZKOLENIA!!!

Program szkolenia

Szczegółowy program szkolenia znajdą Państwo w biuletynie szkolenia:
Zapraszamy

Szczegóły organizacyjne szkolenia online

HARMONOGRAM SZKOLENIA
   9.00 –    9.50 ROZPOCZĘCIE SZKOLENIA I BLOK SZKOLENIOWY
   9.50 – 10.00 PRZERWA
10.00 – 10.50 II BLOK SZKOLENIOWY
10.50 – 11.00 PRZERWA
11.00 – 11.50 III BLOK SZKOLENIOWY
11.50 – 12.00 PRZERWA
12.00 – 13.00 IV BLOK SZKOLENIOWY – PYTANIA W FORMIE CHATU

 • Szkolenie składa się z części wykładowej podzielonej na trzy bloki oraz sesji pytań.
 • Webinarium jest przeznaczone do oglądania na żywo, tylko i wyłącznie w ustalonym terminie.
 • Osoby, które zgłoszą się na szkolenie TYLKO I WYŁĄCZNIE PRZEZ STRONĘ INTERNETOWĄ otrzymają w osobnym mailu link, pod którym odbędzie się transmisja.
 • Uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe w formacie PDF.
 • W trakcie rozpoczęcia IV BLOKU SZKOLENIOWEGO – PYTANIA I ODPOWIEDZI – istnieje możliwość zadawania pytań przez chat, które są zgodne z tematem szkolenia i nie wymagają konsultacji.
 • W sesji PYTANIA I ODPOWIEDZ Ekspert odpowie na jak największą liczbę pytań.
Warunki uczestnictwa i rabaty

413,- netto/os – cena ZGŁOSZENIA PRZEZ STRONĘ INTERNETOWĄ minus RABATY*
RISS.EDU.PL → OFERTA ONLINE → TEMAT SZKOLENIA → ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE

– 9 zł – REZYGNACJA Z FAKTURY W FORMIE PAPIEROWEJ – FAKTURA zostanie przesłana w pliku PDF na wskazany adres mail
– 6 zł – REZYGNACJA Z ZAŚWIADCZENIA W FORMIE PAPIEROWEJ – ZAŚWIADCZENIE zostanie przesłana w pliku PDF

Cena zgłoszenia zawiera: materiały szkoleniowe elektroniczne, zaświadczenia

Prosimy o przesyłanie zgłoszeń najpóźniej na 3 dni przed terminem szkolenia.
Ceny dotyczą szkoleń finansowanych ze środków publicznych, dla innych źródeł finansowania należy zastosować stawkę VAT 23%