Webinar

RISS – Regionalny Instytut Szkoleń Samorządowych

ul. Grójecka 26/21, 02-301 Warszawa, tel. 690 949 091, e-mail: biuro@riss.edu.pl

Data: 13 czerwca 2022

PROCEDURY W POSTĘPOWANIU PODATKOWYM OD PODSTAW WARSZTATY
DEKLARACJE, DECYZJE, NADZWYCZAJNE WZRUSZENIE DECYZJI, SYTUACJE SZCZEGÓLNE

Aneta Chmielowiec

– radca prawny, specjalista w zakresie podatków i opłat lokalnych, z wieloletnim doświadczeniem w kontroli jednostek samorządu terytorialnego, doświadczony trener w zakresie podatków i opłat lokalnych, w tym wymiaru, ewidencji księgowej i egzekwowania podatków i opłat, a także pomocy publicznej, wykładowca w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie w zakresie finansów publicznych, w tym Ordynacji podatkowej.

      Szkolenie adresowane jest zarówno do osób początkujących, jak i osób z doświadczeniem w wymiarze podatków. Atutem tego szkolenia jest kompleksowe i praktyczne (na przykładach) omówienie zagadnień od podstaw związanych z procedurami podatkowymi. Dodatkowo w trakcie szkolenia zostaną przedstawione aktualne zagadnienia wymiarowe, ugruntowana linia orzecznicza i najnowsze orzecznictwo w zakresie podatków lokalnych. Uczestnicy szkolenia zdobędą praktyczne umiejętności w zakresie stosowania przepisów podatkowych.

Serdecznie zapraszamy 😊.

WZORY PISM:

 • wzory wniosków/oświadczeń podatników w zakresie ulg w zapłacie
 • przykładowy wzór decyzji zmieniającej decyzję ostateczną w podatku od nieruchomości

Przykładowe zgłaszane pytania:

 • Gdy wysyłamy wezwania, wszczynamy postępowanie a korespondencja wraca (nieodebrane w terminie) powinniśmy poszukać innego adresu do korespondencji, tj. meldunku (baza PESEL) czy innego adresu siedziby firmy (CEiDG, KRS) niż zostały określone w deklaracji, czy też bezwzględnie posługujemy się adresem z deklaracji przyjmując, że jeśli podatnik nie dopełnił obowiązku zmiany adresu do korespondencji tym samym działa na swoją szkodę?
 • Czy mogę sprostować decyzję? Z jaką datą: faktycznego zakończenia działalności czy też poinformowania organu o zakończeniu działalności?
 • Jak zweryfikować wartość wskazana w deklaracji, czy w czynnościach sprawdzających?
 • Wydano postanowienie o wszczęciu postępowania oraz o zapoznaniu z materiałem dowodowym, podatnik w trakcie postępowania złożył informację podatkową. Co należy zrobić z postępowaniem ?
 • W 2020 r. zniszczeniu uległ budynek (pożar) w którym prowadzono działalność gospodarczą, właściciel opuścił kraj i nie złożył informacji (całkowity brak kontaktu z właścicielem), w związku z tym nadal są liczone najwyższe stawki. W jakim trybie należy wszcząć postępowanie, aby zmienić sposób naliczania ? (brak działalności, brak budynku). Budynek w całości jest pozbawiony dachu, czy na podstawie oględzin organ może stwierdzić, że nie jest to już budynek, czy jest obowiązek powołać biegłego ?
 • Spółka akcyjna nie odebrała wezwania, a później postanowienia o wszczęciu postępowania w związku ze złożeniem deklaracji na podatek od nieruchomości, z którą nie zgadza się organ podatkowy. Organ podatkowy ma awizo? Czy może wydać decyzję określającą?
 • W związku z toczącym się postępowaniem w przedmiocie ustalenia wysokości zobowiązania podatkowego za 2022 r., organ podatkowy wraz z postanowieniem o wyznaczeniu terminu do zapoznania się z materiałem dowodowym, przesłał podatnikowi zebrany materiał dowodowy (aby w okresie epidemii nie narażać podatnika)) , podatnik nie wypowiedział się w wyznaczonym terminie. Czy w związku z tym organ może wydać decyzję ustalającą wysokość zobowiązania podatkowego?
 • Podatnik składa korektę deklaracji na podatek od nieruchomości, zmieniając powierzchnię z działalności gospodarczej na powierzchnię mieszkalną. Organ podatkowy nie zgadza się z korektą. Czy organ podatkowy może prowadzić postępowanie?
 • Co jeśli rodzina nie chce robić postępowania spadkowego?
 • Czy w sytuacji śmierci podatnika, posiadacz może złożyć informację na siebie czy należy oczekiwać na postanowienie o nabyciu spadku?

!!! W ZWIĄZKU Z OGRANICZENIEM TERYTORIALNYM WYKŁADOWCY PRACOWNICY URZĘDÓW Z WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO NIE MOGĄ BRAĆ UDZIAŁU W SZKOLENIU.
SERDECZNIE PAŃSTWA PRZEPRASZAMY I ZAPRASZAMY NA INNE SZKOLENIA!!!

Program szkolenia

Szczegółowy program szkolenia znajdą Państwo w biuletynie szkolenia:
Biuletyn

Szczegóły organizacyjne szkolenia online

HARMONOGRAM SZKOLENIA
   9.00 –    9.50 ROZPOCZĘCIE SZKOLENIA I BLOK SZKOLENIOWY
   9.50 – 10.00 PRZERWA
10.00 – 10.50 II BLOK SZKOLENIOWY
10.50 – 11.00 PRZERWA
11.00 – 11.50 III BLOK SZKOLENIOWY
11.50 – 12.00 PRZERWA
12.00 – 13.00 IV BLOK SZKOLENIOWY – PYTANIA W FORMIE CHATU

 • Szkolenie składa się z części wykładowej podzielonej na trzy bloki oraz sesji pytań.
 • Webinarium jest przeznaczone do oglądania na żywo, tylko i wyłącznie w ustalonym terminie.
 • Osoby, które zgłoszą się na szkolenie TYLKO I WYŁĄCZNIE PRZEZ STRONĘ INTERNETOWĄ otrzymają w osobnym mailu link, pod którym odbędzie się transmisja.
 • Uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe w formacie PDF.
 • W trakcie rozpoczęcia IV BLOKU SZKOLENIOWEGO – PYTANIA I ODPOWIEDZI – istnieje możliwość zadawania pytań przez chat, które są zgodne z tematem szkolenia i nie wymagają konsultacji.
 • W sesji PYTANIA I ODPOWIEDZ Ekspert odpowie na jak największą liczbę pytań.
Warunki uczestnictwa i rabaty

413,- netto/os – cena ZGŁOSZENIA PRZEZ STRONĘ INTERNETOWĄ minus RABATY*
RISS.EDU.PL → OFERTA ONLINE → TEMAT SZKOLENIA → ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE

– 9 zł – REZYGNACJA Z FAKTURY W FORMIE PAPIEROWEJ – FAKTURA zostanie przesłana w pliku PDF na wskazany adres mail
– 6 zł – REZYGNACJA Z ZAŚWIADCZENIA W FORMIE PAPIEROWEJ – ZAŚWIADCZENIE zostanie przesłana w pliku PDF

Cena zgłoszenia zawiera: materiały szkoleniowe elektroniczne, zaświadczenia

Prosimy o przesyłanie zgłoszeń najpóźniej na 3 dni przed terminem szkolenia.
Ceny dotyczą szkoleń finansowanych ze środków publicznych, dla innych źródeł finansowania należy zastosować stawkę VAT 23%