Webinar

RISS – Regionalny Instytut Szkoleń Samorządowych

ul. Grójecka 26/21, 02-301 Warszawa, tel. 690 949 091, e-mail: biuro@riss.edu.pl

Data: 25 lipca 2022

POMOC PUBLICZNA W GOSPODARCE NIERUCHOMOŚCIAMI W 2022 ROKU

Aneta Chmielowiec

– radca prawny, specjalista w zakresie podatków i opłat lokalnych, z wieloletnim doświadczeniem w kontroli jednostek samorządu terytorialnego, doświadczony trener w zakresie podatków i opłat lokalnych, w tym wymiaru, ewidencji księgowej i egzekwowania podatków i opłat, a także pomocy publicznej, wykładowca w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie w zakresie finansów publicznych, w tym Ordynacji podatkowej.

      Tematyką szkolenia zostanie objęta w głównej mierze niepodatkowa pomoc publiczna w nieruchomościach.
      Ponieważ wiele zagadnień będzie dotyczyło pomocy de minimis, a ta dominuje w obszarze podatków lokalnych, stąd też szkolenie adresowane jest również do tych z Państwa, którzy zajmują się podatkową pomocą publiczną. Obszarem szkolenia objęta zostanie m.in. ustawa o gospodarce nieruchomościami czy ustawa o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, czy ustawa covidowa w kontekście nieruchomości.
      Dodatkowo zostanie omówiona najnowsza problematyka pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki po agresji Rosji wobec Ukrainy.
      Uczestnik szkolenia zostanie wyposażony w kompleksowe i praktyczne informacje o stosowaniu przepisów o pomocy publicznej na 2022 r.
      Szkolenie adresowane jest do pracowników urzędów gmin i powiatów, a także gminnych i powiatowych jednostek organizacyjnych, zarówno początkujących, jak i tych z doświadczeniem, pragnących uporządkować, usystematyzować zdobytą dotychczas wiedzę i doświadczenie.

Wspólnie przeanalizujemy między innymi zagadnienia:

 • czy najem i dzierżawa nieruchomości gminnych stanowi pomoc publiczną. Jak ją wyliczyć?
 • czy sprzedaż lokali użytkowych stanowi pomoc publiczną
 • pomoc publiczna przy przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
 • czy możemy nie stosować przepisów o pomocy publicznej w przypadku rozłożenia na raty należności/zaległości?
 • jak liczyć wartość pomocy w przypadku udzielenia pomocy w formie ulgi w spłacie podatku od nieruchomości, jeśli tylko część nieruchomości jest opodatkowana stawką maksymalną
 • jak liczyć wartość pomocy w przypadku udzielenia ulgi w spłacie podatku od nieruchomości, jeśli nieruchomość stanowi współwłasność dwóch lub więcej przedsiębiorców, małżonków?
 • w decyzji w sprawie zwolnienia z podatku rolnego w związku z nabyciem gruntów nieprawidłowo określono okres zwolnienia i nieprawidłowo wyliczono kwotę przyznanej pomocy; co dalej? Jak naprawić błędy?

Serdecznie zapraszamy 😊

!!! W ZWIĄZKU Z OGRANICZENIEM TERYTORIALNYM WYKŁADOWCY PRACOWNICY URZĘDÓW Z WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO NIE MOGĄ BRAĆ UDZIAŁU W SZKOLENIU.
SERDECZNIE PAŃSTWA PRZEPRASZAMY I ZAPRASZAMY NA INNE SZKOLENIA!!!

Program szkolenia

Szczegółowy program szkolenia znajdą Państwo w biuletynie szkolenia:
Biuletyn

Szczegóły organizacyjne szkolenia online

HARMONOGRAM SZKOLENIA
   9.00 –    9.50 ROZPOCZĘCIE SZKOLENIA I BLOK SZKOLENIOWY
   9.50 – 10.00 PRZERWA
10.00 – 10.50 II BLOK SZKOLENIOWY
10.50 – 11.00 PRZERWA
11.00 – 11.50 III BLOK SZKOLENIOWY
11.50 – 12.00 PRZERWA
12.00 – 13.00 IV BLOK SZKOLENIOWY – PYTANIA W FORMIE CHATU

 • Szkolenie składa się z części wykładowej podzielonej na trzy bloki oraz sesji pytań.
 • Webinarium jest przeznaczone do oglądania na żywo, tylko i wyłącznie w ustalonym terminie.
 • Osoby, które zgłoszą się na szkolenie TYLKO I WYŁĄCZNIE PRZEZ STRONĘ INTERNETOWĄ otrzymają w osobnym mailu link, pod którym odbędzie się transmisja.
 • Uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe w formacie PDF.
 • W trakcie rozpoczęcia IV BLOKU SZKOLENIOWEGO – PYTANIA I ODPOWIEDZI – istnieje możliwość zadawania pytań przez chat, które są zgodne z tematem szkolenia i nie wymagają konsultacji.
 • W sesji PYTANIA I ODPOWIEDZ Ekspert odpowie na jak największą liczbę pytań.
Warunki uczestnictwa i rabaty

413,- netto/os – cena ZGŁOSZENIA PRZEZ STRONĘ INTERNETOWĄ minus RABATY*
RISS.EDU.PL → OFERTA ONLINE → TEMAT SZKOLENIA → ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE

– 9 zł – REZYGNACJA Z FAKTURY W FORMIE PAPIEROWEJ – FAKTURA zostanie przesłana w pliku PDF na wskazany adres mail
– 6 zł – REZYGNACJA Z ZAŚWIADCZENIA W FORMIE PAPIEROWEJ – ZAŚWIADCZENIE zostanie przesłana w pliku PDF

Cena zgłoszenia zawiera: materiały szkoleniowe elektroniczne, zaświadczenia

Prosimy o przesyłanie zgłoszeń najpóźniej na 3 dni przed terminem szkolenia.
Ceny dotyczą szkoleń finansowanych ze środków publicznych, dla innych źródeł finansowania należy zastosować stawkę VAT 23%