Webinar

RISS – Regionalny Instytut Szkoleń Samorządowych

ul. Grójecka 26/21, 02-301 Warszawa, tel. 690 949 091, e-mail: biuro@riss.edu.pl

Podatek od nieruchomości od podstaw

Podatek od nieruchomości od podstaw

30 maja 2022

Aneta Chmielowiec

Aktualności

Zapraszamy na szkolenie 30.05.2022

Gminna egzekucja administracyjna w 2022 r.

Pozostałe wpisy

      Serdecznie zapraszamy na szkolenie z „Podatku od nieruchomości od podstaw”, na którym zostanie przybliżone zagadnienie m.in. dotyczące:

  1. daty powstania obowiązku podatkowego w podatku od nieruchomości, przykładowo:
    a) z treści postanowienia sądowego wynika, że wnioskodawcy nabyli grunt w drodze zasiedzenia z dniem 1 stycznia 2014 r., przy czym postanowienie stało się prawomocne 14 czerwca 2019 r.
    b) część budynku, tj. parter, została zajęta na prowadzenie działalności gospodarczej, pozostałe kondygnacje istnieją, ale wymagane są roboty wykończeniowe. W tym zakresie warto zwrócić uwagę na wyrok WSA w Rzeszowie z 07.10.2021 r. I SA/Rz 569/21, zgodnie z którym, cyt. „W przypadku rozpoczęcia użytkowania części budynku możliwe jest opodatkowanie całości tylko w sytuacji, gdy istnieje reszta przedmiotu opodatkowania w tym wypadku budynku. Przedmiotem opodatkowania mogą być wyłącznie te powierzchnie budynków lub ich części określone w art. 2 ust. 1 pkt 2 u.p.o.l., które są wyposażone w instalacje zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem”.
  2. opodatkowania i zwolnienia z podatku od nieruchomości gruntów oznaczonych symbolem „Tp” czyli terenów przeznaczonych pod budowę dróg publicznych.

      Ponadto zostanie przybliżone zagadnienie m.in. dotyczące czy zbiorniki do budowle czy budynki w kontekście ostatnio zapadłych orzeczeń i związanego z tym stanowiska doktryny oraz zagadnienie dotyczące opodatkowania tymczasowych obiektów budowlanych. Czym są tymczasowe obiekty budowlane, kiedy będą podlegały opodatkowaniu jako budowle, a kiedy jako budynki? Czy wobec tymczasowych obiektów budowlanych może w ogóle nie powstać obowiązek podatkowy? Jaka jest jednolita linia orzecznicza w przedmiocie opodatkowania tymczasowych obiektów budowlanych?
      Te i inne zagadnienia będą przedmiotem szkolenia w dniu 30 maja 2022 r. w zakresie podatku od nieruchomości od podstaw. Szkolenie adresowane jest do tych osób, które pragną uporządkować swoją wiedzę w zakresie podatków lokalnych jak i osób, które chcą otrzymać najświeższe informacje na temat zmian w podatkach lokalnych i osób, które dopiero zaczynają prace w podatkach lokalnych.
      Przypominamy, że szkolenie nie dotyczy pracowników jednostek z województwa mazowieckiego, z uwagi na obowiązki zawodowe wykładowcy.

Redakcja

Link do szkolenia