Webinar

RISS – Regionalny Instytut Szkoleń Samorządowych

ul. Grójecka 26/21, 02-301 Warszawa, tel. 690 949 091, e-mail: sekretariat@riss.edu.pl

Data: 21 sierpnia 2024 r. – Osoby trzecie w podatkach – kto jeszcze odpowiada za zaległości?

OSOBY TRZECIE W PODATKACH
KTO JESZCZE ODPOWIADA ZA ZALEGŁOŚCI PODATNIKA?

Program szkolenia
 1. Podatnik nieściągalny?
  • Czy wykorzystano wszystkie dostępne środki egzekucyjne?
  • Jak ustalić majątek dłużnika?
  • Ostateczne kroki, czyli egzekucja z nieruchomości
  • Jak można dochodzić zaległości gdy egzekucja z nieruchomości stała się bezskuteczna?
  • Co zrobić gdy w wyniku egzekucji nie dostaliśmy (wszystkich) swoich zaległości?
  • Co zrobić jeśli organ egzekucyjny umorzy egzekucję z nieruchomości (nie sprzeda nieruchomości)?
  • Co z zaległościami po upadłości?
  • Jak jeszcze można wyegzekwować zaległości, gdy dłużnik zakończył działalność?
 2. Pojęcie osób trzecich, czyli kto, oprócz podatnika, odpowiada za jego zaległości?
  • Katalog i charakterystyka osób trzecich, z analizą konkretnych przykładów
  • Kto i w jakim zakresie odpowiada za zaległości podatnika?
 3. Przenoszenie odpowiedzialności, czyli jak nie uchybić procedurze?
  • Kiedy, w jaki sposób i od kogo egzekwować zaległości upadłego podatnika?
  • Za co odpowiada małżonek podatnika, a za co członek jego rodziny?
  • Jak wyegzekwować zaległości po upadłej spółce?
  • Kto odpowiada za zaległości spółki z o. o.?
  • Czy nabywca nieruchomości powinien płacić za zaległości zbywającego?
  • Czy można obciążyć podatkiem dzierżawcę nieruchomości?
  • A jeśli podatnikiem jest dzierżawca, czy można dochodzić zaległości od właściciela nieruchomości?
  • Odpowiedzialność podatkowa w przypadku podziału osoby prawnej.
 4. Dochodzenie należności podatkowych od osób trzecich
  Kiedy upomnienie i tytuł wykonawczy?
  • Regulowanie zaległości przez osoby trzecie, a zwłaszcza zapłata, umorzenie czy przedawnienie podatku
  • Hipoteka i zastaw skarbowy u osoby trzeciej
 5. Co zrobić, gdy nie można wyegzekwować zaległości od podatnika oraz osób trzecich?
 6. Odpowiedzi na pytania
Wykładowca

dr Hanna Kmieciak

– praktyk i teoretyk w dziedzinie prawa finansowego, a szczególnie dochodów jednostek samorządu terytorialnego, procedur podatkowych i egzekucji należności na rzecz jednostek samorządu terytorialnego; absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu, absolwentka studiów doktoranckich Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu; właściciel Kancelarii JST konsultacje szkolenia doradztwo dla jednostek samorządu terytorialnego, wieloletni pracownik jednostek samorządu terytorialnego, wieloletni redaktor naczelny „Prawa Finansów Publicznych”, konsultant Najwyższej Izby Kontroli Delegatury w Poznaniu, konsultant i wykładowca regionalnych izb obrachunkowych, autor książek: „Podatki dla gmin i nie tylko”, „Windykacja podatków. Komentarz praktyczny”, „Zaświadczenia”, „Dochodzenie i egzekucja opłaty śmieciowej”, „Zmiany w postępowaniu egzekucyjnym w administracji – praktyka”, współautor książek „Jednostki pomocy społecznej”, „Dotacje z budżetów jednostek samorządu terytorialnego”, „Podatki lokalne 2016” i „Rejestr Należności Publicznoprawnych” oraz publikacji z dziedziny prawa finansowego i procedur podatkowych „Gazety Prawnej”, „Finansów Komunalnych”, „Przeglądu podatków lokalnych i finansów samorządowych”, „Prawa Finansów Publicznych”, biuletynów RIO oraz wydawnictw INFOR, CH Beck i Wolters Kluwer Polska.

      Szkolenie przeznaczone dla pracowników organów podatkowych jednostek samorządu terytorialnego zajmujących się dochodzeniem należności podatkowych (podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny, podatek od środków transportowych, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, opłaty lokalne) i publicznoprawnych (opłata za zajęcie pasa drogowego, opłata za umieszczenie urządzeń infrastruktury w pasie drogi, opłata za wycinkę drzew, opłata od wzrostu wartości nieruchomości, grzywny nałożone w drodze mandatu, opłata eksploatacyjna, opłata adiacencka) na rzecz gminy i związku międzygminnego (skarbnicy i księgowi podatkowi oraz osoby zajmujące się wymiarem i windykacją podatków, opłat i należności publicznoprawnych).
      Wiele organów podatkowych w sytuacji gdy podatnik jest nieściągalny nie dochodzi swoich należności. Często takie postępowanie wynika z niewiedzy i bezradności urzędników. A to błąd i nieuzasadniona utrata dochodów gminy.
      Podczas spotkania wyjaśnię i w praktyczny sposób przedstawię, jak wójt, burmistrz, prezydent miasta, zarząd związku międzygminnego powinien postąpić, aby móc wyegzekwować zaległości podatnika nieściągalnego.
      Aby pomniejszenie podatkowych dochodów budżetowych nie było wynikiem niewiedzy urzędnika, zapraszam na spotkanie poświęcone osobom trzecim, które razem z podatnikiem odpowiadają za zaległości podatkowe i publicznoprawne.

Serdecznie zapraszam 😊
Dr Hanna Kmieciak

Szczegóły organizacyjne szkolenia online
 • Webinarium jest przeznaczone do oglądania na żywo, tylko i wyłącznie w ustalonym terminie.
 • Osoby, które zgłoszą się na szkolenie TYLKO I WYŁĄCZNIE PRZEZ STRONĘ INTERNETOWĄ otrzymają w osobnym mailu link, pod którym odbędzie się transmisja.
 • Uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe w formacie PDF.
 • W trakcie rozpoczęcia IV BLOKU SZKOLENIOWEGO – PYTANIA I ODPOWIEDZI – istnieje możliwość zadawania pytań przez chat, które są zgodne z tematem szkolenia i nie wymagają konsultacji.
 • W sesji PYTANIA I ODPOWIEDZ Ekspert odpowie na jak największą liczbę pytań.
Warunki uczestnictwa i rabaty

499,-/osoba – PODSTAWOWA CENA SZKOLENIA – MOŻNA POMNIEJSZYĆ O RABATY 😊:

RABATY DO WYKORZYSTANIA:

18 zł – REZYGNACJA Z FAKTURY W FORMIE PAPIEROWEJ – FAKTURA zostanie przesłana w pliku PDF na wskazany adres mail
14 zł – REZYGNACJA Z ZAŚWIADCZENIA W FORMIE PAPIEROWEJ – ZAŚWIADCZENIE zostanie przesłana w pliku PDF na wskazany adres mail

Cena zawiera: udział w szkoleniu online, materiały szkoleniowe w formacie PDF przesłane drogą mailową, zaświadczenie

Wszystkie ceny dotyczą szkoleń finansowanych ze środków publicznych, dla z innych źródeł finansowania należy zastosować stawkę VAT 23%

Prosimy o przesyłanie zgłoszeń najpóźniej na 2 dni przed terminem szkolenia.

Pomocne linki