Webinar

RISS – Regionalny Instytut Szkoleń Samorządowych

ul. Grójecka 26/21, 02-301 Warszawa, tel. 690 949 091, e-mail: sekretariat@riss.edu.pl

Data: 9 sierpnia 2024 r. – Opodatkowanie budowli podatkiem od nieruchomości

OPODATKOWANIE BUDOWLI
PODATKIEM OD NIERUCHOMOŚCI

Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego o sygn. SK 14/21

Opodatkowanie budowli
według projektu z dnia 14 czerwca 2024
Opodatkowanie budowli według przepisów obowiązujących
Pozostałe zmiany w podatkach lokalnych według projektu z dnia 14 czerwca 2024 roku
Jak opodatkować transformatory, kolejki linowe, sieci techniczne, zbiorniki, silosy, fotowoltaikę, place postojowe, ogrodzenia, stacje redukcji pomiaru gazu, myjnie bezdotykowe, stadiony, elektrofiltry, kable i inne obiekty

Program szkolenia

I BLOK SZKOLENIOWY

 1. Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego o sygn. SK 14/21
  a. Czego dotyczyło orzeczenie?
  b. Jakie są jego konsekwencje?
  c. Jak orzeczenie wpływa na prowadzone sprawy?
  d. Czy trzeba stwierdzać nadpłaty?
  e. Jakich argumentów używać w sporach z podatnikami?
 2. Opodatkowanie budowli według projektu z dnia 14 czerwca 2024 roku
  a. Gdzie uregulowano definicję budowli?
  b. Jaka jest treść załącznika do ustawy?
  c. Czy budowla będzie musiała być wzniesiona z użyciem wyrobów budowlanych?
  d. Czy załącznik wymienia wszystkie budowle? Jakich budowli załącznik nie wymienia?
  e. Czym różnią się części budowlane od urządzeń technicznych od fundamentów pod maszyny i urządzenia?
  f. Co to jest całość techniczno-użytkowa? Czego ona dotyczy?
  g. Jak w praktyce weryfikować warunek całości?
  h. Czy według projektu silosy są budynkami czy budowlami?
  i. Czy hale namiotowe i garaże blaszane będą opodatkowane?
  j. Na czym polega nowa definicja związku z gruntem?
  k. Jak opodatkowane będą obiekty kompleksowe np. biogazownie, oczyszczalnie ścieków?
  l. Jak opodatkowane będą obiekty niejednorodne np. stadiony?
  m. Jak opodatkowane będą obiekty posiadające część budowlaną oraz techniczną?

II BLOK SZKOLENIOWY

 1. 3. Opodatkowanie budowli według przepisów obowiązujących
  a. Gdzie jest definicja budowli oraz jaki jest schemat weryfikacji czy obiekt stanowi budowlę?
  b. Czy budowla musi powstać w wyniku robót budowlanych i czy musi być obiektem budowlanym?
  c. Co to jest urządzenie techniczne?
  d. Czy urządzenie techniczne musi być obiektem budowlanym?
  e. Kiedy urządzenie budowlane zapewnia użytkowanie obiektu zgodnie z przeznaczeniem?
  f. Jak opodatkować transformatory; kolejki linowe; sieci techniczne; zbiorniki, silosy, fotowoltaikę; place postojowe, ogrodzenia; stacje redukcji pomiaru gazu; myjnie bezdotykowe, stadiony, elektrofiltry, kable itd.
  g. Jaka jest podstawa opodatkowania budowli?
  h. Jak ustalić wartość początkową? Według jakich dokumentów?
  i. Co to jest wartość rynkowa? Jak ją ustalić?
  j. Kiedy w postępowaniu niezbędny jest rzeczoznawca majątkowy?
  k. Jak powstaje obowiązek podatkowy od budowli? Kiedy budowla istnieje?
  l. Czy podatnikiem w zakresie budowli jest zawsze właściciel gruntu?

III BLOK SZKOLENIOWY

 1. Pozostałe zmiany w podatkach lokalnych według projektu z dnia 14 czerwca 2024r.
  a. Jak brzmi nowa definicja budynku?
  b. Jak będą opodatkowane garaże wielostanowiskowe?
  c. Czy wiata będzie budynkiem?
  d. Dlaczego w styczniu 2025 r. organ powinien odebrać nowe informacje od właścicieli garaży wielostanowiskowych?
  e. Dlaczego zwolnienie prywatnych terminali kolejowych zostało anulowane?
  f. Jak opodatkować lotnisko?
  g. Jak opodatkować instytut badawczy?
  h. Jak będą brzmiały nowe obowiązki wybranych inkasentów?
  i. Dlaczego zmienia się ustawa o opłacie skarbowej?
  j. Jakie zmiany dotyczą podatku rolnego i leśnego?

IV BLOK SZKOLENIOWY

Odpowiedzi na pytania

      Trybunał Konstytucyjny wyrokiem o sygn. SK 14/21 uznał, że obowiązująca definicja budowli w podatku od nieruchomości jest niekonstytucyjna. W efekcie najprawdopodobniej od początku 2025 r. stosowana będzie nowa definicja. Nie oznacza to jednak, że wraz z nowelizacją dotychczasowe (niekonstytucyjne) przepisy stracą moc. Trzeba będzie stosować je do stanów faktycznych sprzed nowelizacji. Nie oznacza to więc, że dotychczasowe problemy w opodatkowaniu budowli tracą na znaczeniu.
      Podczas szkolenia omówione zostaną dotychczasowe przepisy regulujące opodatkowanie budowli podatkiem od nieruchomości. Przedstawione zostaną najistotniejsze tezy orzecznicze sądów administracyjnych. Omówiona zostanie też projektowana zmiana przepisów. W efekcie podczas szkolenia porównane zostaną rozwiązania dotychczasowe oraz projektowane regulacje.
       Proces nowelizacji trwa. Możliwość poznania nowych pomysłów na wstępnym etapie zmian, powinno pozwolić na przygotowanie się do stosowania nowych przepisów w ostatecznym brzmieniu.

Serdecznie Zapraszam
dr Paweł Grzybowski

Wykładowca

dr Paweł Grzybowski

– doktor nauk prawnych, praktyk, doświadczony trener; specjalizuje się w  prawie podatkowym, ze szczególnym uwzględnieniem wdrażania optymalnych rozwiązań dla samorządów w zakresie podatków i opłat lokalnych, a także podatku VAT; w codziennej praktyce uczestniczy m. in. w pracach związanych z bieżącą obsługą jednostek samorządu terytorialnego; jest autorem licznych publikacji w prasie samorządowej

Szczegóły organizacyjne szkolenia online
 • Webinarium jest przeznaczone do oglądania na żywo, tylko i wyłącznie w ustalonym terminie.
 • Osoby, które zgłoszą się na szkolenie TYLKO I WYŁĄCZNIE PRZEZ STRONĘ INTERNETOWĄ otrzymają w osobnym mailu link, pod którym odbędzie się transmisja.
 • Uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe w formacie PDF.
 • W trakcie rozpoczęcia BLOKU SZKOLENIOWEGO – PYTANIA I ODPOWIEDZI – istnieje możliwość zadawania pytań przez chat, które są zgodne z tematem szkolenia i nie wymagają konsultacji.
 • W sesji PYTANIA I ODPOWIEDZ Ekspert odpowie na jak największą liczbę pytań.
Warunki uczestnictwa i rabaty

499,-/osoba – PODSTAWOWA CENA SZKOLENIA – MOŻNA POMNIEJSZYĆ O RABATY 😊:

RABATY DO WYKORZYSTANIA:

18 zł – REZYGNACJA Z FAKTURY W FORMIE PAPIEROWEJ – FAKTURA zostanie przesłana w pliku PDF na wskazany adres mail
14 zł – REZYGNACJA Z ZAŚWIADCZENIA W FORMIE PAPIEROWEJ – ZAŚWIADCZENIE zostanie przesłana w pliku PDF na wskazany adres mail

Cena zawiera: udział w szkoleniu online, materiały szkoleniowe w formacie PDF przesłane drogą mailową, zaświadczenie

Wszystkie ceny dotyczą szkoleń finansowanych ze środków publicznych, dla z innych źródeł finansowania należy zastosować stawkę VAT 23%

Prosimy o przesyłanie zgłoszeń najpóźniej na 2 dni przed terminem szkolenia.

Pomocne linki