Webinar

RISS – Regionalny Instytut Szkoleń Samorządowych

ul. Grójecka 26/21, 02-301 Warszawa, tel. 690 949 091, e-mail: sekretariat@riss.edu.pl

Data: 7 grudnia 2023 r. – Opłata „śmieciowa” w pytaniach i odpowiedziach

OPŁATA
ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
W PYTANIACH I ODPOWIEDZIACH

Program szkolenia
 1. Właściciel (współwłaściciel) a obowiązek złożenia deklaracji:
  • Czy deklarację na opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi muszą złożyć wszyscy współwłaściciele?
  • Którego ze współwłaścicieli wezwać do złożenia deklaracji?
  • Czy wymagany jest na deklaracji podpis każdego z współwłaścicieli, jeśli składa jeden współwłaściciel i jedynie deklaruje pozostałych?
  • Czy przy zmianie właściciela nieruchomości jest możliwy odpis należności na podstawie aktu notarialnego, bez konieczności składania deklaracji „zerowej” pomimo tego, że na formularzu deklaracji jest możliwość zaznaczenia „wygaśnięcie obowiązku”?
  • Jak należy postąpić w przypadku jeżeli deklaracja została złożona przez właściciela nieruchomości, który jest niewypłacalny a na nieruchomości zamieszkuje również inna osoba, która jest wypłacalna ale nie złożyła deklaracji? Co w tym przypadku? Czy urząd może wezwać tą osobę do złożenia deklaracji? Czy wydać decyzję i na kogo?
 2. Składanie kilku deklaracji na jedną nieruchomość:
  • Jeżeli jest jeden budynek mieszkalny i jest jeden właściciel, ale mieszkają tam dwie rodziny skłócone to czy mogą złożyć dwie odrębne deklaracje?
 3. Deklaracja zmniejszająca wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
  • Czy przyjmując bieżącą deklarację zmniejszającą ilość osób mogę wymagać od podatników przedłożenia do wglądu dodatkowych dokumentów potwierdzających wnoszenie opłaty za odpady komunalne przez osoby, które się wyprowadziły, w innej gminie (np. kopia deklaracji z innej gminy, umowa najmu mieszkania itp.)?
 4. Deklaracja zwiększająca wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
  • Czy przyjmując bieżącą deklarację i dowiadując się w trakcie rozmowy z podatnikiem, że nie było zgłoszone do opłaty za odpady komunalne np. 7 letnie dziecko mogę przyjąć deklarację zwiększającą od bieżącego miesiąca czy podatnik powinien złożyć deklarację za 5 lat wstecz?
 5. Nieruchomości wielolokalowe:
  • Jak postąpić jeśli na nieruchomości wielolokalowej nie powstała ani spółdzielnia, ani wspólnota?
  • Jak weryfikować liczę osób w przypadku wspólnot mieszkaniowych?
  • Czy można przekazać zarządcy liczę osób zameldowanych w przypadku znacznej różnicy między liczbą osób zadeklarowanych a zameldowanych?
 6. Wygaszenie deklaracji (zamknięcie konta) z urzędu:
  • Jak wygasić konto podatnika opłaty w przypadku gdy właściciel nieruchomości od kilku lat nie mieszka już na posesji i pomimo ustaleń telefonicznych nie zgłosił się aby złożyć deklarację a na koncie pozostaje zaległość, która rośnie ponieważ podatnik nie wpłaca należności z tytułu naliczonej opłaty?
  • Właściciel nieruchomości sprzedał nieruchomość, jednak nie zmienił deklaracji wygaśnięcia obowiązku. Co w związku z tym może zrobić organ podatkowy?, ponieważ nie posiada informacji czy były właściciel faktycznie się wyprowadził czy może jeszcze nadal mieszka? czy wysyła zapytanie do nowego właściciela?
  • Co zrobić w sytuacji gdy mamy deklarację złożoną przez wynajmującego (z uwagi na to, że została przedstawiona umowa najmu lokalu mieszkalnego, w której właściciel przeniósł obowiązki z tytułu opłaty śmieciowej na najemcę) i wiemy, że najemca się wyprowadził już dawno. Konto wymiarowe nie jest zamknięte ponieważ wynajmujący nie złożył nam deklaracji, a umowa najmu jest do końca tego roku. Co gmina powinna zrobić aby zamknąć konto? Czy mamy obowiązek podjąć jakieś działania?
 7. Właściciel – podatnik zmarły:
  • Co zrobić w przypadku właściciela nieruchomości, który zmarł ale na posesji zamieszkują pozostałe osoby ujęte w złożonej przez niego deklaracji?
  • Czy wygasić konto osoby zmarłej i wezwać osoby zamieszkujące do złożenia nowej deklaracji (jeżeli same dobrowolnie się nie zgłoszą) czy pozostawić konto na podatnika zmarłego?
  • Czy w przypadku powzięcia informacji o zgonie właściciela nieruchomości z dniem np. 15 stycznia 2022 r., wygaszamy adnotacją urzędową przedmiotową opłatę z datą zgonu czy z nowym miesiącem tj. 01 lutego 2022 r.
  • Co powinniśmy zrobić z nadpłatą w odpadach komunalnych należną właścicielowi, który zmarł?
 8. Domki letniskowe i nieruchomości zajęte na cele rekreacyjno-wypoczynkowe:
  • Czy jeżeli gmina nie objęła nieruchomości niezamieszkałych, to również musi podjąć uchwałę o ryczałtowej stawce opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od domku letniskowego na nieruchomości albo od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe?
  • Jeżeli właściciel nieruchomości rekreacyjnej sprzedał nieruchomość w ciągu roku to nowy właściciel w danym roku ma obowiązek złożenia deklaracji i uiszczenia opłaty w danym roku?
  • Czy opłata od nieruchomości na cele rekreacyjno-wypoczynkowej dotyczy również nieruchomości niezabudowanej?
 9. Brak segregacji odpadów:
  • Czy prawdziwe jest twierdzenie, ze jedynym trybem nałożenia w drodze decyzji opłaty podwyższonej (za brak segregacji) jest tryb oparty o powiadomienie (art.6 ka) podmiotu odbierającego odpady, a tym samy brak takiego powiadomieni uniemożliwia wszczęcie postępowania w tym zakresie?
  • Jak długo obowiązuje wydana decyzja na brak segregacji na nieruchomości? Od kiedy ją naliczać? Do kiedy?
 10. Zmiana terminu płatności opłaty:
  • Czy w przypadku zmiany terminu płatności za odpady gmina ma obowiązek indywidualnie informować każdego podatnika zawiadomieniem lub innym pismem za zwrotnym potwierdzeniem odbioru czy wystarczy kwerenda i informacja na stronie internetowej?
 11. Decyzja określająca wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
  • Z jakim dniem robimy przypis opłaty śmieciowej na koncie w przypadku wydania decyzji określającej opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi?
 12. Przedawnienie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
  • Istnieje zaległość na koncie podatnika za 2017r., był wystawiony tytuł wykonawczy. Zapytałam urząd skarbowy co z egzekucją, dostałam odpowiedź, że na dzień 28 grudnia nie został zastosowany środek przerywający bieg przedawnienia i nie przeprowadzono skutecznej egzekucji. Jak odpisać taką zaległość?
 13. Egzekucja opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
  Jeżeli zaległości dłużnika wynikają z dwóch zawiadomień (bo była zmiana stawki), to trzeba wystawić 2 tytuły wykonawcze – do każdego zawiadomienia odrębny? Czy w sytuacji, kiedy Urząd Skarbowy przysłał postanowienie o umorzeniu postępowania w związku z niemożnością ściągnięcia, czy my jako organ możemy mimo to zrobić wpis na hipotekę?
 14. Pytania uczestników i odpowiedzi
Wykładowca

dr Hanna Kmieciak

– praktyk i teoretyk w dziedzinie prawa finansowego, a szczególnie dochodów jednostek samorządu terytorialnego, procedur podatkowych i egzekucji należności na rzecz jednostek samorządu terytorialnego; absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu, absolwentka studiów doktoranckich Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu; właściciel Kancelarii JST konsultacje szkolenia doradztwo dla jednostek samorządu terytorialnego, wieloletni pracownik jednostek samorządu terytorialnego, wieloletni redaktor naczelny „Prawa Finansów Publicznych”, konsultant Najwyższej Izby Kontroli Delegatury w Poznaniu, konsultant i wykładowca regionalnych izb obrachunkowych, autor książek: „Podatki dla gmin i nie tylko”, „Windykacja podatków. Komentarz praktyczny”, „Zaświadczenia”, „Dochodzenie i egzekucja opłaty śmieciowej”, „Zmiany w postępowaniu egzekucyjnym w administracji – praktyka”, współautor książek „Jednostki pomocy społecznej”, „Dotacje z budżetów jednostek samorządu terytorialnego”, „Podatki lokalne 2016” i „Rejestr Należności Publicznoprawnych” oraz publikacji z dziedziny prawa finansowego i procedur podatkowych „Gazety Prawnej”, „Finansów Komunalnych”, „Przeglądu podatków lokalnych i finansów samorządowych”, „Prawa Finansów Publicznych”, biuletynów RIO oraz wydawnictw INFOR, CH Beck i Wolters Kluwer Polska.

      Szkolenie przeznaczone dla skarbników, osób zajmujących się w gminach i związkach międzygminnych nakładaniem, dochodzeniem i egzekwowaniem opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
      W praktyce nakładanie, dochodzenie i egzekwowanie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wciąż budzi szereg pytań i wątpliwości. Cały czas służby finansowe obserwują zamieszanie w naliczaniu i nakładaniu opłaty śmieciowej. Przymusowe jej dochodzenie nowelizowane na przestrzeni ostatniego roku to niemałe wyzwanie dla osób zajmujących się windykacją opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Szkolenie odpowie na najczęściej zadawane pytania w zakresie nakładania i dochodzenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Serdecznie zapraszam 😊
Dr Hanna Kmieciak

Szczegóły organizacyjne szkolenia online

HARMONOGRAM SZKOLENIA
10.00 – 10.50 ROZPOCZĘCIE SZKOLENIA I BLOK SZKOLENIOWY
10.50 – 11.00 PRZERWA
11.00 – 11.50 II BLOK SZKOLENIOWY
11.50 – 12.00 PRZERWA
12.00 – 12.50 III BLOK SZKOLENIOWY
12.50 – 13.00 PRZERWA
13.00 – 14.00 IV BLOK SZKOLENIOWY – PYTANIA W FORMIE CHATU

 • Szkolenie składa się z części wykładowej podzielonej na trzy bloki oraz sesji pytań.
 • Webinarium jest przeznaczone do oglądania na żywo, tylko i wyłącznie w ustalonym terminie.
 • Osoby, które zgłoszą się na szkolenie TYLKO I WYŁĄCZNIE PRZEZ STRONĘ INTERNETOWĄ otrzymają w osobnym mailu link, pod którym odbędzie się transmisja.
 • Uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe w formacie PDF.
 • W trakcie rozpoczęcia IV BLOKU SZKOLENIOWEGO – PYTANIA I ODPOWIEDZI – istnieje możliwość zadawania pytań przez chat, które są zgodne z tematem szkolenia i nie wymagają konsultacji.
 • W sesji PYTANIA I ODPOWIEDZ Ekspert odpowie na jak największą liczbę pytań.
Warunki uczestnictwa i rabaty

454,- netto/os – cena ZGŁOSZENIA PRZEZ STRONĘ INTERNETOWĄ minus RABATY*
RISS.EDU.PL → OFERTA ONLINE → TEMAT SZKOLENIA → ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE

– 9 zł – REZYGNACJA Z FAKTURY W FORMIE PAPIEROWEJ – FAKTURA zostanie przesłana w pliku PDF na wskazany adres mail
– 6 zł – REZYGNACJA Z ZAŚWIADCZENIA W FORMIE PAPIEROWEJ – ZAŚWIADCZENIE zostanie przesłana w pliku PDF

Cena zgłoszenia zawiera: materiały szkoleniowe elektroniczne, zaświadczenia

Prosimy o przesyłanie zgłoszeń najpóźniej na 2 dni przed terminem szkolenia.
Ceny dotyczą szkoleń finansowanych ze środków publicznych, dla innych źródeł finansowania należy zastosować stawkę VAT 23%

Pomocne linki