Webinar

RISS – Regionalny Instytut Szkoleń Samorządowych

ul. Grójecka 26/21, 02-301 Warszawa, tel. 690 949 091, e-mail: biuro@riss.edu.pl

Data: 20 stycznia 2022 r.

OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
W 2022 ROKU

dr Hanna Kmieciak

– praktyk i teoretyk w dziedzinie prawa finansowego, a szczególnie dochodów jednostek samorządu terytorialnego, procedur podatkowych i egzekucji należności na rzecz jednostek samorządu terytorialnego; absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu, absolwentka studiów doktoranckich Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu; właściciel Kancelarii JST konsultacje szkolenia doradztwo dla jednostek samorządu terytorialnego, wieloletni pracownik jednostek samorządu terytorialnego, wieloletni redaktor naczelny „Prawa Finansów Publicznych”, konsultant Najwyższej Izby Kontroli Delegatury w Poznaniu, konsultant i wykładowca regionalnych izb obrachunkowych, autor książek: „Podatki dla gmin i nie tylko”, „Windykacja podatków. Komentarz praktyczny”, „Zaświadczenia”, „Dochodzenie i egzekucja opłaty śmieciowej”, „Zmiany w postępowaniu egzekucyjnym w administracji – praktyka”, współautor książek „Jednostki pomocy społecznej”, „Dotacje z budżetów jednostek samorządu terytorialnego”, „Podatki lokalne 2016” i „Rejestr Należności Publicznoprawnych” oraz publikacji z dziedziny prawa finansowego i procedur podatkowych „Gazety Prawnej”, „Finansów Komunalnych”, „Przeglądu podatków lokalnych i finansów samorządowych”, „Prawa Finansów Publicznych”, biuletynów RIO oraz wydawnictw INFOR, CH Beck i Wolters Kluwer Polska.

      Szkolenie przeznaczone dla skarbników, osób zajmujących się w gminach i związkach międzygminnych nakładaniem, dochodzeniem i egzekwowaniem opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
      W roku 2021 miały miejsce nowelizacje przepisów regulujących nakładanie i dochodzenie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
      Zmiana ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, która weszła w życie 23 września 2021 r., jak i jej kontynuacja obowiązująca od 1 stycznia 2022 r. to niewątpliwie spore zamieszanie w naliczaniu i nakładaniu opłaty śmieciowej.
      Przymusowe jej dochodzenie nowelizowane na przestrzeni ostatniego roku wielokrotnie, to niemałe wyzwanie dla osób zajmujących się windykacją opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
      Szkolenie pozwoli uporządkować, również chronologicznie, wszystkie zmiany przepisów. Wyjaśni ich stosowanie i wskaże najlepsze rozwiązania w kwestii wymiaru i windykacji opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Serdecznie zapraszam
Dr Hanna Kmieciak

Program szkolenia

I BLOK SZKOLENIOWY

 1. Jak dzisiaj wygląda naliczanie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi?
 2. Nowe obowiązki gmin – co z koniecznością podjęcia nowych uchwał? Prawo czy obowiązek?
 3. Nowe uregulowania starych problemów kompetencji związków międzygminnych.
 4. Nowe rozwiązania dotyczące wspólnot mieszkaniowych i spółdzielni mieszkaniowych
 5. Kryteria nałożenia opłaty śmieciowej:
  – Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi od nieruchomości zamieszkałych
  – Jak prawidłowo ustalić liczbę mieszkańców? – najnowsze orzecznictwo
  – Co z nieruchomościami niezamieszkałymi – opłata obligatoryjna czy fakultatywna? Nowe prawa i obowiązku właścicieli nieruchomości niezamieszkałych
  – Obciążenie opłatą domków letniskowych czy nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe
  – Dopuszczalność złożenia odrębnych deklaracji dla poszczególnych budynków lub ich części w przypadku nieruchomości zabudowanej budynkiem wielolokalowym lub budynkami wielolokalowymi
  Nowe terminy do składania deklaracji na opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  – Co zrobić jeśli właściciel składa deklarację po terminie?
  – Jak „wyzerować” opłatę jeśli najemca się wyprowadził i nie ma z nim kontaktu?
  – Czy na podstawie aktu notarialnego sprzedaży nieruchomości można „zamknąć” konto podatnika?
  – Jak zaprzestać naliczania opłaty śmieciowej w przypadku zgonu podatnika i kto powinien dalej płacić?

II BLOK SZKOLENIOWY

 1. Czy wszyscy właściciele mają obowiązek segregować odpady komunalne?
  – Co zrobić jeśli ktoś nie segreguje? Jak to ustalić?
  – Skąd organ podatkowy będzie czerpał wiedzę czy podatnik segreguje czy nie odpady?
  – Jak nałożyć opłatę w przypadku nieselektywnej zbiórki odpadów?
  – Czy właściciel nieruchomości może sam zadeklarować nieselektywną zbiórkę odpadów?
 2. Zasady postępowania w przypadku zmiany stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  – Co to znaczy, że zawiadomienie o zmianie stawki stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego?
  – Czy wysyłamy wówczas upomnienie?
  – Zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – jak je stosować?
  – Najnowsze orzecznictwo w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi

III BLOK SZKOLENIOWY

 1. Windykacja opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi po nowelizacjach przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji
  – Upomnienia i ich regulacja:
  – obowiązujące wzory upomnień
  – przedawnienie kosztów upomnień
  – wysokość kosztów upomnień
 2. E-tytuły wykonawcze w opłacie śmieciowej i aplikacja e-TW
 3. Przesłanki do niepodejmowania egzekucji:
  – Jakie sytuacje usprawiedliwiają niepodejmowanie czynności zmierzających do egzekucji?
  – Kiedy egzekucja podatków jest obowiązkowa, a kiedy nie?
  Co się bardziej opłaca: podjęcie egzekucji czy nieprzystąpienie do niej?
 4. Obowiązki i prawa wierzyciela w egzekucji opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 5. Ponowne wszczęcie egzekucji u dłużnika nieściągalnego
 6. Dalszy tytuł wykonawczy i kolejny tytuł wykonawczy w opłacie śmieciowej – kiedy, który wystawiamy

IV BLOK SZKOLENIOWY

Pytania i dyskusja uczestników 😊

Szczegóły organizacyjne szkolenia online

HARMONOGRAM SZKOLENIA
10.00 – 10.50 ROZPOCZĘCIE SZKOLENIA I BLOK SZKOLENIOWY
10.50 – 11.00 PRZERWA
11.00 – 11.50 II BLOK SZKOLENIOWY
11.50 – 12.00 PRZERWA
12.00 – 12.50 III BLOK SZKOLENIOWY
12.50 – 13.00 PRZERWA
13.00 – 14.00 IV BLOK SZKOLENIOWY – PYTANIA W FORMIE CHATU

 • Szkolenie składa się z części wykładowej podzielonej na trzy bloki oraz sesji pytań.
 • Webinarium jest przeznaczone do oglądania na żywo, tylko i wyłącznie w ustalonym terminie.
 • Osoby, które zgłoszą się na szkolenie TYLKO I WYŁĄCZNIE PRZEZ STRONĘ INTERNETOWĄ otrzymają w osobnym mailu link, pod którym odbędzie się transmisja.
 • Uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe w formacie PDF.
 • W trakcie rozpoczęcia IV BLOKU SZKOLENIOWEGO – PYTANIA I ODPOWIEDZI – istnieje możliwość zadawania pytań przez chat, które są zgodne z tematem szkolenia i nie wymagają konsultacji.
 • W sesji PYTANIA I ODPOWIEDZ Ekspert odpowie na jak największą liczbę pytań.
Warunki uczestnictwa i rabaty

413,- netto/os – cena ZGŁOSZENIA PRZEZ STRONĘ INTERNETOWĄ minus RABATY*
RISS.EDU.PL → OFERTA ONLINE → TEMAT SZKOLENIA → ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE

– 9 zł – REZYGNACJA Z FAKTURY W FORMIE PAPIEROWEJ – FAKTURA zostanie przesłana w pliku PDF na wskazany adres mail
– 6 zł – REZYGNACJA Z ZAŚWIADCZENIA W FORMIE PAPIEROWEJ – ZAŚWIADCZENIE zostanie przesłana w pliku PDF

Cena zgłoszenia zawiera: materiały szkoleniowe elektroniczne, zaświadczenia

Prosimy o przesyłanie zgłoszeń najpóźniej na 3 dni przed terminem szkolenia.
Ceny dotyczą szkoleń finansowanych ze środków publicznych, dla innych źródeł finansowania należy zastosować stawkę VAT 23%